h

Waar moet het heen met de WAA?

27 oktober 2017

Waar moet het heen met de WAA?

Foto: https://vimeo.com/bizbookchannel / Werkhuizen MIN vzw Deurne, https://vimeo.com/123611209
Op donderdag 26 oktober besprak de gemeenteraad de begroting van de WAA, de voorheen sociale werkvoorziening die onder andere arbeidsgehandicapten een veilige, beschutte werkplek met begeleiding geeft. De omvorming naar detacheringsbureau en het afstoten van bedrijfsonderdelen lijkt de WAA financieel te nekken. En dat merken ook de werknemers. Maar in het debat was de SP de enige die kritiek uitte op het beleid.

 

SP-raadslid Alexander Vervoort: “De SP heeft de begroting bekeken die de WAA inleverde en constateert dat de ontwikkelingen en gevaren, de signalen over bedrijfsrisico’s die de WAA zelf afgeeft, door het gemeentebestuur op een andere manier worden vertaald in haar opdracht richting de WAA.”

“Want daar waar de WAA stelt dat er voor haar werknemers binnen de WAA steeds minder plek is en de te detacheren mensen soms moeilijk plaatsbaar blijken bij een extern bedrijf, zet het College van B&W in op nog meer pandenverkoop, nog minder bedrijfsactiviteiten bij de WAA en op meer externe plaatsingen zodat er op de kosten bespaard kan worden.”

 

Vervoort: “De werkplekken met de juiste begeleiding zijn schaars, we kennen de perikelen rondom de Huizen van de Wijk en Kan Doen. Als ik voorbeelden hoor van mensen die via de WAA nergens langdurig aan de slag kunnen, soms te horen krijgen dat ze de volgende dag weer ergens anders moeten opdraven in weer een nieuwe vreemde omgeving... Bedenk eens wat dat psychisch doet met mensen die structuur nodig hebben!”

“Of voorbeelden van mensen die al een half jaar thuis zitten, dan ben ik ernstig teleurgesteld en betwijfel ik of de gewenste doelstelling van de WAA-detachering wel gehaald kunnen worden.”

 

 

Vervoort: “Het keurslijf waarin de WAA geperst is gaat haar nekken. Het afstoten en verzelfstandigen van voorzieningen loopt stroef, werknemers en vakbonden komen in actie, zie de wijze waarop kringloopwinkel ’t Pakhoés met horten en stoten overging naar Het Goed. En nog steeds krijgen we signalen dat het daar niet helemaal goed gaat rondom werknemers, mensen die voorheen rendeerden in hun beschutte en veilige werkomgeving.”, zegt Vervoort.

 

“Nu geld besparen door een korte klap te maken zou zo maar als een boomerang terug kunnen komen. Is er dan geld om de niet- en moeilijk plaatsbare werknemers alsnog op te vangen en beschut werk te geven? Nee want daar is niet over nagedacht.”  

 

 

Vervoort: “Als je zo tegengesteld kijkt naar de problemen die de WAA aankaart, dan gaan er uiteindelijk zaken mis. Daar moet de gemeente niet haar ogen voor sluiten maar op handelen. Dat mis ik in het veel te rooskleurige gemeentelijk beleid.”

 

Wethouder Hanno Lamers (CDA, werk) sprak in het debat vooral zalvende woorden en dat het allemaal vast goed zal komen, maar directe antwoorden op de geuite kritiek kwam er niet.

 

Vervoort: ”Ja, de dreiging van een tekort van 2,88 miljoen euro voor 2018 is niet best, zeker niet, maar de oplossingen om dat te voorkomen lijken ons voor de toekomst juist voor grotere financiële problemen te stellen. Laat staan wat dat doet voor de WAA’ers zelf.”

 

Foto: https://vimeo.com/bizbookchannel / Werkhuizen MIN vzw Deurne, https://vimeo.com/123611209

 

Vervoort: “De WAA doet er veel aan om haar personeel een goede werkplek te geven, daar zijn we vast van overtuigd, maar door de uitplaatsingen en afstotingen, de sterhuisconstructie, signalen over misstanden, enzovoorts, dan wordt het steeds moeilijker om ieder individu en zelfs hele groepen, dat te geven wat ze nodig hebben.”

 

“Ik ben bang dat het tekort bij de WAA zal oplopen en we dan voor voldongen feiten komen te staan. Het ontbreekt bij de gemeenten aan visie en beleid dat overal rekening mee houdt. Men rekent zich rijk zonder oog voor de gevolgen. Ik houd mij hart vast wat dat voor de WAA en al die medewerkers kan gaan betekenen.”

 
 
Bekijk ook:

U bent hier