h

Kamervragen over aanrijtijden ambulances in Arcen

27 januari 2022

Kamervragen over aanrijtijden ambulances in Arcen

Hoe kan het dat in Arcen slechts 57% van de ambulanceritten in 2020 op tijd was? Hoe bekijkt de minister de rol van het ministerie als toezichthouder hierop? Die vragen stelde ons Kamerlid Maarten Hijink onlangs aan de minister. Ook in de gemeenteraad hebben we hierover al vaker vragen gesteld. Nu is de Tweede Kamer en de minister aan zet om de ambulancezorg te verbeteren en te zorgen dat overal in de regio de ziekenwagens op tijd komen.

 

De ambulancepost in Well werd in 2019 verplaatst naar Nieuw Bergen waardoor de wettelijke aanrijtijd bij spoed (15 minuten) niet meer gehaald wordt in Arcen. Dit baart ons zorgen. We stelden er in 2016 en in 2018 al vragen over aan het gemeentebestuur. B&W wees naar de Veiligheidsregio en de Ambulancedienst.
 
SP-Kamerlid Maarten Hijink wilde van de minister van Volksgezondheid Ernst Kuijpers (D66) horen hoe mogelijk is dat van de spoedritten naar Arcen maar zo'n 57 procent binnen de streeftijd ter plaatse komt. Terwijl elders in de hele regio de aanrijdtijden wel goed gehaald worden.

 

SP-raadslid Petra Raijer: "Op onze vragen in september 2018 antwoordde de zorgwethouder nog dat gaf aan dat er overdag twee ambulances en 's nachts één ambulance paraat zou gaan staan in Well. Er zou zorgvuldig gekeken worden naar de regionale dekking “zodat ambulances binnen de wettelijke normtijden blijven rijden”. Dat blijkt niet het geval te zijn."
 
Reden voor SP-Tweede Kamerlid Maarten Hijink om de minister aan de jas te trekken hierover. De minister stelt dat de ambulancedienst juist beter presteerde dan het landelijk gemiddelde. Maar ook: “Dat er op drukke momenten keuzes gemaakt moeten worden over de inzet en spreiding van ambulances. Daardoor kunnen binnen een regio verschillen ontstaan”, antwoordde minister Kuijpers.

Een teleurstellende reactie. Hieruit blijkt dat ook de minister niets gaat doen om de aanrijdtijden wel te halen in Arcen.
 

Foto: SP-Venlo

 
Ook de Dorpsraad in Arcen reageerde verontwaardigd: “Het antwoord van de minister legt niet het werkelijke pijnpunt bloot. De plaatsing van de ambulanceposten maakt dat Arcen niet goed bereikbaar is. De dorpsraad heeft aan de ambulancezorg de aanrijtijden van najaar 2021 opgevraagd maar deze tot op heden niet gekregen.” Wordt vervolgd…

 

Ook stelde SP’er Maarten Hijink vragen aan de minister over de voorgenomen fusie van de ambulancezorg in Limburg. Kortweg reageerde de minister daarop dat hij “Nog niet vooruit wil lopen op de besluitvorming. Dat vergt immers een zorgvuldig proces, waarbij het belang van goede en toegankelijke ambulancezorg in beide veiligheidsregio’s voorop staat”.
Ook hier geldt: Wordt vervolgd…

 

Bekijk ook:

U bent hier