h

Hulpdienst SP-Venlo brengt inkomenskaart 2016

11 april 2016

Hulpdienst SP-Venlo brengt inkomenskaart 2016

Juni 2014 lanceerde de Hulpdienst van de SP-Venlo voor het eerst de inkomenskaart, een overzicht van landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen en waar men terecht kan om deze aan te vragen. Ook voor 2016 zijn weer wetten en regels aangepast, het duurde even maar inmiddels is het overzicht compleet, en kunnen we ook voor dit jaar weer een inkomenskaart uitdelen.

 

 

Om mensen goed te kunnen blijven informeren delen we vanaf dinsdag 19 april de nieuwe inkomenskaart actief uit via een publieksactie. Ook is de kaart weer digitaal te raadplegen. 

 

Woordvoerder Angelique Weingarten: “Verschillende gemeenten bieden al zo'n inkomenskaart aan voor haar burgers maar de gemeente Venlo zelf niet. Daarom heeft de SP-Hulpdienst besloten het heft in eigen handen te nemen en zelf zo'n kaart samen te stellen. Ook de stichting Bindkracht maakte vorig jaar een dergelijk overzicht (maar dit jaar (nog?) niet) maar enkel voor haar cliënten.”

“De SP-Hulpdienst echter publiceert wederom een kaart voor heel Venlo met daarop alle op dat moment bekende regelingen, en biedt die ook actief aan bij de doelgroep en informatiepunten en welzijnsorganisaties.”

 

Weingarten: “De inkomenskaart is vanaf de start in 2014 een succes. Toen we de kaart lanceerden waren we vlug door onze meegebrachte exemplaren heen, en er is nog steeds vraag naar, zowel hardcopy als download. Dat succes is mooi maar laat tevens een behoefte zien aan zo'n overzicht.”

 

“Want vaak weet men niet welke regelingen er zijn voor de lagere inkomens. Er zijn met regelmaat mensen die bijvoorbeeld nog nooit gehoord hebben van zorgtoeslag of kindgebonden budget. Ook de gemeentelijke fondsen zoals bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen en financiële ondersteuning voor kinderen die graag willen sporten, waarvan de ouders dit niet kunnen bekostigen, zijn vaak nog onbekend.”

“Om ervoor te zorgen dat men op de hoogte is welke regelingen er allemaal zijn, hebben wij zelf deze kaart samengesteld. De kaart kan als checklijst dienen om te controleren of alle voorzieningen en regelingen waar men eventueel recht op heeft, zijn aangevraagd.”

 

 

Foto: SP-Venlo

 

Weingarten: “Om de inkomenskaart onder de aandacht te brengen van de doelgroep die mogelijk het meeste baat heeft bij deze informatie, wordt de kaart verspreid onder enkele organisaties, en aanstaande dinsdag 19 april om 10.00 uur aangeboden bij mensen die het UWV/Werkplein bezoeken.”

Leden van de SP-Venlo staan daar buiten het gebouw (aan de Prinsessesingel in Venlo) op een ludieke wijze de inkomenskaart uit te delen en gaan de dialoog aan via een alternatief keukentafelgesprek. U bent uitgenodigd om van deze bijzondere actie verslag te doen.

 

De nieuwe inkomenskaart staat intussen al op deze website, rechtsboven bij het blokje Hulpdienst.  Daar kan iedereen de kaart bekijken en downloaden. Het staat mensen vrij om de inkomenskaart verder te verspreiden.

 


Angelique Weingarten is lid van de SP-Hulpdienst in Venlo en namens de SP lid van  Provinciale Staten in Limburg. Zij heeft op basis van onderzoek naar de meest geschikte en recente informatie voor de inkomenskaart, deze kaart samengesteld: “De kaart is een levend document, ze is met zorgvuldigheid gemaakt maar voorzieningen en regelingen kunnen nu eenmaal veranderen, daar kan de kaart op worden aangepast. De kaart is niet 'van' de SP, we hopen dat iedereen deze inkomenskaart als service en ondersteuning ziet en ook als zodanig gebruikt.”

 
Lees ook:

U bent hier