h

Boek A74 is nog lang niet dicht

13 augustus 2010

Boek A74 is nog lang niet dicht

A74 Afgelopen maandag tekenden de ministers het tracébesluit voor de aanleg van de A74 bij Venlo. Met de Floriade als breekijzer zijn de geesten rijp gemaakt voor een snelweg die normaliter nooit aangelegd had mogen worden.


Opinie door Alexander Vervoort en Ton Heerschop, raadsleden SP-Venlo

De weg moet voor april 2012 klaar zijn wat onmogelijk lijkt als de weg dan ook voorzien moet zijn van alle beschermende maatregelen. Cramer De milieuminister zei vorig jaar al dat achteraf pas bekeken zal worden of en welke maatregelen eventueel genomen kunnen worden. De verkeersminister zei maandag dat er “extra maatregelen in de zak zitten” maar vertelt niet of die ook ooit uit die zak komen. In april 2012 ligt er dus asfalt dat pas vele jaren later echt af zal zijn, als men daar nog geld voor uit trekt.

De verkeersminister riep bij de champagnebubbels dat hij Eurlings“een rechtsgang positief tegemoet ziet”. Dat is een krasse uitspraak wetende dat de A74 sinds de eerste notitie in 1985 niet voldoet aan de gestelde Nederlandse en Europese normen en eisen, men steeds verkeerde cijfers hanteert en deze ook nog eens gemanipuleerd werden (doorlopend andere verkeerscijfers), men keer op keer terug moest naar de tekentafel, en er zelfs twee wetten voor veranderd moesten worden…
Er wordt gedaan of het nu gekozen tracé slechts een onbeduidend stukje weg is. Maar de A74 zoals die juridisch staat geformuleerd loopt van de Duitse grens tot aan Knooppunt Zaarderheiken, over de BAB61 en A73, en heeft dus een lengte van minimaal 6 kilometer. De A74 is vervlochten met deze wegen en zodoende komt er door de nieuwe verbinding op beide bestaande wegen extra druk te staan waardoor dit als één onderdeel juridisch bekeken gaat worden bij de Raad van State. Of tovert de minister een nieuwe truc uit de hoge hoed?

A74 webformaat

Deze snelweg is niet hetzelfde als het aanleggen van een fietspad maar behelst de bouw van een transportband vooral bedoeld voor vrachtverkeer tussen Rijnmond- en Ruhrgebied. De A74 zou een impuls voor de economie van het internationale vrachtvervoer kunnen zijn als zij filevrij blijft, wat door de manier waarop men haar aanlegt zeer de vraag is. Voor Venlo zelf zal de A74 vooral viezigheid en smog opleveren.
Ook is het een onderschatting dat de A74 verkeer zal wegnemen dat anders in Roermond of nog later de grens over gaat. Zolang alleen Duitsland tol op de snelwegen heft, gaan vervoerders op het allerlaatste moment pas de grens over om tol te ontlopen.
Betreffende het breekijzer; die Duitsers die via de A74 de Floriade gaan bezoeken? Die waren vast ook zonder de A74 naar Venlo gekomen. Helaas, weer een illusie armer.

Hoge schermen dempen geen luchtvervuiling In milieueffectrapportages en andere officiële rapporten staat dat voor de A74 waardevol natuurgebied opgeofferd wordt, smog ze de wijk Op de Heide afsnijdt, en ruim 5500 mensen langs het tracé in Venlo-zuid, Tegelen, (Hout)Blerick en Boekend opzadelt met extra hoge concentraties van het dodelijke fijnstof en slechtere luchtkwaliteit. Rijkswaterstaat zelf stelt nog altijd dat “De A74 niet voldoet aan de normen voor luchtkwaliteit”.Torenhoge geluidsschermen dempen misschien het verkeersgeraas maar niet de luchtvervuiling. En 75% van de tijd blaast de wind deze viezigheid ook over Venlo zelf. Dit alles deert de bestuurders blijkbaar niet meer.

De wethouder mag blijven uitleggen waarom de A74

Beurskens en Verheijen
“veilig is en meer leefbaarheid betekent”. De weg brengt juist extra zwaar verkeer, sluipverkeer en zorgt voor files richting bebouwde kom in plaats van dit daarvan weg te houden. Het tracébesluit mag dan getekend zijn, maar daarmee is het boek A74 nog lang niet dicht.


Deze opinie verscheen vandaag in het Dagblad de Limburger.

 

Lees ook:

 

U bent hier