h

Spoort ambitie spoorinfrastructuur nog?

23 maart 2016

Spoort ambitie spoorinfrastructuur nog?

Heeft het College van B&W de regie nog wel als het gaat om de verbetering van het spoor rondom Venlo? Die vraag hield de SP bezig toen bekend werd gemaakt dat de verdubbeling van de spoorlijn Kaldenkirchen-Dülken voorlopig niet doorgaat, als het aan de Duitse minister van infrastructuur ligt. Reden om opheldering te vragen.

 

 

In de krant werd vrijdag melding gemaakt over het vertragen van de verdubbeling van de spoorlijn in Duitsland tussen Kaldenkirchen en Dülken.

De Duitse minister van verkeer vindt de plannen te weinig onderbouwd, ondanks de Duits-Nederlandse samenwerking in het zogenaamde 'Rockproject'.

Dat er na gedoe over de ondertunneling van de Vierpaardjes, opnieuw een voor Venlo noodzakelijk
plan vertraging dreigt op te lopen, is voor de SP-fractie reden tot het stellen van vragen tijdens de vergadering van de gemeenteraad vanavond, 23 maart.

 

SP-raadslid Ton Heerschop vroeg daarom het College hoe het komt dat nu weer, na de Vierpaardjes, deze vertraging optreedt. En is het straks hetzelfde liedje bij de Maaslijn (Roermond-Nijmegen) waar we als SP de verdubbeling ook toejuichen.

 

Wethouder Teeuwen (CDA, spoor) kwam met een verhaal dat het allemaal wel zou gaan meevallen: "Alles ligt op schema en de vertraging in Duitsland poetsen we nog wel weg", zo stelde hij. Dat verhaal hebben we echter vaker gehoord.

 

 

Heerschop: "Als SP zullen we bovenop dit soort dossiers blijven zitten. Immers, een wethouder kan niet blijven roepen dat vertragingen wel meevallen."

"Een wethouder die dat blijft roepen heeft duidelijk niet de regie en zal het wat de SP betreft zwaar krijgen in de gemeenteraad."

 


 
Onderstaande de vragen aan het gemeentebestuur zoals die vanavond door Ton Heerschop zijn gesteld:
 
Voorzitter,
 
  1. Herkent de wethouder de geschetste situatie, zoals verwoord in Dagblad de Limburger op vrijdag 18 maart 2016?
  2. Herkent de wethouder de kritiek van de CDU-deelstaat-parlementariër Optdendrenk, dat het feit dat Eindhoven en Düsseldorf vooral belangstelling hebben voor personenvervoer terwijl Venlo vooral belangstelling heeft voor goederenvervoer mede oorzaak is voor de ontstane situatie?
    Zo ja, hoe denkt u deze situatie nog te herstellen?
    Zo nee, hoe worden de belangen van Eindhoven, Venlo en Düsseldorf, dan met elkaar afgestemd?
  3. Naast de verdubbeling tussen Kaldenkirchen en Dülken is de verdubbeling van de Maaslijn ook een dossier binnen de spoorinfrastructuur van groot belang voor Venlo, loopt dit traject nog wel op schema?
 
Graag reactie van de wethouder. Vriendelijke groet,

U bent hier