h

Overschrijding gevaarlijk vervoer op spoor

1 juni 2016

Overschrijding gevaarlijk vervoer op spoor

Nadat vorige week bekend werd dat er op het spoor ernstige overschrijding is van de (veiligheids)normen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, kwam vandaag ineens het bericht dat er afgelopen jaren ook stoffen vervoerd zijn die niet meer over het traject Eindhoven-Venlo getransporteerd mochten worden. We trekken opnieuw aan de bel en eisen maatregelen.

 

Afgelopen week stelde de PvdA-fractie schriftelijke raadsvragen aangaande de overschrijdingen van (veiligheids)normen aangaande vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor tussen Eindhoven en Venlo.

SP-raadslid Ton Heerschop: "Uit nieuwe meldingen in de media vandaag blijkt dat naast overschrijding van de (veiligheids)normen, er ook stoffen zijn vervoerd waarvan in de Wet Basisnet was afgesproken dat zij niet meer over het traject Eindhoven-Venlo getransporteerd mochten worden."

 

"In maart verscheen een rapport over de risicobeheersing met het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. Hierover stelden we toen raadsvragen omdat ook op het rangeerterrein in Venlo met regelmaat incidenten zijn met het vervoer van gevaarlijke stoffen."

"Ook wilden we weten wat B&W nu precies heeft gedaan met de aanbevelingen uit ons eigen onderzoeksrapport uit 2014 over de situatie rondom het spoor in Venlo."

 

Zaterdag 4 juni waren SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling en fractiespecialist Jurgen van der Sloot in Venlo om onder andere te praten over het goederenvervoer over het spoor (basisnet) en de problematiek van de spoorwegovergang Vierpaardjes. Ze werden ontvangen en bijgepraat door wethouder Jos Teeuwen en gedeputeerde Patrick van der Broeck (beiden CDA, verkeer).

De Kamerfractie van de SP wil zich op deze manier ter plekke beter laten informeren over de problemen, kansen en bedreigingen, en ook dient het ter voorbereiding op een Kamerdebat met de staatssecretaris over de spoorperikelen in o.a. Venlo. Ons raadslid Ton Heerschop begeleidde Eric en Jurgen bij hun bezoek en praatte hen bij over de actuele stand van zaken.

 


 
Hieronder leest u de vragen die we vandaag stuurden aan het gemeentebestuur van Venlo:
 
  1. Bent u bekend met deze berichtgeving en klopt deze volgens u? Zo nee, op welke onderdelen is deze berichtgeving onjuist?
  2. Kunt u aangeven welke stoffen niet vervoerd hadden mogen worden volgens de Wet Basisnet maar die toch getransporteerd zijn over het spoor tussen Eindhoven en Venlo? Graag benaming van de stof, VN-nummer en hoeveelheden.
  3. Welke acties heeft u inmiddels uitgezet, naar bijvoorbeeld spoorbeheerder, ministerie of anderen, om opheldering te vragen over deze overtreding van de wet?
  4. Was u als gemeente en de hulpdiensten in Venlo op de hoogte van deze transporten? Zo ja, waarom heeft u deze toegestaan? Zo nee, deelt u dan de mening van de SP-fractie dat hiermee in geval van calamiteiten zowel gemeente als hulpdiensten een informatieachterstand zouden hebben en daarmee de gevaarzetting vergroot is?
  5. Deelt u de menig van de SP-fractie dat door deze transporten de vergunde situatie op het emplacement Venlo feitelijk is overtreden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke manieren van handhaving gaat u toepassen?

 

Heerschop: "De beantwoording van bovenstaande (aanvullende) vragen willen we graag tegelijk met de antwoorden op de vragen van de PvdA-fractie krijgen, zodat we een totaalbeeld krijgen van de actuele situatie op het spoor en vervolgens verbeteringen kunnen aandragen."

 
Lees ook:

U bent hier