h

Venloos SP-Statenlid Weingarten geïnstalleerd

27 maart 2015

Venloos SP-Statenlid Weingarten geïnstalleerd

Bij de verkiezingen op 18 maart groeide de SP in het Limburgs Parlement van zes naar acht zetels. Een mooi resultaat, zeker met het gegeven dat ook onze kandidaat Angelique Weingarten, die op plaats 3 van de SP-kandidatenlijst stond, rechtstreeks werd gekozen. Gisteren werd ze officieel benoemd en als Statenlid door de gouverneur geïnstalleerd.

 

Angelique Weingarten is in haar dagelijkse leven agogisch medewerker bij welzijnstichting Wel.kom in Roermond en daarnaast coördinator van de Vrijwilligers Centrale Roermond en coördinator huisvesting van asielgerechtigden in Venlo.

Voor de SP is ze sinds 2013 medewerker van onze Hulpdienst waarbij ze vele mensen van advies kon voorzien die tegen problemen aanliepen zoals rondom huisuitzetting, inkomensgeschillen, toeslagen, zorg/welzijn, enzovoorts, en voor veel zaken een oplossing vond of die afdwong in het overleg met gemeenten, instanties, corporaties en instellingen.

 

Door haar werk voor de Hulpdienst zag ze dat veel mensen niet weten waar ze recht op hebben. Dat inspireerde haar om de inkomenskaart te maken. Dit is een overzicht met alle landelijke en lokale (inkomen) ondersteunende regelingen en waar men terecht kan om deze aan te vragen.

 

Daarnaast onderzocht ze de staat van de schuldhulpverlening in Venlo en hoe die beter kan. Het rapport dat dit onderzoek opleverde opende de ogen van de schuldhulpverlener en gemeente waardoor er verbeteringen tot stand kwamen.

Ook hield Angelique namens de SP een enquete in de wijk rondom het Blariacumcollege, wat er goed gaat en wat er beter kan. Het signaleringsverslag dat dit opleverde werd door diverse instanties zoals de school, Sfeerkeepers en politie positief en als ondersteuning van het beleid ontvangen.

Foto: SP-Venlo

Angelique schudt gouverneur Bovens de hand vlak na de ondertekening van haar benoemingspapieren.

 

Kortom; onze Angelique zit niet stil, krijgt veel voor elkaar, en dit is opgevallen binnen de SP, die haar plek 3 op de kandidatenlijst aanbood waardoor ze bij de voor de SP succesvolle verkiezingen op 18 maart, direct is gekozen als lid van het Limburgs Parlement, en daarvoor werd ze donderdag 26 maart geïnstalleerd als een van de acht Statenleden voor de SP.

 

Haar kennis en werkwijze is zeker een aanvulling voor onze Statenfractie. We wensen haar veel succes in 'Maastricht' en ook bovenal veel plezier om ook via Provinciale Staten zaken voor elkaar te krijgen voor de mensen, niet alleen die in Venlo maar nu ook in heel Limburg.

Zeker als de SP de kans krijgt om via de coalitie mee te regeren in de provincie, waar het nu wel naar uitziet.

 

Lees ook:

U bent hier