h

Situatie arbeidsmigranten versus Corona

29 juni 2020

Situatie arbeidsmigranten versus Corona

Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, onder leiding van Emile Roemer, kwam onlangs met enkele stevige aanbevelingen om de huisvesting en vervoer van gastarbeiders te verbeteren. Nodig, zeker nu in de corona-gezondheidscrisis. Toch hebben vervoerders daar kennelijk lak aan, zo zagen we zelf. We vroegen de gemeente of en hoe ze hiertegen gaat optreden.

 

In mei heeft het kabinet het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten ingesteld om voorstellen te doen om de werk- en  leefomstandigheden van deze doelgroep te verbeteren. Hiervoor kwam dit Team op 11 juni met haar eerste aanbevelingen. Het verbaasde ons niet dat die aanbevelingen in lijn liggen met de kritiek die de SP steeds uitte.

 

SP-raadslid Ton Heerschop: "Een van de aanbevelingen door het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten gaat ook over de coronamaatregelen. In Venlo is aangegeven dat er niet direct bekeurd wordt bij excessen maar eerst het gesprek volgt. Eerder werd een uitzendbureau op de vingers getikt die haar personeel niet conform de coronamaatregelen vervoerde. Blijkbaar maakte die berisping niet die indruk die we graag zouden zien."

 

"Want op 15 juni zag ik in de middag hoe een zeven tot achttal personen in een busje van de grootste in de regio bekende uitzendorganisatie voor arbeidsmigranten stapten. Dit gebeurde op de parkeerplaats Maaswaard tussen de Maas en het Stadskantoor. Vanzelfsprekend hebben wij als SP opheldering gevraagd bij de betreffende uitzendorganisatie echter tot op heden wenst deze niet te reageren."

"Op 26 juni rond de middag zag ik hetzelfde nogmaals gebeuren maar nu door een andere uitzendorganisatie."

 

Deze waarnemingen liggen in lijn met de bevindingen van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (onder leiding van Emile Roemer), dat schrijft over de ongepaste wijze van vervoer.

Ton Heerschop: "Dat mensen op deze onachtzame wijze nog hutjemutje vervoerd worden, wetende dat er een virus rondwaard, is reden voor de SP tot het stellen van raadsvragen aan de gemeente Venlo."

 

Zo wil de SP weten op welke manier de gemeente zorg draagt dat arbeidsmigranten die zich melden bij de gemeente Venlo, conform de maatregelen rondom Covid-19 worden vervoerd, te werk gesteld en gehuisvest.

Is het gemeentebestuur bereid om de aanbevelingen van het aanjaagteam nu al op te volgen, op welke wijze en binnen welke termijn en hoe gaat ze daarover rapporteren?

 

 

In met name de vleesverwerkende industrie, waar veel gebruik wordt gemaakt van arbeidsmigranten, zijn veel nieuwe uitbraken van het coronavirus. Oorzaak wordt door diverse deskundigen en ook het Aanjaagteam mede gedacht in de uitvoering van de werkzaamheden, gezamenlijke huisvesting en vervoer. Allen geschieden niet binnen de ‘anderhalve meter regeling’. Mede om die reden stelde het Aanjaagteam ook dat binnen meer sectoren, zoals de tuinbouw, een uitbraak van corona een risico is.
Ook in onze (eu)regio vindt dergelijke huisvesting en vervoer plaats. Met dit risico in het achterhoofd, en het werk om een tweede besmettingsgolf te voorkomen, vraagt de SP zich af op welke manier B&W denkt adequaat te kunnen controleren en handhaven bij bedrijven en uitzendorganisaties die de coronamaatregelen overtreden?

Mede gezien huisvesting vaak elders plaatsvindt (omliggende gemeenten, vlak over de grens) maar men wel binnen onze gemeente werkt en vervoerd wordt, en zoals door ons gezien blijkt zonder de coronamaatregelen te respecteren.

 
Het College van B&W heeft dertig dagen om onze vragen te beantwoorden.

 

U bent hier