h

Veel woorden om onvermogen te verbergen

3 november 2009

Veel woorden om onvermogen te verbergen

onderwijsdebat_Omroep_Venlo De SP bevroeg PvdA-wethouder Testroote in een rechtstreeks debat nadrukkelijk op het feit dat ze ondanks herhaaldelijke vragen geen antwoord heeft gehad op de handelswijze rondom de ontslagkwestie bij onderwijsstichting Akkoord. Met persoonlijke aanvallen en verschuilend achter een 'mapje met papieren' had de wethouder wel heel veel woorden nodig om zich te verdedigen.

In een door Omroep Venlo en onderwijsstichting Kerobei georganiseerd debat waren bijna alle partijen aan tafel om te discussiëren over uiteenlopende onderwijsthema's. De 12 aanwezige partijen waren verdeeld over 3 sessies met elk 4 partijen. SP-lijsttrekker Alexander Vervoort zat aan tafel met R10-lijsttrekker Cornelissen, TegelseDemocraten-lijsttrekker Schatorjé en PvdA-wethouder Testroote. Onderwerpen waren de schaalvergroting in het onderwijs (ROC op kazerneterrein), gemeentelijk onderwijsbeleid en het conflict bij Akkoord.

De presentatoren vroegen aan de wethouder hoe het nu zit met dat conflict tussen de raad van toezicht en het bestuur van basisonderwijsstichting Akkoord, akoord!-po waarin de wethouder leidend is als voorzitter van de raad van toezicht. Het minutenlange antwoord omvatte een enorme hoeveelheid woorden maar gaf geen helderheid.
Feit blijft dat het voormalige bestuur van stichting Akkoord is ontslagen door met name deze wethouder. Feit is ook dat datzelfde bestuur weigerde om een onderzoek in te stellen naar hun directeur op basis van door de ambtenaren van Testroote verzamelde klachten, het bestuur verwees daarbij naar de eigen klachtenprocedure. Feit is ook dat het toezichtorgaan op Akkoord, waarin Testroote de belangrijkste speler is, volkomen voorbij is gegaan aan de rol van de gezamenlijke medezeggenschapsraad.

Op al deze feiten gaat Testroote niet in, bang als hij is om uit te glijden over het dossier-Akkoord, een glijpartij die volkomen terecht zou zijn. Zeker gezien zijn meest opvallende uitspraak dat er door personen in strijd met de wet zou zijn gehandeld. Als dat waar is dan is de vraag waarom daarvan geen aangifte is gedaan. Een wethouder wordt geacht de wet te houden en kan niet anders dan zodra hij bekend is met zaken die tegen de wet in gaan om aangifte te doen. Niets van dat alles, Testroote wil deze kreten alleen uiten om te laten zien dat hij zogenaamd doortastend heeft opgetreden, weer schiet hij dus tekort.

Alexander Vervoort SP-lijsttrekker Alexander Vervoort vroeg in het debat wethouder Testroote nogmaals om antwoorden op de op 7 augustus (!) verstuurde brief met 12 vragen over het ontslag van het bestuur van onderwijsstichting Akkoord. Daarnaast de vraag om eindelijk met helderheid te komen en wanneer de antwoorden te verwachten zijn.
De PvdA-wethouder had opnieuw heel veel woorden nodig om zijn acteren in de ontslagkwestie te verbloemen. Hij speelde in het debat direct op de man door te roepen dat “de lijsttrekker van de SP alleen maar kan reageren op onderbuikgevoelens en slechts goed is in een rode jas aantrekken om vervolgens te gaan schreeuwen”. Dat nota bene een wethouder op een dergelijke manier zich moet verdedigen toont aan dat hij het onvermogen bezit om belangrijke vragen die er spelen te beantwoorden.

Op de vraag van SP'er Vervoort waarom de bevolking zo lang moet wachten op antwoord, zei Testroote dat hij dit weigerde omdat hij zijn antwoorden eerst wilde bespreken. Met wie vraagt de SP zich af en waarom? Testroote kwam niet veel verder dan dat hij de vragen van een politieke partij buiten de gemeenteraad niet wenst te beantwoorden. Een positie die getuigd van arrogantie en machtswellust. Tenslotte staat het iedere burger, dus ook een politieke partij, vrij om vragen te stellen. Toen Vervoort aan gaf dat hij ook burger is, mompelde de wethouder iets over “eerst bespreken in het college”. Inmiddels zijn we 3 maanden verder en heeft hij daartoe alle tijd gehad. Hierop gaf de wethouder aan “dat het de SP alleen te doen was om het vragenstellen”...
Vervolgens haalde de wethouder een mapje met papieren tevoorschijn en vertelde dat dat de antwoorden waren, zonder ze te overhandigen of te laten zien. Hij zegde toe om snel de antwoorden te zullen versturen. Als hij ze bij zich had, had hij ze ook meteen kunnen overhandigen...

Ramon_Testroote Vlak voor het einde van de debatronde begon wethouder Testroote ook over het verplaatsen van de ROC-Gilde opleidingen naar het kazerneterrein. Weer een konijn wat uit de hoge hoed komt van deze wethouder. Hoeveel kapitaal gaat deze wethouder nu weggooien om vervolgens op een ander plek in de stad hetzelfde neer te zetten? SP-lijsttrekker Vervoort vroeg dan ook gelijk of de geesten nu worden rijp gemaakt voor een verdere invulling van het kazerneterrein, een bijna heilig verklaarde plek met inmiddels zoveel plannen dat er plek te weinig ontstaat. Het antwoord op deze gesloten vraag was niet “ja” of “nee” maar wederom een waterval aan woorden en verwijten, daarmee gaat de SP maar gemakshalve uit van een “ja, de geesten worden rijp gemaakt en 'we' drukken onze zin gewoon door...”

De aanval op de SP is door de PvdA ingezet na een bezoek van Wouter Bos aan Blerick en daarmee ontstaat zowaar iets van een campagne! Dat deze aan het pluche vastplakkende PvdA-wethouder daarbij alle modder die hij kan vinden gebruikt is prima. Wie met modder gooit, verliest grond. Want een SP’er het verwijt maken dat deze zijn oren laat hangen naar de burgers van de stad en dat diezelfde SP’er regelmatig in een rood jasje in de straten staat, dat is natuurlijk een bijzonder compliment.
SP De Frisse wind! Het geeft aan dat wij zodanig actief zijn dat de tegenpartij er erg veel last van heeft en bang is om stemmen te verliezen aan de SP. Een gegronde angst want als iets moet veranderen in Venlo is het de machtswellust en arrogantie waarmee sommige gevestigde partijen denken te kunnen vasthouden aan hun zetels! Tijd voor een schoonmaak, voor de frisse wind!

Bekijk hier de uitzending (het debat tussen o.a. SP en PvdA begint na 24 minuten)
28-10-2009: SP wenst wethouder bij onderwijsdebat
05-09-2009: Terugnemen verantwoordelijkheid op Wel.kom en scholen
07-08-2009: SP eist opheldering van wethouder over ontslagconflict bestuur Akkoord

U bent hier