h

Riante dagvergoeding voorzitter Floriadecommissie is ongepast

16 april 2013

Riante dagvergoeding voorzitter Floriadecommissie is ongepast

kantoorFloriade Omroep L1 meldt dat de voorzitter van de onderzoekscommissie van de Floriade voor zijn technisch voorzitterswerk een forse vergoeding a 1.200 euro per werkdag ontvangt! Het nieuwsbericht is voor ons aanleiding om opheldering te vragen.

Omroep L1 meldt op haar website dat de voorzitter van de onderzoekscommissie die onder meer het financiële debacle van de Floriade gaat onderzoeken, de heer Jan Hendrikx, een vergoeding ontvangt voor zijn voorzitterswerk à 1200 euro per dag. L1 heeft deze informatie opgevraagd bij de gemeente Venlo.

Gezien de financiële uitkomst van het evenement (geraamd op 9 miljoen euro verlies!) is het in onze ogen erg vreemd en ongepast dat er zo’n hoge vergoeding tegenover een technisch voorzitterschap staat. geld Als dit bedrag juist is getuigt dit van een ondoordacht genomen besluit dat ook nog eens geen rekening houdt met de al levende negatieve sentimenten, wat de hele onderzoekscommissie schade kan berokkenen nog voordat ze goed en wel aan haar werk is begonnen.

Het nieuwsbericht (bevestigd door de gemeente) is voor de SP-fractie aanleiding om opheldering te vragen.


Aan het College van B&W van Venlo stelde de SP-fractie vanavond de volgende vijf raadsvragen:

1. Is het juist dat de voorzitter van de ‘commissie onderzoek Floriade’ per dag 1200 euro vergoeding ontvangt?
- Zo nee, wat is het juiste bedrag?
- Zo ja, waarop is dit bedrag gebaseerd? Bestaan er verder nog meer tegemoetkomingen of vergoedingen voor de commissievoorzitter? Hoeveel werkdagen zijn te verwachten?

2. Bent u met ons van mening dat zo’n hoge vergoeding niet past bij de onderzoeksvraag naar de financiële tekorten en risico’s van de Floriade?
Anders gesteld; kunt u zich voorstellen dat mensen grote vraagtekens zetten bij deze beloning in het licht van het miljoenentekort van de Floriade?
Zo nee, waarom niet?

3. Wie betaalt de kosten voor de voorzitter en hoe ziet u dit in relatie tot de mogelijke kosten voor het raadsonderzoek?
En bent u met ons van mening dat beide kostenposten een bevoegdheid zijn van de Floriadegemeenten (die ook al garant staan voor de verliezen van de Floriade)?

De commissievoorzitter vervult enkel een technische rol, geen specialistische, die samen met de tien commissie(raads)leden het extern bureau voorziet van informatie en vragen en de conclusies en het rapport van het bureau bespreekt voordat het in de gemeenteraden behandeld wordt.

4. Op basis waarvan is als voorzitter gekozen voor een zwaargewicht (oud-gouverneur Overijssel) terwijl dit gezien de taken geen rol zou moeten spelen?

5. Waarom is gekozen voor deze persoon (de heer Hendrikx) als commissievoorzitter terwijl de bedoeling was dat de voorzitter een (extra) raadslid uit één van de Floriadegemeenten of de burgemeester van Venlo zou zijn (tegen reeds lopende bezoldiging)?

In afwachting van uw spoedige schriftelijke beantwoording,
Met vriendelijke groet,

Fractie SP-Venlo,
Alexander Vervoort en Ton Heerschop


Update 19-04-2013:
Binnen drie dagen waren onze vijf vragen beantwoord, bijna een record zo snel. De teneur van de antwoorden was een stuk minder plezierig want die had een hoog “alles is in orde, niks aan de hand”-gehalte en dat stelt teleur. We hebben de indruk dat B&W snel van de discussie (en de media-aandacht) af wilde zijn.

De antwoorden geven in ieder geval ook aan dat we de vinger op de zere plek hebben gelegd en men eigenlijk ook wel beseft dat zulk een riante dagvergoeding eigenlijk niet in verhouding staat tot het te leveren werk en eigenlijk wel ongepast is in het licht van de oplopende kosten van het hele debacle rondom de Floriade.
We nemen de antwoorden mee; munitie voor de toekomst!


16-04-2013: Website L1: 1200 euro per dag voor voorzitter onderzoekscommissie Floriade
12-04-2013: Website L1: Onderzoekscommissie Floriade-debacle bekend
18-03-2013: Vragen over tegenvallers Greenpark
12-01-2013: SP wil raadsenquête naar falen Floriade

U bent hier