h

Afbraak sociale werkvoorziening, een verloren generatie dreigt

5 april 2018

Afbraak sociale werkvoorziening, een verloren generatie dreigt

Terwijl de sociale werkvoorziening in 2015 op slot is gegaan, worden er nauwelijks nieuwe werkplekken voor mensen met een beperking gecreëerd. Wat betekent dat voor deze mensen? Hoe gaat de gemeente Venlo ermee om?

 

Het tv-programma Zembla heeft de gevolgen van de afbraak van de sociale werkplaats onderzocht. Venlo komt er bekaaid van af. Bekijk de uitzending van 3 april terug via deze link (klik hier).

 

SP-lid en FNV-lid Maurice Hinssen vertelt: In 2015 is de Participatiewet en de Wet Banenafspraak ingevoerd om arbeidsbeperkten aan een werkplek in de reguliere markt te helpen. Op dat moment stonden nog 20.000 arbeidsbeperkten op de wachtlijst van de WSW maar die ging echter op slot.

Kwamen deze mensen en nog veel meer jonggehandicapten aan een baan? Nee, lang niet. Wat is er namelijk gebeurd? Er vindt 'cherry picking' plaats; slechts de gehandicapte die het makkelijkst inzetbaar is in een bedrijf, krijgt een kans.

 

Voor de meest ernstig gehandicapten bestaat er de voorziening ‘beschut werk’. Echter, dit komt niet van de grond. Helaas gaat dit alles voorbij aan het doel van de Participatiewet om de meest kwetsbare mensen die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen, aan een extra werkplek te helpen.

 

Gemeente Venlo

De WAA-groep, de sociale werkplaats in de gemeente Venlo, staakt haar activiteiten per 1 juli! De arbeidsbeperkten worden letterlijk geplaatst in ‘Huizen in de Wijk’. Gevolgen hiervan zijn: onvoldoende begeleiding, geen ontwikkelingsmogelijkheden, nutteloos werk en zelfs onveilige werkomstandigheden, aldus Kitty Jong van de FNV. Is dit schandalig of schandalig?!

 

Foto: https://vimeo.com/bizbookchannel / Werkhuizen MIN vzw Deurne, https://vimeo.com/123611209

 

De FNV heeft over de situatie in Venlo een zwartboek geschreven. Het komt erop neer dat het ontbreekt aan passende en zinvolle arbeid. Het werk mag geen dagbesteding zijn of op therapeutische basis plaatsvinden, maar dat gebeurt wel. Verder mankeert het werk aan juiste begeleiding en aansturing.

 

Sommige arbeidsbeperkten zijn zo wanhopig, dat zij de neiging hebben om de handdoek in de ring te gooien. Echter, dan zitten zij thuis.

In Venlo sluit de WAA reeds in juli. Momenteel weten de werknemers niet waar zij aan toe zijn. Zij zijn angstig voor de toekomst, men wil met hen de wijken in, maar welke wijken? Ze hebben last van grote spanningen, slapeloze nachten en een tergende onzekerheid. Dit zijn mensonterende situaties.

 

Standpunt FNV

De FNV roept daarom op tot het ongedaan maken van het op slot gooien van de WSW: teveel mensen komen hierdoor in de knel in plaats van dat zij in de markt aan het werk komen. Voorkom dat werkgevers een jonggehandicapte na 3 maanden zonder opgaaf van redenen de deur uitwijst.

Voorheen konden de werkgevers nog gebruik maken van het instrument van de loonkostensubsidie ter compensatie van de loonkosten van de werkgever. Hierdoor kon het loon van een arbeidsbeperkte werknemer aangevuld worden tot het minimumloon. Als gevolg van de invoering van de loondispensatie wordt het loon van een arbeidsbeperkte door de gemeente hooguit tot bijstandsniveau (!) aangevuld, een armoedevrijval dreigt!

 

In Venlo zitten veel logistieke bedrijven, steeds meer mensen met een beperking vinden er werk maar of dat blijvend is...?

 

Standpunt SP-Venlo

Duidelijk is dat er in deze samenleving niet meer gekeken wordt naar de gelijkwaardigheid van mensen en naar ‘werken naar vermogen’. In feite dienen wij ons als samenleving af te vragen wat het werk van de jonggehandicapte medemens ons als samenleving waard is. Dit is niet slechts een economisch vraagstuk, maar ook een beschavingsvraagstuk.

Ook wij vinden dat de afbraak van de WSW een halt toe geroepen moet worden. De huidige situatie is gewoonweg beschamend te noemen voor een land als de onze.

 

Het zou een goed idee zijn om op lokaal (gemeentelijk) dan wel landelijk niveau een enquête in te stellen om daarmee van gemaakte fouten te leren. Hoe is men in vredesnaam op het onzalige idee gekomen om SW-werkplekken van mensen met een handicap af te pakken ten behoeve van bezuinigingen???

 
Bekijk ook:

U bent hier