h

Ineens aanvullende maatregelen A73/A74?

8 augustus 2012

Ineens aanvullende maatregelen A73/A74?

verkeerschaos_A2_file Venlo lijkt extra maatregelen te gaan nemen om geluidshinder rondom de A73 te voorkomen. Men verwacht namelijk een toename van overlast in de toekomst, vooral door de A74. Extra geluidsschermen en -wallen worden geplaatst en de huidige nu alweer vervangen. Deze tegenstrijdige berichten zijn voor de SP reden tot het stellen van raadsvragen.

Gisteren maakte Dagblad de Limburger bekend dat de gemeente Venlo extra maatregelen gaat nemen ter voorkoming van geluidsoverlast rondom de A73. Reden hiervoor zou zijn de te verwachten toenemende geluidsoverlast in de toekomst door de komst van de A74.
Volgens de krant betreft het met name de geluidsschermen en wallen tussen de Mulkenshofweg en Eindhovenseweg. Tevens geeft het bericht aan dat er mogelijk sprake is van vervanging van de huidige geluidsschermen en geluidswallen en dat er al rekening is gehouden met een mogelijke uitbreiding van maatregelen bij de aanleg van de geluidswallen door Rijkswaterstaat.
De gemeente zelf spreekt dit allemaal tegen. Deze tegenstrijdige informatie roept vragen op, die we dan ook vandaag aan B&W stelden.

 

Raadslid Ton Heerschop: “De keuze voor de A74 via de zuidelijke plateauvariant was een politieke keuze Ton-Heerschop waar de SP geen voorstander van was juist omdat alles wees op grote toename van verkeer, druk op de Zuiderbrug en een verslechterde luchtkwaliteit (overlast, stank, fijnstof) in dichtbewoond gebied. Er is in de debatten rondom deze snelweg veel onduidelijkheid geweest over de exacte aantallen voertuigbewegingen, zeg maar gerust dat er werd gegoocheld met cijfers. Nu geeft de gemeente vier maanden na de opening van de A74 aan dat er aanvullende maatregelen worden genomen, bovenop de bestaande normen. Op basis van welke gegevens of prognoses is onduidelijk.”

 

Heerschop: “In 2010 stelde Rijkswaterstaat dat de schermen op de Zuiderbrug “minimaal 8 meter hoog moesten worden omdat anders niet voldaan kan worden aan de geluidsnormen”. A73-A74_Meulenveld Indien dit niet haalbaar was zou de plateauvariant niet mogelijk zijn. Nu er achteraf opnieuw maatregelen lijken te moeten worden genomen, lijkt het dat de SP wederom achteraf gelijk krijgt in haar eerdere kritiek en waarschuwingen die destijds door de voorstanders werden weggewuifd. Een trieste constatering en vooral pijnlijk voor alle mensen die langs de snelwegtracés wonen en in het ootje zijn genomen met veel te positieve en voorbarige voorstellingen.”


De raadsvragen aan het college van B&W leest u hier (PDF).

 

Lees ook:

U bent hier