h

Nieuwe vragen over arbeidsmigranten in trappistenklooster Ulingsheide

27 januari 2020

Nieuwe vragen over arbeidsmigranten in trappistenklooster Ulingsheide

De SP is niet blij met het plan om tot 750 arbeidsmigranten te plaatsen in het voormalige klooster Ulingsheide in Tegelen. In december stelden we er al raadsvragen over maar de beantwoording daarvan stelt ons niet gerust. Reden om nog eens stevig door te vragen.

 

SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten: "Een Brabants consortium wil het klooster kopen om in de tuinen woonunits te plaatsen voor vooral Oost-Europeanen die in de tuinbouw en logistiek werken. Volgens de SP is het zo massaal huisvesten van arbeidsmigranten op een kluitje vragen om problemen."

 

Op 15 januari beantwoordde het gemeentebestuur de vragen van de SP aangaande een mogelijk initiatief voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de voormalige abdij Ulingsheide, vlakbij de wijk Op de Heide in Tegelen. "B&W lijkt uit de beantwoording een positieve grondhouding te hebben ten aanzien van deze invulling van het betreffende klooster. De beantwoording is voor de SP-fractie aanleiding om deze mondelinge vervolgvragen te stellen."

 

1.      Uit de beantwoording blijkt dat het college de voorwaarden gesteld in het ‘Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten(short-stay) Venlo’ voldoende acht. Landelijk wordt inmiddels erkent dat short-stay huisvesting van arbeidsmigranten ook tot misstanden kan leiden. Waarom dringt de gemeente niet aan op kleinschalige opvang waarbij tevens continue toezicht wordt gehouden om misstanden en overlast te voorkomen?

 

2.      Is het juist dat enkel de provincie Limburg de plannen van Emmaus Feniks toetst, omdat het gemeentelijk kader daarin niet voorziet en daarmee de gemeente feitelijk buitenspel staat inzake Ulingsheide?

·       Zo ja, de SP vindt dat juist ook de gemeente een directe verantwoordelijkheid dient te hebben bij een goede leefomgeving. Bent u derhalve bereid het gemeentelijk toetsingskader aan te passen en daarover iets opnemen in subsidiebepalingen, bijvoorbeeld kaders bij verkoop binnen een bepaalde termijn?

 

3.      Als de gemeente positief besluit ten aanzien van het initiatief om honderden arbeidsmigranten te plaatsen in of bij de abdij, moet ze niet pas dan het gesprek aangaan met omwonenden. Draagvlak bij plannen van de direct omwonenden staat expliciet genoemd in de beantwoording, maar ook dat de initiatiefnemer een verantwoordelijkheid heeft als het gaat om de communicatie naar de omwonenden. Mogen we aannemen dat B&W de initiatiefnemers opdraagt om de wijk Op de Heide te betrekken in de plannen voor Ulingsheide, en welke rol gaat zij hier zelf in nemen?

 


 

Update: Woensdag 29 januari gaf de wethouder antwoord, tijdens het vragenuurtje van de raadsvergadering. Hij zei dat huisvesting van arbeidsmigranten in iedere situatie kan leiden tot overlast op het moment dat zaken rondom beheer en toezicht niet goed geregeld zijn.
De gemeente staat niet buitenspel, de Provincie Limburg is enkel aan zet als het gaat om het toetsen van de provinciale subsidie die is vertrekt voor het bouwkundig herstel van de rijksbeschermde onderdelen van de abdij. Ook de gemeente dient dus nog te besluiten over de verkoop. Dat is goed nieuws want dan blijft ook de gemeenteraad aan zet.
Op het moment dat er een principebesluit ligt zal met omwonenden en belanghebbenden gecommuniceerd worden. Hierbij zullen initiatiefnemer en gemeente gezamenlijk optrekken. We houden het in de gaten!

 

UPDATE 09-04-2020: De initiatiefnemers hebben de intentieovereenkomst voor de verkoop van het complex laten verlopen. Daarmee zijn ook de plannen voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het klooster van tafel.

U bent hier