h

Begroting: Venlo heeft de goede weg gevonden

9 november 2019

Begroting: Venlo heeft de goede weg gevonden

Afgelopen dagen besprak de gemeenteraad de begroting voor de komende jaren. Kort door de bocht: waar de gemeente wel of geen geld aan uitgeeft. Voorzichtig begroten blijft noodzakelijk, afmaken waar we mee bezig zijn en risico’s scherp begroten. Maar aandachts- en verbeterpunten blijven er ook. Desondanks is de SP zeer tevreden over de financiële ontwikkeling en waarin geïnvesteerd gaat worden.

 

Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “De begroting 2020-2023 ziet er voor de komende jaren goed uit. Veel sneller dan verwacht hebben we de puinhoop die de vorige ploeg wethouders achterliet weggewerkt, een fors verlies werd omgebogen naar winst. Er is weer geld om te investeren in de wijken, voorzieningen en mensen. Dit is misschien wel de meest sociale begroting sinds lange tijd.”

 

“Tijdens het debat hield ik de andere raadsfracties voor dat de voorspelling dat het aantal inwoners van Venlo gaat toenemen, een signaal moet zijn om nu aan de slag te gaan met het bouwen van sociale huurwoningen en middenhuur. Daarmee voorkomen we ook dat de flinke wachttijden voor een woning niet verder oplopen.”

 

 

Weingarten: “We zetten in op handhaven; overlastveroorzakers, huisjesmelkers, lik op stuk beleid en pak ze daar waar het pijn doet, in de portemonnee.”

“Maar ook dat er bij de huidige wijken en buurten aandacht moet zijn voor de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en veiligheid. Ook maakte de SP zich sterk voor de fysieke toegankelijkheid van gebouwen zodat mensen geen beperking ondervinden van onnodige drempels (vaak letterlijk).”

 

Weingarten: “De gemeente hoeft fors minder geld uit te geven voor armoederegelingen en uitkeringen. Onze wethouder Alexander Vervoort heeft het aantal mensen dat noodgedwongen gebruik moet maken van een bijstandsuitkering fors laten dalen, deze mensen weer aan werk kunnen helpen en daarmee aan eigen regie, inkomen en toekomst.”

“Maar nu ook doorpakken want er staan nog te veel mensen aan de kant. Voorkomen van generatiearmoede en inzichtelijk maken van verborgen armoede. Samen met de PvdA komen we met een eigen voorstel om jongeren te helpen bij het oplossen van hun schulden.”

 

 

“Als extra ondersteuning vroegen we te onderzoeken of voor gehandicapten en chronisch zieken een tegemoetkoming realiseerbaar is? Voorheen kregen deze mensen vanuit het Rijk (CAK) een bijdragen, die wordt nu ingezet voor een zorgverzekeringspakket zonder eigen risico.”

 

Weingarten: “Ook stonden we stil bij de verkeersproblemen op het spoor, de snelwegen en binnenwegen. De situatie op de Kaldenkerkerweg in Tegelen gaat aangepakt worden, verzekerde de wethouder; “Desnoods sluit ik de weg af voor doorgaand vrachtverkeer”. Daar gaan we hem aan houden.”

 

 

“De sporttarieven worden opnieuw een jaar uitgesteld, net als vorig jaar. Eerst komt er meer onderbouwing en nieuw beleid. Op zich goed maar de hete aardappel kan de raad niet eeuwig voor zich blijven uitschuiven. Voor de zomer moet er een besluit genomen worden, dat geeft de sportverenigingen ook eindelijk duidelijkheid.”

 

“Meest positief is wel dat na jaren stilstand er ook eindelijk duidelijkheid is over het zwembad. Er komt definitief een nieuw zwembad, in Blerick, op het huidige terrein van de Wisselslag dat openblijft totdat het nieuwe bad opent. Ook het Buitenbad kan daarmee zonder kunst- en vliegwerk de komende jaren vooruit.”

 

Foto: SP

 

Weingarten: “Kunst en cultuur blijft een ondergeschoven kindje. De subsidiekorting is voorlopig van de baan. We vroegen B&W naar mogelijkheden te zoeken om kunst in de openbare ruimte weer budget toe te kennen. Het geld hoeft niet op maar kan wel ingezet worden om de leefomgeving te verfraaien.”

 


 

Al met al werden er door de diverse fractie bij elkaar 23 wijzigingsvoorstellen en moties aangekondigd. Over 5 werd er uiteindelijk maar gestemd (en allen aangenomen).

De begroting zelf werd door de hele raad, unaniem, aangenomen. Uniek. De laatste keer dat de volledige gemeenteraad eensgezind de begroting aannam was begin jaren 1990.

 

 

Weingarten: “Als we dan stellen dat dit misschien wel de meest sociale begroting sinds lange tijd is, dan lijkt de hele raad dat met de SP eens te zijn.”

“Diverse fracties hadden zo hun opmerkingen maar dat ging over details, de begroting is - op 75.000 euro na (extra armoedebestrijding) op een begroting van dik 400 miljoen euro -, ongewijzigd vastgesteld.”

 

“Deze progressieve coalitie met de SP heeft Venlo weer op de been gekregen en laat weer spek op de botten groeien waarmee we mooie zaken kunnen realiseren voor onze dorpen en wijken, sociale voorzieningen en alle mensen.”

 

Van de ‘meerjarenbegroting’ wordt veruit het meeste geld besteed aan sociaal beleid (de zorg) maar ook gaat er veel geld op aan veiligheid, leefbare wijken, wonen, onderwijsgebouwen, armoedeaanpak, onderhoud en allerlei projecten zoals verkeer, spoor, gebouwen.
De meeste budgetten staan vast en kunnen niet aangepast worden. Je wil niet dat er door een pennenstreek van de gemeenteraad ineens geen recht meer op jeugdzorg zou zijn.
Maar aan het ‘niet-geoormerkte’ budget kan de gemeente wel draaien. In het verleden zagen we dat er dan bezuinigd werd op bepaalde sociale voorzieningen en dat geld gebruikt werd voor megaprojecten.
Dit nieuwe gemeentebestuur, met de SP daarin, maakte daar vorig jaar al korte metten mee. Zo werd de kabelbaan over de Maas geschrapt en zo wordt er nu geld gestoken in de bouw van een nieuw zwembad.
 
Bekijk ook:

U bent hier