h

Verbazing over verkeerproblemen en Fort

10 februari 2012

Verbazing over verkeerproblemen en Fort

Blerick_fort_Sint_Michiel Afgelopen woensdag vroegen we de wethouder en de overige fracties in de Venlose gemeenteraad wat te doen met de te verwachten stagnatie van de A73 en A74 tijdens de Floriade. De SP wilde bezien of wellicht een alternatieve route via de Klagenfurtlaan mogelijk is, maar die optie bleek een brug te ver. Ook werd de studie naar de A75 ineens ontkracht. Een dag later bleek Fort St. Michiel toch nog gered. Twee dagen van uitersten.

Zorgen stremmingen A74 voor A75 en rondweg?
Raadslid Ton Heerschop: “Tot mijn verbazing huilden de coalitiepartijen Ton_Heerschop en hun inmiddels gedoogpartner Lokale Democraten krokodillentranen over de stagnatie ten oosten van de Zuiderbrug als gevolg van de niet volledige vervlechting van het knooppunt Tiglia tussen snelwegen A73 en A74. Men was bang voor stagnatie van het verkeer. Al die fracties die in januari 2010 tegen de moties van de SP stemden gaven nu feitelijk het gelijk van de SP destijds toe. Maar terwijl ze ziende blind en horende doof waren stemden ze braaf mee met de aanleg van de A74-variant tussen Venlo en Tegelen. Hoe lossen we die filedruk die we op ons af zien komen in 2020 op?”

Heerschop: “Vorig jaar vroeg ik wethouder Beurskens (VVD) of hij een optie zag in de A74-oostvariant, op 16 maart 2011 gaf hij aan een A75 best als optie te zien. Hoe anders een jaar later; “het zou alleen bestaan in de theorieboekjes op de verkeersscholen”, aldus Beurskens. Dus de A75 bestaat was mijn conclusie. Jammer genoeg was dus de keuze voor de huidige A74-variant een onvermijdelijke keuze voor uiteindelijk een rondweg om Venlo. A2_verkeerschaos En hoezeer andere fracties ook zeggen tegen deze weg te zijn, de SP durft de stelling nu al aan dat deze optie binnen 10 jaar op de agenda van de raad komt te staan als enige manier om het verkeersinfarct in Venlo op te lossen. We hopen ongelijk te hebben, want nog meer asfalt rondom Venlo zien we niet zo zitten.”

Fort op kazerneterrein wordt zichtbaar
Een dag na het vaststellen van het gestuntel van de wethouder kunnen we hem gelijk weer een pluim geven, het kan verkeren. Heerschop: “Het college van B&W lijkt geluisterd te hebben naar de gemeenteraad en bevolking. Fort Sint Michiel wordt voor belangrijke delen herbouwd, opgegraven en publiek toegankelijk gemaakt. Onze motie om de waarde van het Fort duidelijk te krijgen resulteert in de nieuwe plannen. Jammer dat er diverse gevechten in de politieke arena nodig waren om B&W tot dit inzicht te doen komen. De finaleplannen moeten natuurlijk nog naar de raad komen maar het bericht klinkt hoopvol en er lijkt een slag gewonnen.”

Onvermijdelijk komt met het spreken over het fort ook weer de bouw van het VVV-stadion aan de orde. Heerschop: “Wat ons betreft mag VVV op het kazerneterrein graphic_fort_MFC bouwen mits rekening houdend met de historische waarde en realisatie zonder staatssteun van gemeenschapsgeld. Ook niet via constructies met MFC de Kazerne wat de SP betreft.” Wat de SP betreft kunnen die miljoenen beter besteed worden aan andere sportverenigingen of bijvoorbeeld de realisatie van de Gulicksebaan als ontsluiting tussen Tegelen en Venlo.

In feite heeft VVV-voorzitter Berden voor de NOS-camera’s al gezegd dat hij best het geld bij de bank kon halen maar ja, als de gemeente garant staat dan haal je de centen daar, minder eigen risico. Een begrijpelijke opstelling en dom van de gemeente. Heerschop: “Die miljoenenvlieger gaat wat ons betreft niet op. Want als we over enkele jaren naast een A75 ook nog zouden moeten debatteren over de financiële redding van MFC de Kazerne dan is dat wat de SP betreft een stap te ver.”

 

Lees ook:


 

 

U bent hier