h

Aanpassing beleid afstand ventwagens bij scholen

1 juli 2021

Aanpassing beleid afstand ventwagens bij scholen

We zien graag dat de ventwagens verdwijnen bij de scholen. Zodat vooral jongeren minder in de verleiding worden gebracht om ongezonde voeding bij snackwagens te kopen die bij de scholen staan. Samen met CDA hadden we hiervoor begin 2019 al eens een motie ingediend, om de ventvergunningen beter af te stemmen op het gezondheidsbeleid. Dat bleek achteraf juridisch niet mogelijk omdat je dat niet kunt verbieden maar wel kunnen we het beleid aanpassen. Daarover dienden we gisteren een nieuwe motie in, die unaniem werd aangenomen.

 

Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Toen we in 2019 onze motie indienden kreeg die landelijk flink aandacht, diverse media berichtten er toen over zoals NOS, SBS, AD. Blijkbaar dienden we een uniek en bijzonder voorstel in. Een voorstel dat inderdaad ook landelijk impact kan hebben.”

“In de afgelopen tijd hebben we de discussie hierover goed gevolgd. Juridisch bleken er toch wat haken en ogen te zitten aan een algemeen verbod maar dat weerhield ons niet te blijven zoeken naar het ‘Ei van Columbus’.”

 

“We dachten het gevonden te hebben door de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen, maar ook dat bleek juridisch lastig. Wat we wel kunnen doen is het lokale ventbeleid aanpassen.”

“Dit grepen we aan door met een nieuwe motie gisterenavond (30 juni), het afstandscriterium in het beleid op te rekken van 100 naar 1500 meter afstand van ventwagens tot scholen. Er zal nu nader onderzocht worden of dit wél standhoudt en ook voor bestaande verleende vergunningen kan gelden, maar kansrijk is het zeker.”

 

Foto: SP-Venlo

 

“In de afgelopen periode heb ik veel met beleidsambtenaren gesproken wat er mogelijk is.  Weet dat heel veel ambtenaren die zich bezighouden met sport, bewegen en gezondheid (waar we heel veel geld in investeren) heel blij zouden zijn met een aanpassing, om daarmee onze kinderen en jongeren te beschermen en de toegang tot ongezonde voeding moeilijker te maken.”

 

Burgemeester Scholten reageerde: “Een gemiddelde puber loopt niet meer dan 750 meter.” Daarop reageerde Angelique dat 1500 meter ongeveer 15 minuten lopen is, en gezien de lengte van de pauze het dan niet de moeite loont om die afstand te lopen voor je snack. En als wel dan hebben die jongeren ook nog eens extra beweging gehad.

Kijk, het scheelt misschien en mogelijk krijgen we niet het gewenste effect, maar je moet ergens beginnen nu zoals we ook ooit begonnen met ontmoedigingsbeleid tegen roken. En als gemeente moet je iets durven, dan gaan we maar kijken of dit zoden aan de dijk zet.

 

Het kan een goed begin zijn door te ontmoedigen en tegelijkertijd ook de scholen oproept om meer gezonde voeding voor een goede prijs aan te bieden. 

 

Het CDA is mede-indiener van de motie, net als in 2019, maar had tijdens het debat toch haar bedenkingen. Fractiechef Tom Verhaegh vroeg zich af of dat we niet met betutteling bezig zijn, of het wel het juiste is om te doen op dit moment voor de samenleving. Zijn eigen antwoord daarop is ja; “Er zijn in onze gemeente ontzettend veel kwetsbare jongeren die dagelijks gebruik maken van deze snacks. De ventwagens zijn voor sommige jonge mensen als een vervanger voor het warm eten.”

“Dan moet de overheid er zijn voor de samenleving en dienen er concrete afspraken te maken met scholen, jongeren en de exploitanten van ventwagens. Dan is deze motie als enige goede uitgangspunt waaruit we kunnen handelen.”

Zo zei Verhaegh en voegde daaraan toe: “Wellicht dat er ooit een gesprek kan ontstaan om nadere afspraken te maken, bijvoorbeeld een keer in de week een ventwagen bij een school toe te staan of iets dergelijks. Maar niet op de huidige manier, niet dagdagelijks, niet zo goedkoop en niet zo laagdrempelig als nu het geval is. Het CDA gaf aan dat ze volledig achter de motie staat.”

 

GroenLinks zei het treffend: “We steken 75 miljoen euro in de Gezondste Regio, dan helpt het ook wanneer je zaken verbiedt die belemmeren dat je die ambitie haalt.”
VVD en PVV voelden niets voor de motie en hadden diverse bedenkingen. Maar na de reactie van de wethouder stemden ze er toch mee in.

 

Wethouder Schatorjé (Welzijn en Onderwijs, EENLokaal) reageerde positief op de motie: “Belangrijk dat we onze jeugd zo gezond mogelijk laten opvoeden. En zoveel mogelijk met gezonde producten in aanraking laten komen.”

“De scholen proberen heel veel te doen, met bijvoorbeeld een gezonde schoolkantine te hebben. Alleen sommige jongeren en scholieren mogen het schoolplein verlaten, en lopen dan naar de dichtstbijzijnde of goedkoopste mogelijkheid voor andere voeding. En dat zijn inderdaad die snackwagens die daarmee ‘de kat op het spek’ binden.”, zo zei de wethouder.

 

 

Het College van B&W vindt de SP-motie “passend, ook in het kader van de gezondste regio willen zijn. De uitstraling daarbij met snackwagens, die past daar eigenlijk niet bij.”

De wethouder gaf aan te worstelen hoe iets rondom snackwagens vorm te geven: “Er zijn landelijk een aantal gemeentes die iets proberen (volgens de regels) en daarmee ook een voorbeeld proberen te zijn. Als Venlo kijken we wat juridisch haalbaar blijkt te zijn. We kijken wat effect heeft, informatie wordt landelijk met elkaar gedeeld wat wel goed loopt en overgenomen kan worden.”

“Ook aan het nieuwe kabinet is al gevraagd om hier aandacht voor te hebben en om met een (landelijk) verbod te komen.”

 

 

Er waren enkele vragen of het afstandscriterium handhaafbaar is. “Ja”, sprak de wethouder, “Nu handhaven we ook en er zijn afspraken gemaakt, ook met de scholen en campussen, die stellen dat er meer dan 100 meter afstand moet zijn tussen school en snackwagen. Behalve in Venlo-zuid omdat daar veel overlast van zwerfafval is bij de school.”

“Natuurlijk, als het 1500 meter is dan zullen de jongeren en scholieren in aanraking komen met andere verleidingen die ze op hun weg vinden. Dat zal blijven en dat kunnen we niet allemaal veranderen. Dat wat staat, staat er.”

 

De vraag is wat het doet met bestaande vergunningen want daar liggen nu eenmaal afspraken onder. Ook al moeten die elk jaar opnieuw verlengd worden is het de vraag of deze vergunningen onder de nieuwe regels kunnen vallen en daarop aangepast kunnen worden (overgangsrecht).

 

De wethouder zei daarop: “Voor nieuwe aanvragen geldt dat wel, als iemand z’n vergunning opzegt dan zijn er wel mogelijkheden. Het college omarmt de motie om in de geest van die motie dit op te pakken en de beleidsregels daarvoor voor te leggen, en te onderzoeken hoe dit het beste vorm te geven, zeker ook gezien de landelijke ontwikkelingen.”

 

In het najaar komt het college met een voorstel waarin de veranderingen staan beschreven. Dan weten we meer. Wat duidelijk is, is dat de aanhouder wint. Door zelf onderzoek te doen en met voorstellen te komen, kreeg de SP het alsnog voor elkaar dat er een halt wordt toegeroepen aan de opmars van de snackwagens en jongeren op ongezond gewicht door de verleidingen van ongezonde voeding. Misschien zetten we in Venlo een trend door nu lef te tonen.

 

Bekijk ook:

U bent hier