h

SP stelt vragen aan wethouder en DSM over ammoniaktransport

8 maart 2008

SP stelt vragen aan wethouder en DSM over ammoniaktransport

rood sein voor ammoniaktreinVanuit de media bereikten ons berichten waarin wethouder Janssen (PvdA) de vrees uitte dat de stopzetting van de transporten van ammoniak vanuit Geleen naar IJmuiden ten behoeve van DSM, zal leiden tot een toename van transporten via Venlo. De SP heeft al vele malen bij de gemeente Venlo kenbaar gemaakt dat we zorgen hebben omtrent de handelingen op het spooremplacement in de Venlose binnenstad.

Er zou een mogelijke toename kunnen komen van treintransporten geladen met ammoniak die via Venlo richting Duitsland zouden moeten rijden. De reden van de zorg van de wethouder is gelegen in het feit dat DSM met de ministers van Verkeer en Milieu de afspraak heeft gemaakt om de transporten tussen Geleen en IJmuiden te stoppen.

Nu wethouder Janssen zijn zorgen heeft kenbaar gemaakt, kan de SP Venlo slechts met verbazing hiervan kennis nemen. Want wat let hem als verantwoordelijke wethouder de vergunning milieubeheer te herzien als een nieuwe situatie ontstaat waarbij substantieel het risico van het rangeerterrein toeneemt? Daarom heeft de SP de wethouder vier vragen voorgelegd om hierover duidelijkheid te krijgen.

De SP is altijd voor het stoppen van het transport van ammoniak per spoor geweest. We juichen het dan ook toe dat DSM de productie nu naar Geleen toehaalt waardoor deze transporten niet langer dwars door onze steden hoeven te rijden.

Onze vraag is verder of er echt sprake is van een reductie van spoorwegwagons of slechts over het aantal in Nederland te rijden kilometers? De SP Venlo heeft ook DSM Agro BV in Geleen om opheldering gevraagd.

05-03-2008: Dagblad de Limburger: "Venlo weert na 2010 ammoniaktreinen DSM"
04-03-2008: Zet sein voor ammoniaktrein permanent op rood
Dossier Ammoniaktrein

U bent hier