h

Mee op patrouille met de wijkagent

10 augustus 2011

Mee op patrouille met de wijkagent

26-7-2011 werkbezoek politie 1 De SP wil met eigen ogen zien wat het werk van wijkagenten inhoudt, waar ze zoal tegenaan lopen, wat er speelt in hun wijkgebied, en wat de politiek daarin kan betekenen. Het beloofde een spannende en leerzame tocht te worden. Hierbij een verslag van dit werkbezoek.

 

Alexander Vervoort, SP-fractievoorzitter in Venlo, ging laatst op pad met wijkagenten Hans Moors en Dré Janssen. We ontmoetten elkaar op het politiebureau in Tegelen, vanwaar de basiseenheid Tegelen/Venlo-zuid wordt aangestuurd.

Onder het genot van een kop koffie bespreken we de avonddienst, wat we van elkaar verwachtten, en waarmee rekening gehouden kon worden. Diverse wijkzaken passeerden de revue voordat we in de politiewagen stapten richting Venlo-zuid.

 

26-7-2011 werkbezoek politie 4

 

In de Sloot in Venlo-zuid is de frituur een tweede ‘jeugdhonk’ geworden bij gebrek aan een echte hangplek. Deze zal er in het najaar wel eindelijk komen, aan de Emmastraat, na ruim tien jaar soebatten over een mogelijke locatie…
De jongeren die binnen en buiten de frituur rondhangen zorgden de laatste tijd voor flinke overlast. Volgens omwonenden ging dit gepaard met gescheld, openlijke drugsdeals, geweld en vooral lawaai tot in de vroege uurtjes van harde muziek, scooters en auto’s. hangjongeren De wijkagenten geven aan dat met deze groep hangjeugd wel ‘zaken’ te doen is; de jongeren begrijpen nu welke overlast ze veroorzaken, wat dit teweeg brengt in de buurt en zorgt voor gevoelens van onveiligheid en onleefbaarheid.

Hans Moors: “Het is mooi dat ze snappen wat ze veroorzaken maar die overlast moet gewoon stoppen. We bewerken deze jongeren nu al richting het jeugdhonk zodat ze vanaf het najaar daar zitten en de rust wederkeert in de buurt.”

 

26-7-2011 werkbezoek politie 3Van deze inderhaast geplaatste tijdelijke 'jongeren ontmoetingsplek' (JOP), op een braakliggend terrein, wordt geen gebruik gemaakt…

 

Jongeren die zich niet houden aan de regels riskeren een gebiedsontzegging, sinds kort geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dré Janssen: “Wij moeten dan wel overtreding van de APV kunnen constateren en deze kunnen beboeten én op heterdaad betrappen anders kan er geen gebiedsontzegging volgen. Dat maakt het lastig. Tot nu toe heeft er niemand een ontzegging gekregen terwijl ik er genoeg ken die er voor in aanmerking komen.”

 

De wijkagenten geven aan veel bedenkingen te hebben bij de invoering van de wietpas. wietpas Deze maatregel wil het kabinet nemen om buitenlandse drugsgebruikers te weren. Hans Moors: “Een plan wat averechts zal werken want de drugscriminaliteit zal zich opnieuw verplaatsen naar de stadcentra en wijken, waar we juist zoveel werk aan hebben gedaan ze daar weg te krijgen.

Daarnaast hebben we nu goede afspraken met coffeeshophouders, die een eigen pasjessysteem hanteren en dagelijks iemand de wijk insturen die afval - zoals lege wietzakjes - in de verre omtrek opruimt. Dat werkt uitstekend, de buurt klaagt nauwelijks en de overlast is beheersbaar. Als die wietpas er komt zijn we weer terug bij af.”

 

26-7-2011 werkbezoek politie 5

 

Het afgebrande fabriekspand aan de Antoniusstraat is een doorn in het oog van omwonenden. De gemeente is er mee doende, maar de bouwval ligt al jaren te verpauperen. Intussen hebben er zwervers gebivakkeerd, drunkies en junks eveneens en ook ratten en ander ongedierte. “Een bron van ergernis voor omwonenden en het beeld van de verder nette straat wordt er negatief door bepaald.”

 

26-7-2011 werkbezoek politie 2

 

Een belangrijk deel van het werk van een wijkagent is het ‘socializen’ in de buurt. Ofwel een praatje maken hier en daar, het oor te luister leggen, weten wat er speelt. Tijdens de avondpatrouille zien beide agenten iets bewegen om de hoek bij de speelplek. Even poolshoogte nemen wat er zich afspeelt.

Er blijken vier jonge meiden (11-14 jaar) te genieten van de avond en meegebracht snoep en drinken. Niks bijzonders aan de hand.
De wijkagenten maken wel meteen van de gelegenheid gebruik om de meiden te vragen of ze gebruik gaan maken van het jeugdhonk op het moment dat dit in het najaar opent. Gelukkig beamen de meiden dit want in de zomer is het best goed toeven op straat maar als het kouder wordt zitten ze toch liever ergens binnen. De agenten vragen de meiden of ze bij hun vertrek hun rommel ook opruimen, wat ze ook netjes deden.

 

26-7-2011 werkbezoek politie 1

 

Tijdens het vervolg van de surveillance passeren we opnieuw de frituur aan de Sloot. Een gloednieuwe Mercedes staat geparkeerd en de bestuurder, een knul van nog geen twintig, gedraagt zich opvallend want weet zich geen houding aan te nemen. “Die dikke auto heeft hij vast niet van zijn krantenwijk, en hij komt hier ook vast niet enkel voor een frietje.”, merkt Hans Moors koeltjes op.

 

winkelcentrum-TegelenStation-Tegelen

 

 

 

 

 

Het gaat terug richting Tegelen. We bespreken de situatie op de Kerkstraat en bij het station waar veel klachten zijn van overlast en vernielingen. Of cameratoezicht zal helpen is maar de vraag.

Volgens de SP vangen camera’s geen boeven. De wijkagenten beamen dat en wijzen er op dat er ook agenten moeten zijn die én de camerabeelden rechtstreeks bekijken én er politie moet zijn die direct kan ingrijpen. In beide gevallen ontbreekt het bij het de politie aan inzet, geld en personeel.

 

Alexander VervoortAlexander Vervoort: “Ik kijk terug op een leerzaam werkbezoek en vond het erg fijn met de wijkagenten zelf op patrouille te mogen gaan, en van hen te horen wat er speelt en wat er goed gaat en beter kan. Daarnaast werd regelmatig bevestigd waar we als SP vaak voor waarschuwden en maatregelen voor vroegen. Als het nu gaat om het computersysteem, het tijdrovende papierwerk, de vacaturestop en financiële problemen bij het politiekorps, het drugsbeleid, de aanpak van overlast en hangjongeren, de hoge werkdruk en het uitblijven van voldoende nieuwe agenten; steeds lagen we op dezelfde lijn. De SP weet wat er speelt bij de politie en ook deze wijkagenten weten wat ze aan de SP hebben.”

 


Dit is een korte weergave van het werkbezoek. Het volledige verslag met meer informatie en wetenswaardigheden, leest u hier (PDF-weblink).

 

Lees ook:

 

U bent hier