h

Poging 5 om reanimatieproject te regelen

1 oktober 2012

Poging 5 om reanimatieproject te regelen

AED-massage Sinds 2008 maakt de SP zich sterk om een dekkend reanimatiesysteem (via oproepen en vrijwilligers) van de grond te krijgen. Diverse moties werden hiervoor ingediend, sommige unaniem aangenomen, sommige verworpen wanneer er boter bij de vis moest. Toen we eerder dit jaar er op wezen dat er bij de provincie geld voor klaar lag werd gezegd dat dit onwaar was en men er geen moeite in zou steken. Vrijdag bleek dat er een 5 ton (!) klaar ligt maar Venlo doet niets. B&W heeft opnieuw wat uit te leggen!

Op vrijdag 28 september werd in het Raayland college in Venray de zogenaamde Reanimatie Estafette gehouden. SP-raadslid Ton Heerschop bezocht daar het bijbehorende symposium over nut en noodzaak van reanimatie. Cardioloog Ton Gorgels bij (AZM), gaf aan hoe belangrijk de snelheid van handelen is: “40% van de reanimaties in Limburg, ingezet binnen enkele minuten na het hartfalen, is succesvol. Dus zou iedere middelbare scholier gewoon in zijn opleiding reanimatie moeten krijgen aangeleerd.”, zo stelde hij. reanimeren Het lijkt een vanzelfsprekendheid om op een dergelijke manier uiteindelijk een groot deel van de Nederlandse bevolking de kennis van reanimatie bij te brengen. Als iedereen weet wat hij/zij moet doen kan dat levens redden en onnodig letsel voorkomen.

De openingsspreker op de estafette was gedeputeerde Koppe (VVD), die zich in de provincie inzet om reanimatiemogelijkheden in Limburg te verbeteren. Toch was het voor de SP verbazingwekkend dat Koppe in zijn openingswoord stelde dat de provincie in 2012 een half miljoen euro heeft uitgetrokken om een en ander op de kaart te zetten. Zeker wetende dat het college van B&W in Venlo weigerde om bij de provincie te gaan kijken of er geld te halen is.
Venlo heeft zoals het er uit ziet letterlijk geld laten liggen. Reden voor de SP om de eerst komende beeldvormende raadsvergadering mondelinge vragen te stellen om opheldering te krijgen. Wist B&W het niet of wilde ze het niet weten?

Over de noodzaak van reanimatie bestaat geen twijfel in de politiek. De SP heeft op dit gebied diverse initiatieven proberen los te krijgen in de gemeenteraad van Venlo. Het is dan ook zeer triest dat het CDA in 2010 niet instemde met het uitrollen van het waarschuwingssysteem door sms in de gehele gemeente maar wel in 2012 bij de SP steun kwam vragen om het project voor alleen Arcen, Lomm en Velden te behouden. Reanimatie_Binnen_6_minuten Natuurlijk steunden we dat en konden we het zelfs voor elkaar krijgen dat de gehele gemeente dekking kreeg, zoals toenmalig burgemeester Bruls de SP in 2011 al eens toezegde maar dit niet uitvoerde...

Ook opvallend is dat de lokale VVD blijkbaar niet wist dat er geld lag in Maastricht. Dit terwijl oud-wethouder Verheijen als gedeputeerde in de Staten zat en wist dat vooral de SP in Venlo aan dit project trekt. Blijkbaar wegen partijpolitieke belangen hier zwaarder dan een goed systeem om buren, familie, vrienden en voorbijgangers in geval van een reanimatie te kunnen laten ingrijpen. Een trieste constatering.

Mocht er woensdag (3 oktober) vanuit B&W onvoldoende antwoord komen dan zal de SP andere middelen inzetten in de Venlose raad om het college een opdracht te geven de ‘witte vlek’ Venlo voor eens en altijd te doen laten verdwijnen. Wat de SP betreft wordt dit reanimatieproject dan gekoppeld aan de organisatie die er het best voor is toegerust, namelijk de Veiligheidsregio. Zolang het maar eindelijk eens geregeld gaat worden.

Impressies van de 7e reanimatie-estafette Limburg
28-04-2012: AED-Alert in ronde 4 succesvol behouden
20-05-2011: Project ‘Burgerhulpverlening’ uitvoerbaar maar weet Venlo dit ook?

U bent hier