h

Weer ging het net goed, hoe vaak nog?

15 juni 2009

Weer ging het net goed, hoe vaak nog?

goederentrein De lokale PvdA wil een onderzoek naar de veiligheid op het spoor in Venlo. Een en ander naar aanleiding van een bijna botsing tussen een goederentrein en een passagierstrein van Veolia. En daarmee toont de partij aan dat zij of daadwerkelijk geen benul heeft van wat er gebeurt op het spoor in Venlo, of haar verontwaardiging is gespeeld.

Nog vorig jaar gaf de Inspectie Verkeer en Waterstaat in een rapport aan dat de treinen van Veolia en Connexion vaker dan gemiddeld een rood sein passeerden en/of negeerden. Voor Veolia stond de teller in het jaar 2007 op 13 keer. Een van de redenen die de Inspectie aanvoerde was het feit dat door het vervallen van de conducteur de machinist ook bezig moet zijn met informatievoorziening aan de passagiers in plaats van zich enkel te kunnen concentreren op de veiligheid op het spoor. Een ondersteuning voor het pleidooi van de SP om conducteurs niet als een kostenpost te zien maar als een essentieel onderdeel van de veiligheid binnen het openbaar vervoer!

rood sein voor ammoniaktrein Maar de PvdA heeft een ander onderwerp ook niet op het netvlies. Het was hun eigen minister Cramer die vorig jaar mei trots het protestbord Rood sein voor de ammoniaktrein teruggaf aan SP-Kamerlid Remi Poppe. Toen al gaf Poppe aan dat de minister nog niet alle transport van het spoor had gekregen. En inderdaad want het niet meer noodzakelijk zijn van vervoer tussen Geleen en IJmuiden kwam uit een deal met DSM waarbij deze onderneming 48 miljoen kreeg om haar productiecapaciteit van IJmuiden naar Geleen te verplaatsen. Echter verplaatst DSM niet alle capaciteit en is het noodzakelijk om jaarlijks 61.000 ton ammoniak te vervoeren naar het buitenland. Uit onderzoek van de SP in Geleen bleek dat de voorkeur van de chemiereus ligt in Duitsland. De consequentie van deze keuze is dat deze tonnen aan giftige stof via Belfeld, Tegelen en Venlo het land verlaat!

Treinwagon gekanteld
De reden voor bezorgdheid bleek maar weer eens toen afgelopen zondag een wagon kantelde op het spoor. Hoewel de brandweer aangeeft dat er geen moment een gevaarlijke situatie heeft bestaan waren wagons met gevaarlijke lading wel degelijk onderdeel van de honderden meters lange trein waar de getroffen wagon zich in bevond. Het rangeerterrein is een tikkende tijdbom in het hart van de stad. Nu is het weer goed gegaan maar het gaat een keer echt goed verkeerd. Twee incidenten binnen een week roept dan inderdaad vragen op, vragen die de SP al 'tig keer heeft gesteld aan de gemeente. Ook de PvdA heeft jaren geleden al eens haar volksvertegenwoordigers, inclusief Wouter Bos, naar Venlo gezonden om te demonstreren tegen het vervoer van gevaarlijke goederen door steden. Maar jammer genoeg heeft de partij ook in dit geval last van een korte termijn geheugen.

rangeerterrein spandoek PvdA 15-01-2002 Tijdens een verkiezingsbezoek op 15 januari 2003 hingen enkele Venlose PvdA'ers en PvdA-Kamerleden onder wie Wouter Bos, een spandoek op aan het hek langs de Sloterbeekstraat.

De PvdA heeft aangegeven dat zij graag zou willen weten hoe en van wie het gemeentebestuur van de bijna botsing te horen heeft gekregen. Met als aanvulling dat zij graag zou zien dat ook de gemeenteraad hiervan op de hoogte wordt gebracht. Maar datzelfde PvdA heeft de wethouder geleverd die de afgelopen jaren verantwoordelijk was voor de milieuvergunning op het emplacement. Moeten we uit de vragen van de lokale PvdA-fractie afleiden dat wethouder Janssen hierbij onvoldoende oog heeft gehad voor de veiligheidsaspecten?

Zowel als het gaat om passagiersvervoer als om vrachtvervoer lijkt de lokale SP-afdeling beter op de hoogte dan de gemeenteraad en het college. Een schandalige vertoning enkel en alleen gericht om de kiezer te laten zien dat de PvdA zich serieus zorgen maakt om de veiligheid op het spoor. Hetzelfde PvdA dat dus de privatisering en dus het verdwijnen van de conducteur op de Maaslijn heeft toegestaan. Hetzelfde PvdA dat in de afgelopen jaren verantwoordelijk was voor vergunningen op het spoorwegemplacement en de burgers even vergat te vertellen dat met het stoppen van ammoniaktransporten tussen Geleen en IJmuiden tonnen via Venlo naar Duitsland gaan. Het is de PvdA van het korte termijn geheugen en opportunisme in de richting van de verkiezingen!
Als het de PvdA echt menens is en ze ballen hebben, dan steunen ze eindelijk eens serieus de voorstellen hiervoor van de SP!
Rangeerterrein Venlo Het rangeerterrein midden in de stad ingeklemd tussen woonwijken

Voor de SP is er het enige alternatief uitplaatsing van het rangeerterrein, stoppen van alle ammoniaktransporten en de verplichting bij Veolia om de conducteur terug te brengen op alle treinen!

15-06-2009: Website L1: “Vertraging treinen Venlo door ontspoorde wagon”
02-11-2008: Buurtonderzoekje rond rangeerterrein
08-03-2008: SP stelt vragen aan wethouder en DSM over ammoniaktransport
15-11-2007: SP vraagt opheldering over situatie risicovervoer en emplacement
04-10-2004: Brandbrief SP Venlo voor uitplaatsing emplacement!

U bent hier