h

Een nieuwe schoolstrijd

2 december 2009

Een nieuwe schoolstrijd

akoord!-po De kop boven dit artikel is ontleend aan een uitzending van het programma Argos van de VPRO. Die ging over de problemen rondom de openbaar onderwijsstichting Akkoord. Een kwestie die ook door de SP al meerdere keren in zowel Venlo als Horst aan de Maas is aangekaart.

    Opinie door Ton Heerschop, aanstaand-raadslid voor de SP

De Argosreportage gaf een duidelijk beeld: het openbaar onderwijs in Noord-Limburg is een bedreiging voor met name het katholieke onderwijs. Vooral de macht van de kerk lijkt nog steeds te spelen in het noorden van Limburg.

In Maasbree mocht geen school komen voor openbaar onderwijs. In Horst verhing een katholieke school de bordjes en werd zelf een openbare school. Dit uitsluitend om de openbaar onderwijsstichting de wind uit de zeilen te nemen. Verder zijn er de vreemde toestanden rondom Akkoord. Volgens het voormalig bestuur van de stichting heeft wethouder Ramon Testroote van Venlo aantoonbaar klachten verzameld over de directeur. Hij gedroeg zich daarbij als de spreekwoordelijke olifant in de porseleinkast.

Hulpbisschop Everhard de Jong van Roermond stelde zich daarentegen wel correct op. Of een katholieke school nu wordt veranderd in een openbare school of andersom, kan alleen met toestemming van het bisdom. In Horst is dit niet gebeurd en daarmee is gehandeld in strijd met de statuten, stelde de hulpbisschop vast.

Terug naar wethouder Testroote. Die riep met veel bombarie dat het bestuur van Akkoord niet volgens de wet gehandeld had. onderwijsdebat Tegenover Argos beriep hij zich op een uitspraak van de Raad van State, dat alleen een gemeentebestuur een school voor algemeen onderwijs mag stichten.
Deze wet wordt echter aangepast en zal volgend jaar waarschijnlijk besturen van openbare scholen de mogelijkheid geven zelf een school te stichten. De wethouder had dat kunnen weten.

De uitzending roept het beeld op van machtsmisbruik, eigen belang en partijpolitieke spelletjes. Alles lijkt in de regio te worden gedaan om het openbaar onderwijs in de hand van het katholieke onderwijs te drijven. De grootste zorg daarbij is dat er per onderwijsstichting een budget is voor het onderhoud van gebouwen. Als deze schoolstrijd doorgaat, dan zal de SP keer op keer duidelijkheid willen over de besteding van al die budgetten. Het kan en mag niet zo zijn dat een nieuwe schoolstrijd ten koste gaat van het openbaar onderwijs.

Inmiddels is er tussen openbaar onderwijsstichting Akkoord en stichting Fortior een vergaande samenwerking afgesproken onder de naam SAAM. school Het ontslagen stichtingsbestuur van Akkoord op zijn beurt heeft een klacht ingediend bij de burgemeester van Venlo vanwege de opmerking over het overtreden van de wet door wethouder Testroote. Het is duidelijk dat die geen regie heeft gevoerd in deze zaak en ook beschuldigingen heeft geuit die hij niet hard kan maken. Daarmee verliest hij naar mening van de SP al bij voorbaat het recht om in een nieuwe raadsperiode aan te treden als wethouder van onderwijs.
De SP heeft intussen met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur inzage gevraagd in het Akkoord-dossier. Omdat de SP na de gemeenteraadsverkiezingen weer is toegetreden tot de Venlose gemeenteraad, kan het stadsbestuur ook niet langer om onze vragen heen.


* Dit opinieartikel staat vandaag in het Dagblad de Limburger (pagina A8) in alle edities.
* Luister hier naar de Argos-reportage over het onderwijsconflict.
* Ton Heerschop is secretaris van de SP in Venlo en treedt begin volgend jaar namens die partij toe tot de nieuwe gemeenteraad van die stad.


09-11-2009: Ontslagconflict dreigt soap te worden
03-11-2009: Veel woorden om onvermogen te verbergen
05-09-2009: Terugnemen verantwoordelijkheid op Wel.kom en scholen
07-08-2009: SP eist opheldering van wethouder over ontslagconflict bestuur Akkoord

U bent hier