h

Hoe zit het met de beschikbaarheid van de wijkagent?

8 juni 2016

Hoe zit het met de beschikbaarheid van de wijkagent?

Wijkagenten zijn niet de toegezegde 80% van de werktijd in de wijk beschikbaar omdat hun tijd wordt opgeslokt door andere taken/diensten, zo kwam vandaag naar buiten. Voor de SP reden tot het stellen van raadsvragen aan de burgemeester hoe dit in Venlo zit.

 

In 2012 legde de Politie zichzelf de norm op dat wijkagenten 80 procent van de tijd in hun eigen wijk aan het werken zijn. Ondanks talloze beloftes lukt het niet om die norm te halen.

SP-raadslid Ton Heerschop: “De SP-Venlo stelde er de afgelopen jaren al vaker vragen over. We vinden het belangrijk dat de politie volop zichtbaar aanwezig is en een laagdrempelig aanspreekpunt kan zijn voor mensen in de wijk.”

 

Vandaag komt het mediabericht dat in met name Zuid- en Oost-Nederland wijkagenten niet de toegezegde 80% van de werktijd in de wijk beschikbaar zijn omdat hun tijd opgeslokt wordt door andere taken.

Heerschop: “Een ongewenste situatie, in onze ogen. Omdat die 80% ‘wijktijd’ ook in onze politieregio werd toegezegd, rijst de vraag wat hierin de stand van zaken is voor Venlo.”

 


 
Reden voor de SP-fractie om aan het College van B&W vandaag onderstaande vragen te sturen:
 
  1. Bent u bekend met de enquête van de Centrale Ondernemingsraad van de politie en/of de berichtgeving in het AD als het gaat om de inzet van de wijkagent? Zo ja, wat is hierover uw mening?
  2. In het geschetste beeld komt naar voren dat met name in het zuiden en oosten van Nederland wijkagenten niet aan de 80% werktijd in de wijken komen, en dat er “gaten met gaten worden gevuld” (citaat burgemeester van Nijmegen) om de extra taken bij de politie te kunnen uitvoeren. Komt dit beeld naar uw beleving overeen met de situatie in Venlo? Graag een onderbouwing van uw antwoord. Zo ja, kunt u aangeven in welke wijk(en) dit speelt?
  3. Kunt u aangeven hoeveel procent van de werktijd de wijkagenten in de gemeente Venlo kunnen besteden aan de werkzaamheden in de wijken? Zo nee, waarom niet?
  4. Zijn er naar aanleiding van de berichtgeving redenen voor uw College om maatregelen te treffen of in overleg te treden met bijvoorbeeld de korpsleiding? Zo ja, aan welke maatregelen denkt u of wat is uw insteek bij een mogelijk overleg?
  5. Deelt u de opvatting van de SP-fractie dat wijkagenten in de haarvaten van de samenleving moeten zitten en een sleutelpositie innemen als het gaat om de verbinding tussen de samenleving en de politie?
  6. Kunt u aangeven of de werkzaamheden van de wijkagent niet ten koste gaan van de inzet van de noodhulp, andere taken/diensten van de politie? Zo ja, graag een onderbouwing. Zo nee, waaruit blijkt dat?

 

Het gemeentebestuur heeft dertig dagen om onze vragen te beantwoorden. Heerschop: “We hopen dat de geschetste problemen zich hier niet voordoen maar als dat wel zo is dan verwachten we een aanpak en oplossing zodat de politie ook in de Venlose wijken volop zichtbaar en goed, snel en soepel benaderbaar blijft.”

 
Lees ook:

U bent hier