h

SP start actie voor behoud van gemeentelijk zwembad in Blerick

3 oktober 2018

SP start actie voor behoud van gemeentelijk zwembad in Blerick

Foto: SP
De SP heeft kennisgenomen van het in de begroting opgenomen voornemen tot sluiting van het zwembad de Wisselslag in Blerick. De redenen van de sluiting zijn met name de steeds verder oplopende onderhoudskosten van verouderde installaties en gebouwen. De SP staat echter voor publieke voorzieningen die onder beheer zijn van de gemeente. Een zwembad behoort daar voor de SP bij en komt in actie.

 

De gemeenteraad van Venlo heeft uiteindelijk het laatste woord tijdens de begrotingsbehandelingen begin november. Aantoonbaar draagvlak onder de bevolking voor een zwembad kan daarbij de raad helpen de juiste keuze te maken. Om die reden start de SP Venlo de actie “Wisselslag Blerick”. Middels het verzamelen van handtekeningen willen wij bij de begroting duidelijk maken dat er draagvlak is voor een zwembad in Blerick.

 

SP-raadslid Angelique Weingarten: "Het college heeft in de begroting duidelijk aangegeven dat het feitelijk onverantwoord is om het zwembad de Wisselslag na 2020 nog open te houden. Dit vanwege de verouderde installaties. Vanzelfsprekend geeft dit de nodige weerstand onder de bevolking."

"Ook in 2010 zette de SP-Venlo een actie op touw om het zwembad in Steyl te behouden. Ook toen dreigde door bezuinigingen deze voorziening te verdwijnen. Mede door het aantoonbaar draagvlak bij de bevolking voor dit bad is toen sluiting voorkomen. Een herhaling van dit succes moet ook in Blerick mogelijk zijn!"

 

Net als in 2010 roept de SP nu verenigingen, instellingen en gebruikers van het bad om mee te helpen om behoud van een zwembad in Blerick te bewerkstelligen. Ook zal de SP actief in Blerick onder de mensen handtekeningen ophalen. Ook digitaal zal de SP mogelijkheden bieden tot het onderschrijven van steun voor het zwembad.

 

Foto: SP
Angelique Weingarten: "Er is gewoon noodzaak voor voldoende mogelijkheden voor zwemonderwijs en onderhouden van zwemvaardigheden. Zwemmen is ook een laagdrempelige manier van bewegen voor iedereen, maar met name voor ouderen. Ook voor de conditie van de mensen in onze gemeente is een zwembad van belang."

"We kunnen niet willen dat mensen meer bewegen en hen gelijktijdig de middelen om dat te doen ontnemen. Om dit toegankelijk te houden is een gemeentelijk zwembad de beste oplossing. Daarmee houden we grip op de tarieven zodat iedereen kan profiteren van het zwemwater."

 

SP-wethouder Alexander Vervoort heeft aangegeven graag een nieuw zwembad te willen realiseren en ook het buitenbad hiermee te behouden. Maar hiervoor moet de gemeenteraad een besluit nemen. De SP steunt de plannen van wethouder Vervoort en zal actievoeren om de gemeenteraad op het hart te drukken dat nieuwbouw mogelijk is én het buitenbad kan blijven bestaan."

 

Nadrukkelijk roept de SP de vrijwilligers van Stichting Buitenbad Blerick om zich bij deze actie aan te sluiten. Sluiting van de Wisselslag zou namelijk ook nagenoeg zeker het einde betekenen van het buitenbad. De SP trekt graag samen op om te zorgen dat een zo groot mogelijk draagvlak voor beide baden aantoonbaar te maken is.

Angelique Weingarten: "Als we in 2010 met twee raadsleden in de oppositie een zwembad konden behouden, dan moet dat met vier raadsleden in een coalitie toch zeker ook lukken!"

 

Woensdag 3 oktober om 17.00 uur is de aftrap van de handtekeningenactie bij zwembad de Wisselslag in Blerick. Donderdag 4e en vrijdag 5e oktober staan we beide keren om 18.00 uur met de petitie op de markt in Blerick bij de Wieën. De petitie kunt u ook hier online invullen.
 
Bekijk ook:

U bent hier