h

De bittere nasleep van de Floriade

21 november 2013

De bittere nasleep van de Floriade

floriade_logo Na maanden onderzoek verschijnt vandaag het rapport over het miljoenenverlies op de Floriade, de tuinbouwtentoonstelling die van april tot oktober 2012 werd gehouden in Venlo. Het is een merkwaardig onderzoek geworden met open deuren en aanbevelingen voor een volgende keer, waar we dus eigenlijk weinig mee kunnen. Tegelijk geeft het rapport forse kritiek. De Floriade was mooi maar achteraf zijn de druiven vooral zuur.

Vanavond wordt het rapport over het financiële debacle bij de Floriade gepresenteerd. Inmiddels is het rapport al uitgelekt naar L1 en de Limburgse kranten. De conclusies zijn niet mals, de samenwerking tussen de gemeenten en de Floriade was slecht, wethouders lieten zich overbluffen en informeerden hun gemeenteraden slecht en onvolledig en het totale verlies komt uit op bijna 9 miljoen euro (waarvan 3,5 miljoen cosmetisch wordt weggewerkt omdat de gemeenten het Floriadeterrein hebben teruggekocht).

Als we de berichten in de media zien, dan kunnen we alleen maar concluderen dat het rapport een samenvatting is van alles waar de SP sinds 2002 voor waarschuwde.
Waar we in de afgelopen jaren voor vreesden en over aan de bel trokken is gebeurd. Onze waarschuwingen en kritiek zure-druiven werd in de wind geslagen, de SP was maar lastig, verstoorde een mooi feestje, we werden weggezet als zwartkijkers, negatief en te kritisch, op elke slak zout leggende zuurpruimen.
En nu zijn de druiven zuur. We hadden het liever anders gezien maar terugkijkend was onze analyse destijds juist, al hebben we daar nu niks aan.

Het onderzoeksrapport is duidelijk, de gemeenteraden zijn onvoldoende geïnformeerd. Vanaf augustus 2012 wisten de wethouders dat het goed mis was, toch is dit niet gemeld aan de raden. Wethouders lieten zich simpelweg overbluffen door de directie en de Raad van Commissarissen van de Floriade. In plaats van voor de belangen van de bevolking op te komen dansten de wethouders naar de pijpen van directeur Paul Beck en commissarissen als Willem Vermeend en René van der Linden.

In 2004, toen duidelijk werd dat de Floriade naar Venlo zou komen, is bewust gekozen voor een op afstand gezette BV. Gevolg was dat de gemeenteraden en Provinciale Staten nog maar weinig te zeggen hadden. floriadeterrein Hierdoor kwam er geen openheid over de beloning van de directie (beide directeuren verdienden jaarlijks samen vijf ton), bezoekersaantallen en mogelijke financiële tekorten. De wethouders uit de deelnemende gemeenten hebben dit allemaal laten gebeuren en vonden het dus kennelijk goed.

De inwoners van de gemeenten uit de regio zijn de pineut, want ondanks alle mooie verhaaltjes over een “mega spin-off” en nieuwe wegen die zijn aangelegd (waar nu nauwelijks gebruik van wordt gemaakt), mogen we dokken. Venlo 2,5 miljoen, de andere vier gemeenten rond de 1 miljoen euro. Dit gaat ten koste van voorzieningen zoals het zwembad, bibliotheken, wijkcentra en de zorg voor onze ouderen.

De afgelopen jaren moest er tientallen miljoenen bezuinigd worden in Venlo en tegelijkertijd werd er miljoenen gereserveerd voor de Floriade. Ook moest er medio 2012 ineens nog meer geld bij voor bijvoorbeeld extra promotie en reclamezendtijd. Toen hadden er toch al belletjes moeten gaan rinkelen dat er iets niet goed zat?

De SP heeft herhaaldelijk formeel en informeel gevraagd om informatie maar die kregen we niet. Er kwam geen openheid, top_secret transparantie ontbrak, de Floriade-BV weigerde medewerking. Formeel was de reactie van wethouder Satijn (economische zaken, VVD) dat hij het ook allemaal niet wist, hij kreeg geen informatie van de Floriade-directie dus kon hij de gemeenteraad niet informeren, ook niet vertrouwelijk. Aldus Satijn.
We vermoedden toen al dat er een monster was opgetuigd dat de gemeenten niet onder controle hadden; geen zeggenschap, geen invloed, geen bijsturing. Of de wethouders kenden wel cruciale (financiële) informatie maar zwegen daarover. Dat zou dan een nog kwalijkere zaak zijn.

Alle verantwoordelijk wethouders zijn inmiddels via de achterdeur vertrokken. Ze zitten in de Tweede Kamer, werken bij de Venlose veiling of zijn met pensioen. De verantwoordelijkheid voor het debacle ligt nu bij de huidige colleges van burgemeester en wethouders. Ze zijn dus verantwoordelijk voor het bewust onvolledig informeren van de gemeenteraad en een financieel tekort van 9 miljoen euro. Dit is ernstig en kan niet zonder consequenties blijven.

De SP vroeg begin dit jaar om een enquête waarbij alle betrokkenen al dan niet onder ede verantwoording loep_onderzoek afleggen. De gemeenteraad vond dit een te zwaar middel en koos voor een commissie die enkele van tevoren opgestelde vragen moest onderzoeken.
De onderzoekscommissie, bestaande twee raadsleden van elke Floriadegemeente en een aparte dure voorzitter, beperkte zich tot een summiere opdracht met enkele basale vragen.
Gedurende het onderzoek stonden de gemeenteraden en colleges opnieuw buitenspel.

Dat onderzoek ligt er nu, vervat in een dik merkwaardig rapport met bijlagen. De aanbevelingen van de onderzoekscommissie zijn bruikbaar voor een volgende keer maar die komt er niet. Het rapport beantwoord niet de vragen waar het nu echt mis ging, wie waarvoor en wanneer verantwoordelijk was, hoe het zou fout kon gaan.

Er kan daarom maar één logisch vervolg zijn op dit onderzoek en dat is een regionaal parlementaire enquête. De regio zit opgescheept met een miljoenenverlies, de positieve uitstraling van de Floriade is omgeslagen in een bittere nasmaak.
De verantwoordelijken dienen rekenschap af te leggen.
De SP ziet graag dat degene die bewust de fout in gingen worden aangepakt en persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dit debacle kunnen we toch niet ongestraft voorbij laten gaan?

 

Lees ook:

U bent hier