h

Spoorwegnet wordt internationale hub, SP ziet kansen maar net zo zorgen over veiligheid

25 november 2020

Spoorwegnet wordt internationale hub, SP ziet kansen maar net zo zorgen over veiligheid

Vanavond werd in de gemeenteraad de spoorvisie vastgesteld. Over het personen- en goederenvervoer per treinspoor is in Venlo regelmatig gedoe. Vooral het vervoer van gevaarlijke stoffen is voor de SP een zorgpunt, net als elektrificatie en verdubbeling van de Maaslijn of de situatie op het rangeerterrein. De visie kunnen we onderschrijven maar juist die zorgpunten dienen net zo op de agenda te blijven. De raad vond dat echter onnodig. Dat baart ons extra zorgen.

 

Met het aannemen van het raadsvoorstel over de spoorvisie kiest Venlo nu het perspectief als internationale knooppunt. Naar een ontwikkeling van Venlo als logistieke hub, uitbreiding en verbetering van het spoornetwerk rondom Venlo voor nationale en internationale van personenvervoer. Investering om te worden tot internationale toegangspoort voor spoorgoederenvervoer en logistiek. Ten goede van de stedelijke ontwikkeling en regionale economie.

 

SP-raadslid Ton Heerschop: “Dit alles kan niet zonder de balans te bewaken en verbeteren tussen het spoorvervoer en de kwaliteit van leven in de stad. Investeren in ook de leefbaarheid en veiligheid rondom de stations en omliggende gebieden.”

 

In de spoorvisie van 2020 zag de SP tot haar vreugde veel elementen terug die ook in onze rapporten stonden. “Maar de discussie er over maakte dat we ons nog meer gesteund voelden. Nagenoeg alle partijen denken nu na over het splitsen van goederen- en passagiersvervoer over het spoor. Rail parallel aan de A67 zou daarvoor een optie kunnen zijn.”, zegt Ton Heerschop.

Daarnaast is er brede steun voor verdubbeling van de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen. Wat de SP betreft zouden er dan ook intercity’s over dat traject kunnen van Maastricht tot aan Zutphen toe. Dit in combinatie met een intercity tussen Eindhoven en het Ruhrgebied zou van Venlo een zeer interessante hub maken.

 

 

Wat betreft de gevaarlijke stoffen moeten de plafonds worden gerespecteerd. Daarnaast moet Venlo wat de SP betreft aan tafel zitten als er nieuwe onderhandelingen plaatsvinden over het vervoer van ammoniak. Voor de SP is nul vervoer van ammoniak door bebouwde gebieden de enige verantwoordde optie.

 

Ton Heerschop: “Het is mooi om te zien dat waar een jaar geleden de SP het verwijt kreeg aan bangmakerij te doen, partijen nu onze standpunten overnemen en zelfs elkaar verdringen om onze ideeën over de bühne te krijgen.  Zo blijkt maar weer dat succes vaak vele vaders kent. Hoe dan ook zijn we als SP blij dat onze vooruitziende blik uit 2013 nu breed is overgenomen.”

 

 

Wat wel stoort is dat ook in deze nieuwe spoorvisie in onze optiek aandacht dient te blijven voor zaken waar we al jaren voor pleiten. Zoals noodzakelijke aanpassingen op de Maaslijn en bij Vierpaardjes. Of het uitplaatsen, saneren en herinrichten van het rangeerterrein als de kans zich voordoet.

Net als de realisatie van nieuwe stations in Grubbenvorst en Belfeld. Dat er een bypass moet komen voor doorgaande goederen naar Duitsland.  Dat er geen bypass mag komen via Roermond en Belfeld als alternatief voor de ‘IJzeren Rijn’ tussen Antwerpen en Ruhrgebiet.

 

 

De SP wil dat deze zaken op de agenda van de diverse overlegorganen blijven staan zodat ze niet in vergetelheid raken. Een meerderheid in de gemeenteraad vond dat echter onnodig. De motie van EENlokaal, SP, D66 en GroenLinks werd alleen door 50Plus gesteund. Daarmee werd de motie verworpen doordat PVV, VVD, CDA en PvdA tegen stemden.

De PVV zei al die zaken maar “pleiten voor een illusie” te vinden. Ergerlijk want dat wordt het als je het niet meer wil agenderen en aankaarten. De SP blijft zich sterk maken voor die zaken, zeker als zich de kans voordoet voor verbeteringen op het spoor en het rangeeremplacement.

 


Achtergrondinformatie:
In 2013 deed de SP onderzoek naar de situatie op het spoor in Venlo. SP-raadslid Ton Heerschop: “We kwamen er achter dat de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die vervoerd werd over het spoor omvangrijk was. Zelfs zodanig dat de plafonds die waren afgesproken behoorlijk werden overschreden.”
 
“Ook het vervoer van ammoniak vanuit Geleen naar Duitsland was reden voor veel zorgen. Dit vervoer was het gevolg van het niet willen invullen van DSM van de inspanningsverplichting om een extra fabriek voor de verwerking van deze stof in te vullen.”
“Niet veel later kregen we signalen dat station Venlo geen intercitystation zou blijven. Terwijl de SP-Venlo in actie kwam verweet de media ons dat we op spoken zouden jagen. Binnen twee jaar gooide NS de dienstregeling om en bevestigde de NS dat de treinen uit Venlo pas na Deurne de status intercity hebben. Soms krijg je pas achteraf gelijk.”
 
Het rapport van 2013 hebben we in 2019 geactualiseerd met een hernieuwd eigen onderzoek. Ton Heerschop: “Opnieuw bleken forse overschrijdingen van de aantallen vervoerde giftige stoffen dwars door de gemeente. Niet alle partijen waren daar blij mee.”
“In het debat was 50Plus van mening dat we ons een te grote broek aantrokken. De VVD verweet ons bangmakerij. En ondertussen overschreden de hoeveelheden gevaarlijke goederen de afgesproken plafonds keer op keer, tot op de dag van vandaag.”
 
“Een te vaak gehoorde reactie van het gemeentebestuur was dat we er eigenlijk nauwelijks over gaan. Voor de SP-fractie is dat onbegrijpelijk, als er situaties in onze gemeente zijn die eigenlijk bij andere bestuursorganen horen, dan kunnen we ze minimaal aankaarten.”
 

 
Bekijk ook: 

U bent hier