h

Zorgen geuit over leefbaarheid Posthuisstraat Tegelen

10 juli 2020

Zorgen geuit over leefbaarheid Posthuisstraat Tegelen

De SP kreeg signalen over het op grotere schaal opkopen van woningen in de omgeving Oelesplein en Posthuisstraat. Deze woningen worden vervolgens omgebouwd tot studio’s voor arbeidsmigranten. Een centralisatie van arbeidsmigranten is voor de SP een onwenselijke ontwikkeling. Als we willen werken aan leefbare buurten dan moeten we arbeidsmigranten zorgvuldig huisvesten en niet centraliseren in, vaak te kleine, kamers of woningen. Vandaag vroegen we de gemeente wat er speelt en of hierop ingegrepen kan worden.

 

Goed dat verontruste mensen hierover bij ons aan de bel trokken. Dit signaal namen we niet alleen serieus maar we gingen ook zelf op onderzoek uit. Als het juist is dat er, net buiten het centrum van Tegelen in de ooit befaamde uitgaansstraat, daadwerkelijk panden opgekocht worden voor  grootschalige huisvesting in kleine ruimten, dan moet er ingegrepen worden.

SP-raadslid Ton Heerschop: "Een dergelijke ontwikkeling draagt volgens de SP niet bij aan draagvlak voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarnaast tast te kleine huisvesting ook de leefbaarheid voor de arbeidsmigrant zelf aan."

 

De SP verbaasde zich in het bijzonder over de rol van de stichting Cultureel Erfgoed Tegelen. Deze stichting lijkt, al dan niet in opdracht van de koper van de panden, de vergunningaanvraag voor deze panden te doen.

Deze stichting heeft als doel 'het behoud van cultureel erfgoed en het bevorderen van dit behoud'. De SP begrijpt dan ook niet hoe die doelstelling te rijmen is met het splitsen van woningen tot studio’s voor arbeidsmigranten.

Van het college wil de SP dan ook weten of er mogelijkheden zijn om de vergunningsaanvraag te toetsen ten opzichte van de doelstelling van een stichting.

Het kan in ogen van de SP niet zo zijn dat een stichting vergunningen aanvraagt waar anderen vervolgens winst mee maken ten koste van de arbeidsmigrant en de leefbaarheid in de omgeving.

 

 

Ton Heerschop: "De SP blijft strijden tegen de loondump door grootschalige arbeidsmigratie. Gelijktijdig zetten wij ons in voor fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten die in ons land zijn."

"Dat is minder een tegenstelling dan dat het lijkt. De arbeidsmigrant is immers minstens zoveel het slachtoffer van de doorgeslagen arbeidsmarkt als dat de arbeider in de volkswijken dit is. Door vragen te stellen willen we de mogelijkheden tot ingrijpen op onwenselijke ontwikkelingen in het hart van Tegelen vanuit het college van B&W weten."

 

(Onze vragen dienen binnen dertig dagen beantwoord te worden.)

 

Bekijk ook:

U bent hier