h

Veel vragen opgehelderd tijdens ledenberaad

31 oktober 2018

Veel vragen opgehelderd tijdens ledenberaad

Op dinsdag 30 oktober hielden we een ledenvergadering over diverse thema's zoals de gemeentebegroting en hoe we daarin staan, terugblik op coalitiedeelname, aanstaande verkiezingen voor het Limburgs Parlement (maart 2019) en meer.

 

Voorzitter Peter Nelissen: "Als bestuur wilden we graag de mening van de leden horen over bijvoorbeeld de lopende zwembadactie, de gemeentelijke begroting, de bezuinigingsvoorstellen en onze SP-houding daarin. Maar ook hoe de coalitie en het meeregeren bevallen. Verder wilden we de mening van de leden horen over de kandidatenlijst en het concept-programma voor de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart."

 

Ook werd stilgestaan bij de wisseling van fractievoorzitter. Angelique Weingarten werd in het zonnetje gezet en kreeg de gelukwensen van de aanwezige leden die alle vertrouwen uitspraken in haar als nieuwe fractievoorzitter.

Aan Ton Heerschop werd veel dank uitgesproken voor zijn inzet in de afgelopen 5,5 jaar als aanvoerder van de SP-raadsfractie. Ton blijft raadslid en zal de komende tijd Angelique adviseren ofschoon de vraag is of ze dat nodig heeft want ze brengt al een brok aan politieke ervaring mee als raadslid en statenlid.

 

Verder kwamen vanzelfsprekend de rondvraag, komende activiteiten en acties ter sprake. Want de leden hadden veel vragen over hoe de fractie het afgaat binnen de coalitie, hoe het besturen bevalt en of dat niet moeilijk is. Zeker nu er opnieuw flink bezuinigd moet worden om de gemeentefinanciën op orde te krijgen.

Onze wethouder Alexander Vervoort gaf aan wat er speelt, waarom bepaalde bezuinigingen nu nodig zijn en dat daarmee ook besluiten worden afgedwongen bij de gemeenteraad om uiteindelijk zaken te verbeteren. Denk daarbij aan het zwembad in Blerick dat afgeschreven is en vervangen gaat worden voor nieuwbouw.

 

Ook gaf hij aan dat er door het afromen van het budget voor armoedebeleid en re-integratie niemand geraakt wordt. Sterker, Vervoort komt met nieuw beleid waardoor meer mensen geholpen gaan worden tegen lagere kosten door slimmer te werken.

De leden kregen met deze uitleg een beter beeld bij wat er gaande is binnen de gemeente en de lokale politiek maar dus ook waar de wethouder mee bezig is en dat dat in het sociale straatje van de SP past om Venlo beter te krijgen.

 

Foto: SP-Venlo

 

De leden gaven hun akkoord op de concept-kieslijst en het concept-programma voor provinciale staten. Op 17 november neemt een ledenafvaardiging daar een definitief besluit over en kan de campagne voor deze verkiezingen starten. Want in maart 2019 staat er veel op het spel; niet alleen de positie in 'Maastricht' maar ook die in de Eerste Kamer, die (in mei) door provinciale statenleden wordt gekozen.

 

U bent hier