h

Komt de ambulance nog op tijd in Arcen?

3 september 2018

Komt de ambulance nog op tijd in Arcen?

Woensdag stellen SP en CDA samen mondelinge vragen aan het college van B&W over de aanrijtijd van de ambulance voor Arcen. De ambulancepost in Well dreigt te worden verplaatst waardoor de wettelijke aanrijtijd bij spoed (15 minuten) niet meer gehaald wordt. Dit baart ons zorgen, we willen van B&W weten hoe ze zorgt dat de ambulancezorg gewaarborgd blijft.

 

SP-raadslid Petra Raijer: “Het ambulancevervoer voor Arcen is nu gegarandeerd vanuit de ambulancepost in Well (afstand tot Arcen is 12 km) waardoor de gemiddelde aanrijtijd binnen het kwartier blijft.”

“Echter leven er plannen om deze ambulancepost Well te verplaatsen naar het industrieterrein ten noorden van Nieuw Bergen, op een afstand van 19,3 km van Arcen. Hierdoor gaan de wettelijke aanrijtijd bij spoed van 15 minuten niet meer gehaald worden.”

 

“Daarover maakt de SP zich zorgen. Deze zorgen worden ook door het CDA gedeeld en daarom stel ik namens beide partijen hierover raadsvragen op 5 september. We willen van het gemeentebestuur weten op welke manier ze ervoor gaat zorgen dat de ambulancezorg voor de inwoners van Arcen - en de vele toeristen die er verblijven - gewaarborgd kan blijven aan de wettelijke norm.”

 

De reden van de verplaatsing naar Nieuw Bergen is dat de ambulancepost in Gennep wordt gesloten. Vanuit Nieuw Bergen kan burenhulp geboden worden naar de regio Gennep. Dit zal betekenen dat er vaker een ambulance minder inzetbaar zal zijn voor de gemeente Venlo. Petra Raijer: “We vragen ons daarbij af of de capaciteit aan spoedeisende hulp dan nog wel voldoende is?”

 

Update 5 september: Vanavond gaf wethouder Schatorjé (EENLokaal) antwoord op de gestelde raadsvragen. Hij gaf aan dat er momenteel overdag twee ambulances en 's nachts één ambulance paraat staat in Well. Als de verhuizing naar Nieuw Bergen doorgaat - want dat is nog in onderzoek - wordt er zorgvuldig gekeken naar de regionale dekking zodat ambulances binnen de wettelijke normtijden blijven rijden. De gemeente Venlo zal dit scherp in de gaten gaan houden.

 

U bent hier