h

SP stelt vragen over inzet wijkagenten

12 januari 2010

SP stelt vragen over inzet wijkagenten

 De SP heeft de afgelopen jaren met enige regelmaat twijfels geuit over de werkelijke aanwezigheid van de wijkagent in de wijken. Volgens korpschef Bryan Rookhuijzen haalt drie kwart van de landelijke korpsen de norm van 80% inzet voor het werk in de wijken niet. Voldoende reden om aan de bel te trekken.

 

Volgens korpschef Rookhuijzen brengen wijkagenten veel te weinig tijd door in de 'eigen wijk', wat blijkt uit onderzoek van de Raad van Korpschefs, waarin alle hoofdcommissarissen zijn vertegenwoordigd. De SP heeft vernomen dat er in het korps Limburg-Noord vier nieuwe wijkagenten zullen worden aangesteld. Hoe rijmt dit met elkaar?

 


 

Voor de SP is dit aanleiding tot het stellen van de volgende vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders:

 

1. Onderschrijft u de conclusies uit het onderzoek van de Raad van Korpschefs? Zo nee, waarom niet?

2. Haalt het korps Limburg-Noord de norm van 80% inzet in de wijken voor de wijkagenten in de nieuwe gemeente Venlo?

3. Is het juist dat er voor het gehele korps Limburg-Noord vier extra wijkagenten zijn aangewezen?

4. Hoeveel van deze wijkagenten zijn toegewezen aan het gebied binnen de gemeente Venlo?

5. Stromen agenten vanuit het korps door in deze vier functies van wijkagent? Zo ja, worden de vrijkomende vacatures opgevuld?

6. Wat is uw mening over de conclusies van het SP-onderzoek 'De agent aan het woord' onder ruim 10.000 politieagenten waarin onder meer aangegeven wordt dat bijna negen op de tien politieagenten vindt dat zij onvoldoende in de buurt aanwezig zijn en dat bezuinigingen en bureaucratie bij politie leiden tot onveiligheid op straat? Wat gaat u als korpsbeheerder doen aan deze situatie binnen het korps Limburg-Noord?

7. Wat is uw mening over het pleidooi van uw Weerter ambtsgenoot om gemeentelijke toezichthouders (zoals BOA’s en stadswachten) meer bevoegdheden te geven en uit te rusten met handboeien?

 


 

Het college van B&W moet binnen 30 dagen onze vragen beantwoorden. We wachten nieuwsgierig af.

 
Lees ook:

U bent hier