h

Schuldhulpverlening in Venlo goed georganiseerd?

22 mei 2013

Schuldhulpverlening in Venlo goed georganiseerd?

schuldhulpverlening_calculator_help De SP ontving zorgwekkende meldingen over de schuldhulpverlening: Versnipperde partijen, ontbrekende regie, problemen met bewindvoerders, mensen in een schuldenpositie die hierdoor verder in problemen komen. Dit kan zo niet. Via raadsvragen hebben we vandaag de gemeente om opheldering gevraagd.

De SP heeft de afgelopen periode berichten gekregen over schuldhulpverlening welke reden zijn voor grote zorgen. Het beeld dat bij de SP ontstaat, is er eentje waarbij versnippering van de partijen die betrokken zijn in gevallen van schuldhulpverlening groot is. Waarbij de borging van de regie op een zaak niet in alle gevallen aanwezig is.

Verder zijn er meldingen van problemen met bewindvoerders in de trajecten van de schuldhulpverlening. aanmaning Hoewel het individuele gevallen betreft komt het over alsof er structureel een probleem zit in de organisatie van de schuldhulpverlening in Venlo. Dit is in het nadeel van mensen in een schuldsaneringstraject, mensen in een kwetsbare- en afhankelijkheidssituatie.

Daarnaast stelde regionale omroep L1 dat er bij gemeenten (financiële) problemen ontstaan door een hogere vraag naar trajecten in de schuldhulpverlening. We vragen ons af of Venlo in de problemen komt door de forse toename van het aantal mensen dat onder financiële bewindvoering staat?

Als iemand onder bewind komt te staan, wil dat zeggen dat een aangewezen persoon het vermogen beheert. schulden_papieren_tafel_handeninharen Mensen die met schulden te maken krijgen, kunnen ervoor kiezen om een beschermbewindvoerder de financiën op orde te laten brengen. Bewindvoerders worden door de gemeenten betaald uit de wet bijzondere bijstand. Uit onderzoek van L1 blijkt dat de kosten voor Venlo daardoor fors zijn gestegen. De SP wil weten welke gevolgen dit heeft.

Redenen voor de SP om over al deze zaken vragen te stellen aan het gemeentebestuur. We krijgen graag opheldering en een toelichting bij de actuele situatie.
De SP vindt dat de gemeente Venlo de leiding moet nemen. Ook zodat mensen die in financiële problemen komen niet met te veel instanties te maken krijgen, instanties die vaak langs elkaar heen werken of elkaar tegen werken met soms desastreuze gevolgen voor hun cliënt(en).


De raadsvragen aan het college van B&W Venlo leest u hier (PDF-link).
Op 5 juli ontvingen we het antwoord van B&W, lees het hier.

 

Lees ook:

 

U bent hier