h

Onrust Geresstraat

13 mei 2014

Onrust Geresstraat

De SP heeft vandaag raadsvragen gesteld over de onrust bij buurtbewoners van de Geresstraat over de aantasting van de leefbaarheid en onveilige bewoning van appartementen door daar verblijvende arbeidsmigranten. Met alleen incidentenpolitiek of het wegnemen van overlast bestrijdt je de gevolgen maar niet de oorzaak.

 

In de media verscheen een bericht over onveilige situaties in een flatgebouw aan de Geresstraat ten gevolge van mogelijk dubieuze huisvesting van al dan niet tijdelijk verblijvende arbeidsmigranten.

SP-raadslid Ton Heerschop: “De VVD-fractie heeft over dat specifieke verhaal gisteren, maandag 12 mei, vragen gesteld aan het college van B&W. De SP is echter van mening dat het probleem breder is en daarom ook een andere aanpak vergt dan alleen ingaan op incidenten of overlastbestrijding.”

 

Heerschop: “Mede door ervaringen opgedaan bij werkbezoeken aan de afdeling Handhaving van de gemeente, heeft de SP-fractie de het college van B&W aanvullende raadsvragen gesteld op de – in onze ogen – eenzijdige vragen van de VVD-Venlo. Want volgens ons staat de in de media vermelde problematiek op de Geresstraat niet op zichzelf.”

 

Zo wil de SP-fractie weten of B&W bereid is om prioriteit te geven aan controle en handhaving op het gebied van onveilige bewoning van panden door (al dan niet tijdelijk verblijvende) arbeidsmigranten. Alleen op die manier kan men adequaat optreden tegen misstanden en onveilige situaties.

 

Mensen dreigen de dupe te worden van een afhankelijkheidspositie rondom hun werk.

Heerschop: “Arbeidsmigranten worden in sommige gevallen uitgebuit door werkgevers of uitzendorganisaties. Soms door de koppeling van werk aan huisvesting, het niet conform CAO of volgens de geldende Nederlandse wetgeving betalen van salaris. In andere gevallen door arbeidsmigranten te laten werken zonder enige vorm van contract. In dit laatste geval worden dus ook geen belastingen of premies ingehouden of afgedragen.”

 

Heerschop: “We hebben B&W gevraagd of ze bereid is om in samenwerking met andere overheden en betrokken instanties beleid te ontwikkelen waardoor er geen afhankelijkheid meer is van de (arbeid)migrant richting de werkgever of uitzendbureau als het gaat om huisvesting.”

 

“Ook vragen we B&W om beleid te ontwikkelen waardoor wijken, stadsdelen en het buitengebied een evenredige verdeling van huisvesting van arbeidsmigranten krijgen. Zulk spreidingsbeleid is beter dan migranten hutje-mutje in steeds dezelfde wijken laten wonen, dat is niet goed voor de leefbaarheid en ook niet voor de integratie en het wederzijdse begrip. We moeten een herhaling van de 'fouten' rondom integratie uit het verleden zien te voorkomen Als arbeidsmigranten de wens hebben in Nederland een bestaan op te bouwen dan is het beheersen van de Nederlandse taal een vereiste.”

 

De SP-fractie vraagt B&W tevens om - als er bewijzen zijn dat ondernemers gebruik maken van constructies waardoor de Nederlandse wetgeving of geldende CAO wordt ontdoken - beleid te ontwikkelen om dergelijke ondernemers samen met andere overheden en instanties aan te pakken. Want deze vorm van misbruik van menselijk kapitaal kunnen we niet laten voortbestaan in de gemeente Venlo.


Het college van B&W dient onze vragen binnen 30 dagen te beantwoorden.

Update 18 juli: Vandaag beantwoordde B&W onze vragen. Ze stelt: "Geen uitspraak te kunnen doen over de problematiek", en ook "Een controle uitgevoerd te hebben maar niets strafbaars aangetroffen te hebben". Alsof 1 controle toereikend is. Ook zegt B&W dat ze geen actieve controle uitvoert; "Dat is aan de buurt zelf".
Ook ziet B&W geen rol voor zichzelf in het aanpakken van misstanden op de arbeidsmarkt en rond migranten maar vindt het wel "ongewenst" en is in "overleg met partners" hierover maar acht het ook de "eigen verantwoordelijkheid van de arbeidsmigrant /werkgever".
De antwoorden zijn een indicatie wat we verwachten kunnen maar we schieten er weinig mee op. Wel is de gemeente wakker geschud en geactiveerd om meer te controleren en handhaven.
De antwoorden op de vragen van SP en ook VVD vindt u hier (SP) en hier (VVD) (PDF-links).

 
Lees ook:

U bent hier