h

Raad stuurt brief aan ministerie over treinvervoer gevaarlijke stoffen door Venlo

4 december 2020

Raad stuurt brief aan ministerie over treinvervoer gevaarlijke stoffen door Venlo

Alle politieke partijen in de gemeenteraad zijn het erover eens dat er een einde moet komen aan de ammoniaktransporten over het Venlose spoor en dwars door de wijken. Hier wordt op aangedrongen in een brief aan de staatssecretaris en de Kamercommissie voor Infrastructuur. In die brief staan vijf concrete actiepunten die we uitgevoerd willen zien om het spoorvervoer veiliger te krijgen.

 

Via de burgemeester is de brief namens gemeenteraad verstuurd. Bij het opstellen van de brief werd de raad geholpen door deskundigen van de gemeente en omwonenden van de Vierpaardjes.

 

We zien dat er in ‘Den Haag’ weliswaar best veel aandacht is voor de problemen op het spoor in Venlo, maar we zijn er niet gerust op dat het goed komt.

SP-raadslid Ton Heerschop: ”Vooral de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen en het aflopen van het ammoniakconvenant baart zorgen. Zeker omdat een fors deel van het vervoer van gevaarlijke stoffen via de spoorwegen dwars door de gemeente Venlo loopt en er in de afgelopen jaren nauwelijks iets is gebeurd.”

 

De gemeenteraadsfracties vragen vooral speciale aandacht voor het aflopen van het ammoniakconvenant. Want bij het huidige dit jaar aflopende akkoord zit een inspanningsverplichting waarbij de reststromen ammoniak in 2015 zouden stoppen. Dit heeft in 2020 niet tot het gewenste resultaat geleid.

Ton Heerschop: ”Wat we wel zagen is dat steeds de limiet flink verhoogd werd zodat er vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk bleef. Chemiereus DSM (rechtsvoorganger van OC Nitorgen) heeft ruim 40 miljoen euro ontvangen maar heeft niet voldaan aan de inspanningsverplichting om een tweede fabriek in Geleen te bouwen. Ook daar zouden we de staatssecretaris en DSM op kunnen aanspreken.”

 

 

De laatste jaren is het aantal giftreinen dat door Venlo rijdt alleen maar toegenomen. De werkzaamheden aan de Betuweroute zorgen ervoor dat de giftreinen via de Brabantse steden en Venlo naar Duitsland moeten rijden.

Het ministerie werkt op dit moment aan een evaluatie van het ammoniakconvenant, waarin de afspraken over het vervoer van ammoniak staan. De raadsfracties willen dat de gevolgen van het ammoniakvervoer door Venlo worden meegenomen in die evaluatie.

 

 

Ton Heerschop: ”Een nieuw convenant is absoluut noodzakelijk om alleen de stroom ammoniak na productiestops nog over het spoor af te wikkelen, en niets meer.”

“Ook slim is het om te bepleiten dat er een nieuw goederenspoor langs de A67 komt zodat de goederenstroom vanaf het rangeerterrein Kijfhoek (bij Rotterdam) buiten de bebouwde kom en direct naar Duitsland kan gaan. Dat is een concreter doel dan nu pleiten voor stopzetten van vervoer gevaarlijke goederen over de huidige route.”

Maar dat pleidooi van de SP heeft de huidige brief niet bereikt maar kan als vervolg dienen in de onderhandelingen aan de gesprekstafels. Bestuurlijke overleggen waar Venlo nu nog ontbreekt. In de brief eisen we een permanente plek op in die overlegstructuren.

 

Bekijk ook:

U bent hier