h

Raadsleden gezocht

6 juli 2017

Raadsleden gezocht

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Venlo. Als SP moeten we nadenken over de te voeren campagne. We moeten kandidaten vinden die bereid zijn zich verkiesbaar te stellen als raadslid. Wie wordt er lijsttrekker? Wie gaat de coalitie-onderhandelingen doen? Hebben we kandidaten voor het wethouderschap?

 

Het Venlose SP-bestuur vindt dat deze zaken niet vanzelfsprekend zijn, ze verdienen een zorgvuldige voorbereiding. Via een brief aan de SP-leden in Venlo en een oproep op de sociale mediakanalen vragen we mensen om mee te helpen met het schrijven van het verkiezingsprogramma en om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraad.

 

Natuurlijk hebben we een prima fractie in de gemeenteraad. Maar het is allerminst zeker dat mensen die nu in de SP-raadsfractie zitten ook in aanmerking komen of willen komen voor een volgende raadsperiode van vier jaar. Misschien vinden ze het welletjes geweest of hebben ze andere ambities. Daarnaast is vernieuwing altijd een goed streven, vers bloed brengt ook nieuwe ideeën en inzichten met zich mee.

 

Oproep kandidaten

Daarom roepen we mensen op die interesse hebben om namens de SP zitting te nemen in de gemeenteraad om zich kandidaat te stellen. Dit doet men door vóór 21 augustus een e-mail te sturen naar: venlo@sp.nl.

Als men denkt ook geschikt te zijn om lijsttrekker (en daarmee beoogd fractievoorzitter) en/of wethouder (afhankelijk van coalitiedeelname) te worden, dan dient men dit expliciet aan te geven bij de kandidaatstelling omdat voor die functies aanvullende eisen worden gesteld door het afdelingsbestuur.

 

Meer informatie

In een brief aan de leden (die vandaag verstuurd is) staat meer informatie over onder meer wat er van kandidaten verwacht wordt. Die brief lees je hier.

Voor vragen kunt u contact opnemen met bestuurslid Petra Raijer: 06 34 06 97 96. Voor specifieke vragen betreffende het raadslid/lijsttrekkerschap kunt u contact opnemen met raadslid Alexander Vervoort: 06 45 61 16 49.

 
Bekijk ook:

 

U bent hier