h

Achteraf gelijk krijgen: Zuiderbrug loopt vast, A75 via Klagenfurttracé op komst

18 maart 2011

Achteraf gelijk krijgen: Zuiderbrug loopt vast, A75 via Klagenfurttracé op komst

A75 Woensdag 16 maart besprak de gemeenteraad de verkeersprojecten tot 2015 en bleek dat door de komst van de A74 veel toegangswegen potdicht zitten in de spits en dat er daardoor nu al gekeken wordt naar een nieuwe snelweg aan de oostkant van Venlo, de A75! De SP waarschuwde hier jaren geleden al voor...

De raadsnotitie GVVP (gemeentelijk verkeers- en vervoersplan) gaf genoeg stof tot nadenken tijdens de oordeelsvormende vergadering. In het verleden kon de raad van Venlo een vast bedrag besteden aan verkeer. Tegenwoordig, in de moderne tijd van bestuurlijke tekentafels, zit men in een zogenaamde planning- en controlecyclus. Dus zaten de raadsleden afgelopen woensdag 16 maart te praten over... eigenlijk alleen de toewijzing van projecten in de jaren 2012 tot 2015.

Opvallend genoeg is verkeer nu net een punt waar bij veel fracties binnen de gemeente dezelfde beleving is. Zorg voor duurzame verbindingen, zorg voor ondersteuning van de fietser en zorg ervoor dat de ontsluiting van de woonkernen goed geregeld is.
Dus is er vanzelfsprekend steun voor de VVD als zij spreekt over de Gulicksebaan, is er steun voor de lokale partijen als het gaat om de fietspaden fietspad bijvoorbeeld in Belfeld. Kan niemand tegen het plan van Groenlinks zijn om eens te kijken voor een parkeerbalans in Venlo-centrum, is iedereen het eens met het CDA als men zegt dat parkeren bij voorkeur per minuut zou moeten gebeuren. Zulke raadsbrede overeenstemming komt niet vaak voor.

De SP bracht vooral onder de aandacht dat het jammer is dat er zo weinig aandacht was voor de zaken die verder in het GVVP stonden. Want het is gewoon goed dat er in Geleen bij chemiepark Chemelot een verbinding komt van het spoor naar Duitsland waardoor er minder gevaarlijke stoffen door Venlo hoeven te rijden.
Rangeerterrein Venlo Het bord 'pas op brandgevaar' staat niet zo maar op het rangeerterrein...

Daar stelt de SP tegenover dat het jammer is dat het nachtmerriescenario van veel stilstaande voertuigen op de Zuiderbrug dichterbij lijkt te komen gezien de verkeerscijfers. Het antwoord van wethouder Beurskens (VVD): “We houden het in de gaten en als het verkeert gaat dan zal Rijkswaterstaat moeten acteren.” Maar dat is dus nadat de auto’s stilstaan! De SP kan vaststellen dat er pas achteraf maatregelen worden genomen terwijl men weet dat het staat te gebeuren.

Een zeer gevaarlijke benadering want als de Zuiderbrug vast staat met voertuigen dan kunnen bijvoorbeeld brandweerwagens niet meer via die route fatsoenlijk uitrukken. En als we dat dan met elkaar weten, dan pas komt Rijkswaterstaat in beeld, zo gaf de wethouder aan. Hij leefde wel met de SP mee vertelde hij nog...
Liever zagen we dat wethouder Beurskens actief alternatieven onderzocht! En daar zat een mogelijke oplossing. Op de vraag van SP-raadslid Ton Heerschop: "Of er onderzoek wordt gedaan naar de A74-oost (Klagenfurtvariant)", gaf de wethouder aan dat er wellicht inderdaad daar ook een snelweg moet komen. "En laten we die dan maar meteen de A75 noemen", aldus wethouder Beurskens.
Met andere woorden, de SP had in het verleden gelijk toen zij aangaf dat enkel de Klagenfurtvariant de minst belastende optie voor Venlo was.

A74

De aanleg van al die snelwegen geeft ook veel leed bij de woonkernen zoals Op de Heide in Tegelen. De wijkraad daar gaf aan dat zij een scheiding wil van langzaam en snelverkeer vanuit de wijk richting speelpark Klein Zwitserland. Een zeer terechte vraag want waarom daar risico’s nemen? Na enig aandringen vanuit PvdA en SP gaf de wethouder toe dat er een onderzoek zou komen naar deze vraag. Een kleine winst waarbij de SP de wethouder zeer nauwgezet zal volgen om zeker te stellen dat hier geen loze beloften worden gedaan!

Raadsnotitie Uitvoeringsprogramma GVVP (PDF, 25 MB!)

U bent hier