h

De bevestiging: de A74 is een Duitse weg!

4 juli 2008

De bevestiging: de A74 is een Duitse weg!

geensnelwegIn een artikel in Dagblad de Limburger staat op 2 juli het volgende te lezen: “Chaos dreigt in Duitse verkeer tijdens Floriade”. Burgervader Wagner van onze buurgemeente Nettetal uit openlijk zijn twijfel of bij aanleg van de A74 met aansluiting op de A61 deze laatste wel gereed zal zijn om aan de betreffende aansluiting te garanderen.

Een uitermate vreemde reactie met een verwijzing naar zoals men zegt de logge Nederlandse besluitvorming. Ik weet natuurlijk niet hoe het is in onze Duitse buurstaat, maar voorlopig houden we de aanleg al jaren tegen via de Plateauvariant met democratische middelen die kennelijk hout snijden.

Een woordvoerder van de gemeente deelt in hetzelfde artikel mee dat een harde lobby nodig zal zijn om de besluitvorming door te drukken. Pardon, denkt de SP dan, mogen we even de aanleg van een vervuilende snelweg democratisch en zorgvuldig beslissen binnen de gestelde normen van de luchtkwaliteit? Of is het zo dat rokers in dit land door de regering wel worden geweerd maar autowegen vooral moeten worden aangelegd?

Dan de Floriade zelf: directeur Beck zegt dat de wegen de aanwas van auto’s zelfs als er niets verandert gemakkelijk aankunnen, maar dat de druk er wel op gehouden moet worden.

Tot zover het artikel. Wat we hieruit kunnen opmaken is wederom druk op de politiek om zich geen moer aan te trekken van de mensen in Venlo-Zuid, Tegelen en Blerick, en hun gewenste stukje asfalt dwars door het toch al kleine stukje natuur tussen Venlo en Tegelen te rammen.
Maar als zelfs de hoogste baas van de Floriade aangeeft dat hij de weg eigenlijk niet nodig heeft, waarom dan die haast?
- Omdat Duitsland haast heeft? Moeten wij daarvoor onze democratische principes opzij zetten?
- Omdat Venlo haast heeft? Met welke reden dan? Wil men de A61 zo snel mogelijk ontsluiten om Duitsers via de Venlose grond zo snel mogelijk in Roermond te krijgen om daar hun inkopen te kunnen doen?
- Is er een grotere behoefte omdat het verlengde van de A67 de A40 in Duitsland aan een grote onderhoudsbeurt toe is?
Duitsland wat de klok slaat en nauwelijks argumenten om Nederlandse natuur en een groot speelpark en woonwijken te vervuilen of zelfs op te offeren voor de snelle BMW’s en Volkswagens van onze oosterburen.

SP-Tweede Kamerlid Remi Poppe zei het al eens treffend: “Bovendien een verminderende noodzaak voor Venlo zelf om nog als logistiek overslagcentrum te blijven dienen; men rijdt tenslotte zó via Venlo door van Rotterdam naar Duitsland… we ruiken de aanstaande ontslagen in deze voor Venlo zó belangrijke sector al van verre!”
remipoppe“De A77 bij Gennep kan prima benut worden voor dit vervoer richting Duitsland vanuit de havens in Nederland, maar deze weg wòrdt amper benut op dit moment omdat het aansluit op Duitse tolwegen waar de chauffeurs weinig trek in hebben. Een nieuwe snelweg A74 ten koste van de inwoners van Venlo, zowel qua fijnstof als qua werkgelegenheid, geen goed idee!”
, aldus Kamerlid Poppe.

Datgene wat echt moet gebeuren is een verlichting van de verkeersdruk op het noorden van Venlo. Daar zijn goede en bovenal betere alternatieven voor dan deze Duitse snelweg. Sterker, de oplossing ligt al in Duitsland maar is onbespreekbaar omdat een opwaardering tot snelweg van een lokale weg blijkbaar of het beter benutten van de A77 bij Gennep niet de voorkeur genieten boven een oplossing van een nieuwe Duitse weg op Nederlandse bodem.

Een beter bewijs dat de A74 een Duitse snelweg is was niet te verkrijgen, dan in het betreffende krantenartikel. Er is deze dagen dan ook alle aandacht deze dagen in de media over de A74. Vandaag geeft de minister zelfs aan dat er op het traject van de A73 ter hoogte van Venlo de snelheidsbeperkingen zullen blijven zolang de A74 niet klaar is. Een duidelijker staaltje van bangmakerij vertonen ze in Den Haag niet vaak.

De druk wordt op deze manieren tot het uiterste opgevoerd om met angst en dreigen de geesten rijp te maken voor toch maar de A74. Maar men rekent buiten de vele burgers langs dit nieuwe snelwegtracé. Al vele jaren vechten zij met succes tegen deze weg, de SP strijdt daarin lokaal, bij de provincie en in de Kamer met hen mee. En aan onze Duitse buren wil ik zeggen: Nooit, lees heel goed: nóóit moet men de vechtlust van de Nederlandse burger en daarmee de SP onderschatten!

En als de burgemeester van Nettetal denkt dat hij zeggenschap heeft over de grens, willen we hem heel graag uit die droom helpen! Als het aan de SP ligt komt er geen Duitse autoweg in Nederland!

U bent hier