h

Motie instellen operationeel beheer grondwaterstand

31 mei 2017

Motie instellen operationeel beheer grondwaterstand

Al jaren hebben in vooral de binnenstad woningen en bedrijven te stellen met overlast door een te hoog grondwaterpeil waardoor kelders blijven vollopen. In januari stelden we er nog vragen over maar uit de antwoorden kwam er geen oorzaak voor de problematiek en dus ook geen oplossing. Vandaag kwamen o.a. VVD en SP daarop met een motie voor de beheersing van de grondwaterproblematiek.

 

Het is een slepende zaak geworden, in de afgelopen jaren hebben diverse nieuwbouwprojecten mogelijk de stroming van het grondwater zo verstoord dat onder meer kelders steeds overlast hebben van het grondwater. SP-fractievoorzitter Ton Heerschop: “De gemeente stelt dat die relatie niet blijkt uit haar metingen. Bewoners maken zich zorgen wat al dit water met de panden doet, worden krankjorum van het steeds maar wegpompen van het grondwater uit de kelders en voelen zich niet serieus genomen door de gemeente die elke kritiek wegwuift.”

 

De beheersing van het grondwaterpeil in vooral de binnenstad van Venlo leidt daarmee nog steeds tot klachten. Diverse gemeenteraadsfracties hebben door de jaren heen regelmatig vragen gesteld. Begin dit jaar stelde de SP er nog maar eens vragen over. De antwoorden daarop geven aan dat het College van B&W zich niet herkent in klachten van bewoners, en er voldoende is gedaan om problemen te voorkomen. Maar de kwestie is nog steeds niet goed opgelost!

 

Ton Heerschop: “Het College meldde ook dat de gemeenten niet hoeven te zorgen dat kelders gevrijwaard blijven van grondwateroverlast. Op zich klopt dit maar de Waterwet stelt ook: Gemeenten moeten zorgdragen voor het (…)  treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand (…) zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken (Waterwet artikel 3.6 lid 1). Deze zorgplicht van de gemeente moet leidend zijn in deze problematiek.”

 

“Want nadat er in 2012 andere pompen werden geïnstalleerd bij de Maasboulevard is het weliswaar een tijd goed gegaan, maar nu zijn er weer klachten. De antwoorden van B&W op de SP-vragen maakt duidelijk dat wel continu wordt gemeten, maar dat de schommelingen in de grondwaterstand heel hoog zijn, tot 1 meter. Dit verschil verklaart wellicht de natte kelders in sommige periodes.”

 

Diverse kelders in de binnenstad kampen met wateroverlast.

 Ton Heerschop: “Het wordt tijd dat de klachten nu adequaat worden aangepakt. De zorgplicht van de gemeente moet worden waargemaakt. Daarom dat VVD en SP, gesteund door CDA, VenLokaal en D66, op 31 mei een motie indienden om zaken nu eens goed aan te pakken.”

 

“Het is een motie die oproept bepaalde maatregelen te nemen zoals meer metingen en onderzoek, maar eigenlijk vraagt voor een eigentijds professioneel grondwaterbeheer. Dit zou moeten gelden voor de hele gemeente, er zijn immers ook in andere delen van de gemeente grondwaterperikelen als gevolg van veelal ondergrondse bouwwerken.”

 

De tweelaagse parkeergarage onder dit Nolensplein zou het grondwater tegen houden, dat dan een andere weg zoekt.  

 

Wethouder Aldewereld (VenLokaal) zei in zijn reactie dat uit de motie wantrouwen spreekt, een signaal dat hij gaat oppakken door te komen met een “zeer uitgebreide informatiebrief” om zodoende “niet alleen op te sommen wat er nu gedaan wordt en wat er allemaal meespeelt maar ook als doel om met die informatie het vertrouwen terug te krijgen”.

Daarop stelde Ton Heerschop het scherper en eiste dat die brief er binnen een half jaar komt en dat alle in de motie opgenomen punten daarin opgenomen worden. Ook dat zegde de wethouder toe.

Daarop konden de indieners de motie intrekken. Heerschop: “Het wachten nu is op die brief die hopelijk gaat leiden tot een oplossing voor de problemen met het grondwater.”

 

Bekijk ook:

U bent hier