h

SP wil opheldering rond drama Floriade

6 december 2012

SP wil opheldering rond drama Floriade

logoFloriade Voor de SP is de berichtgeving rondom de Floriade in de afgelopen dagen niet alleen aanleiding om ons nog meer zorgen te maken maar ook om in de raadsvergadering vandaag vragen te stellen aan het college van B&W. Want het gedoe begint op een slechte soap te lijken en daar is niemand bij gebaat.

Vanavond stelde de SP-fractie vragen aan burgemeester en wethouders over het tekort bij de Floriade. Namens de SP vroeg Ton Heerschop het college hoe het nu precies zit aangezien Ton_Heerschop college en Floriade-directie tegenovergestelde dingen beweren en/of ontkennen, hoe het zit met de investeringen van gemeenschapsgeld, hoe Venlo sturing en zeggenschap had en heeft op de situatie en de voorgestelde bonussen voor de Floriade-directeuren.

Maar ook vragen over de rapportages waaruit maanden geleden al bleek dat de Floriade afstevende op een groot tekort en of het college daar wel of niet van wist maar ook waarom ze de raad daarover niet geïnformeerd heeft, terwijl bijvoorbeeld de SP diverse keren formeel en informeel vroeg om cijfers.
Als laatste nam de SP het voortouw om te vragen voor een groot onderzoek naar de besluitvorming om de Floriade te organiseren en de wijze waarop vervolgens besluiten en budget beschikbaar zijn gesteld.

Het college van B&W antwoordde dat zij niet van plan is floriadeterrein dubbel te gaan betalen voor zaken die al met publiek geld zijn betaald. Daarnaast wil ook het college een onderzoek naar de gang van zaken. Goed dat B&W het met de SP eens zijn en onze kritiek delen.

De SP is voorafgaande aan, maar ook tijdens de Floriade kritisch geweest over de enorme bedragen waarmee de deelnemende gemeenten en de provincie deze wereldtentoonstelling ondersteunen. Het is ons of uitgelegd als een goede investering, waarbij jammer genoeg geen resultaten uit het verleden waren en er dus per definitie geen garanties voor de toekomst waren, of we kregen te horen dat de lokale overheid er niet over ging.

Inmiddels weten we dat de Floriade een tekort op de exploitatie heeft van rond de 9 miljoen euro. En dat terwijl geld het streefcijfer van 2 miljoen betalende bezoekers wel is behaald. Na de eerdere verliesgevende edities heeft ook Venlo, ondanks Duits achterland, een tekort op de exploitatie.
Men stelt dat het lag aan de tegenvallende parkeeropbrengsten, verbruik door bezoekers op het park en het slechte weer.
Dat laatste is overigens opvallend omdat datzelfde weer geen negatieve invloed heeft gehad op het beoogd aantal bezoekers van 2 miljoen.

De ontstane commotie zal de komende tijd de gemoederen bezig blijven houden. Wordt dus vervolgd…

04-12-2012: Lees hier het opinieartikel dat in de Limburgse kranten werd gepubliceerd (PDF)
01-12-2012: 9 miljoen euro verlies Floriade
06-07-2012: Eindelijk antwoord op Floriadevragen

U bent hier