h

Veldslagen gewonnen toch de strijd verloren, bezwaren A74 verworpen

27 april 2011

Veldslagen gewonnen toch de strijd verloren, bezwaren A74 verworpen

A74 De komst van snelweg A74 is definitief. Vanmorgen heeft de Raad van State, het hoogste rechtscollege in Nederland, in haar uitspraak alle bezwaren tegen de aanleg ongegrond verklaard. Daarmee komt een eind aan een jarenlange strijd tegen een snelweg dwars door woonwijken, extra verkeersproblemen en slechtere luchtkwaliteit. De strijd is zeker niet voor niets geweest want de overheid weet mondige burgers tegenover zich en dient hier voortaan rekening mee te houden, en te voldoen aan vele regels, normen en eisen!

Tegen het tracébesluit 'Rijksweg 74' is jarenlang actie gevoerd door onder meer de Stichting Geen Twee Snelwegen, Molenbossenflatbewoners, Belangenvereniging Venloseweg, VieCuri ziekenhuis, en de SP.
Sinds de eerste concrete plannen voor de snelwegvarianten, werd via ludieke acties, bezwaarprocedures, eigen onderzoeksrapporten, handtekeningenacties (ruim 6.000!) en inspraaksessies geprotesteerd en actie gevoerd.

Dit zorgde er voor dat diverse metingen (o.a. luchtkwaliteit) en tellingen (verkeerscijfers) de prullenmand in konden omdat werd aangetoond dat ze steevast aan alle kanten rammelden en/of verkeerde berekeningen werden toegepast, uiteraard berekeningen in het voordeel van een spoedige aanleg van de snelweg.
Diverse keren kon Rijkswaterstaat en het ministerie terug naar smog de tekentafel en nieuwe metingen uitvoeren. Intussen werden wetten veranderd, kwaliteitsnormen naar boven bijgesteld en toetsen aan de negatieve cijfers aangepast. De overheid heeft alles in het werk gesteld om de A74 via de zuidelijke variant aangelegd te krijgen. Als alles wordt aangepast aan lagere normen, dan kun je blijven strijden tot je een ons weegt maar van zo'n overheid win je het nooit.


Er wordt al tientallen jaren gesproken over de komst van een rondweg om Venlo. De A74 zou hiertoe een volgende stap moeten zijn maar jarenlang werd er getouwtrekt waar die dan moest komen, aan de zuidkant (tussen Tegelen/Venlo/Blerick) of aan de oostkant (langs de grens).
Uiteindelijk koos de politiek partij voor de lobbyisten en deelbelangen en dus voor de zogenoemde Plateauvariant, waarbij de A74 aansluit op de Duitse BAB61 en over de A73 aansluit op het knooppunt Zaarderheike. Deze snelweg doorsnijdt de Tegelse wijk Op de Heide, natuurgebied Jaomerdal, buurtschap Egypte, en loopt via de toch al drukke Zuiderbrug langs Hout-Blerick, Blerick en de Boekend.
De A74 zorgt voor een flinke toename van het verkeer (vooral vrachtwagens) en het vervoer van gevaarlijke stoffen, en benadeelt hiermee ruim 5.500 mensen in hun leefomgeving, veiligheid en luchtkwaliteit, die op nog geen 300 meter van de snelwegcombinatie A73/A74 wonen.


Wetende dat de A74 voor extra verkeersproblemen en dagelijkse files in de spits gaat zorgen (mede doordat er bij de Zuiderbrug geen goede aansluiting is tussen A73, A74 en het stadsverkeer) onderzoekt de gemeente al een tijd hoe binnen afzienbare tijd alsnog te komen tot een A74 aan de oostkant, het zogenaamde Klagenfurttracé, dat VVD-wethouder Beurskens al de A75 heeft genoemd.
Daarmee geeft hij nu al aan dat de A74 weliswaar een snelle doorgaande verbinding naar Duitsland mogelijk kan zijn, maar tevens zorgt voor extra problemen waarbij de regionale wegen niet worden ontlast en de verkeersoverlast rondom Venlo-centrum niet wordt verminderd.

A74
De A75 zou de langgekoesterde rondweg compleet maken en ook het binnenstedelijk verkeer ontlasten. Immers is zowel A74 als A75 vooral een doorlopende transportband van asfalt tussen de Rotterdamse haven en het Ruhrgebied in Duitsland.

De SP is de enige partij die politiek bleef vechten tegen de wijze waarop de A74 er doorgedrukt werd. Steevast werden we weggezet als een 'Don Quichot' die “tegen beter weten in” tegen de A74-windmolen bleef vechten, terwijl de SP wel de enige was die continue de vinger op de zere plek legde, en aan gaf welke gevolgen deze snelweg veroorzaakt.
Andere partijen in de gemeenteraad zullen vast gaan roepen dat ze het allemaal erg vinden en het niet zo gemoeten had. Maar ze stemden wel steeds met elk voorstel in dat de A74 mogelijk maakte. Hypocriet, deelbelangen, er geen geloof meer in hebben, of slecht bestuur? Vul het zelf maar in.

De Venlose raad heeft tot het laatst kansen gehad deze A74 geensnelweg te voorkomen maar het enige dat men deed was een slappe brief aan de minister met wat wensen en bedenkingen. Een brief die de minister zoals verwacht gewoon van z'n bureau schoof omdat er geen enkele keiharde eis in staat.
De A74 is nu definitief een feit. Dat men hierin een verkeerde keuze maakt is ons allen wel duidelijk, en het zal de tijd zijn die de bezwaarmakers in het gelijk stelt.
Helaas was een politieke meerderheid steeds ziende blind en horende doof; voor hen was de strijd al lang gestreden, men wilde het niet meer horen, terwijl er dus nog volop kansen lagen. Vele gemiste kansen waaraan we deze politici allemaal mogen blijven herinneren.


Via een e-mail heeft de SP de medestrijders en bezwaarmakers bedankt voor hun jarenlange inzet tegen de A74-zuid en voor een schone leefomgeving en luchtkwaliteit. Een fragment uit deze e-mail:

"We wisten allemaal diep in ons hart tevoren dat dit een moeilijke strijd zou worden, een dubbeltje op zijn kant. Vechten tegen de rijksoverheid en haar lobbymachine is geen sinecure maar we hebben het allemaal op onze eigen manier wel mooi gedaan! En daar zijn wij ontzettend trots op!"

"Laat wel wezen: deze strijd hebben we verloren maar we hebben door deze strijd wel iets op de kaart gezet! Door het aanhoudende protest en de vele rapporten en inspraakrondes is wel duidelijk geworden wat er aan de hand is, hoe verkeerscijfers gemanipuleerd worden, hoe de besluitvorming tekort schiet, hoe slecht het gesteld is met de luchtkwaliteit(normen), en weet iedereen nu wat fijnstof en haar gevaren zijn."

"Onze gezamenlijk verzet is niet voor niets geweest. Wat we onder meer mede bereikten A73-A74 Meulenveld is dat er nu bij elk bouwplan rekening gehouden moet worden met de luchtkwaliteit, leefbare omgeving, schadelijke bouweffecten, fijnstofnormen en ga zo maar door. Zo maar lukraak een snelweg aanleggen of iets dergelijks is er in dit land niet meer bij. Men weet dat men een mondige burger tegenover zich heeft en houdt! We hebben samen de problematiek op de kaart gezet, we hebben de beleidsmakers, statistici en de bobo’s flink bij de lurven gehad en ze laten zweten."

"Deze uiteindelijke strijd hebben we verloren maar in de tussentijd hebben we wel vele veldslagen gewonnen. Natuurlijk blijven er gemengde gevoelens maar het is gegaan zoals het is gegaan, en al met al kunnen we terugkijken op een stevig verzet waarbij de verzetsdaden nog jaren zullen blijven nagalmen!"

"We danken jullie voor jullie aanhoudende strijd, werk en inzet tegen de aanleg van de A74-Plateauvariant!"

Aldus Alexander Vervoort en Ton Heerschop namens de SP-Venlo in een e-mailbericht.


De Raad van State heeft vandaag dus alle bezwaren verworpen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. De uitspraak kunt u hier nalezen.

27-04-2011: Website Omroep Venlo: 'Alle bezwaren tegen aanleg A74 ongegrond'
27-04-2011: Website L1: 'Bezwaarmakers A74 staken juridische strijd' (met radio-interviews)
18-03-2011: Achteraf gelijk krijgen: Zuiderbrug loopt vast, A75 via Klagenfurttracé op komst
13-08-2010: Boek A74 is nog lang niet dicht

U bent hier