h

Continuïteit Ambulancezorg in gevaar?

23 augustus 2016

Continuïteit Ambulancezorg in gevaar?

Het bericht dat de AmbulanceZorg Limburg-Noord in de rode cijfers dreigt te komen, vanwege de noodzakelijke aanschaf van twee extra ambulances, is voor de SP-fractie reden om raadsvragen te stellen.

 

Vandaag stelde de SP-fractie in Venlo vragen aan het gemeentebestuur over de gevolgen van de aanschaf van twee nieuwe ambulances door de ambulancedienst. SP-fractievoorzitter Ton Heerschop: “Het klinkt wellicht vreemd om vragen te stellen op het moment dat een dienst als ambulance(spoed)vervoer uitbreiding weet te realiseren.”

“Maar uit de berichtgeving daarover bleek afgelopen week dat de dienst met die uitbreiding mogelijk in de rode cijfers duikt. En waarom? Omdat zorgverzekeraars weigeren om bij de bekostiging van dit soort diensten rekening te houden met de geografische omgeving waarin die dienst werkt.”

 

Heerschop: “Om een voorbeeld te noemen is het voor een ambulance in laat ons zeggen Den Haag niet zo moeilijk om de opkomsttijden te behalen. Immers zijn in zulke stedelijke omgevingen rivieren nauwelijks een belemmering omdat vaak honderd meter verderop een volgende brug over het water ligt.”

“Hoe anders is dat in onze regio waar de Maas maar ook het uitgestrekte platteland wel degelijk een barrière vormen voor het halen van de opkomsttijden, om dus binnen een kwartier bij een noodmelding te arriveren.”

 

Het getuigt zonder meer van lef dat de ambulancedienst nu ervoor kiest om, voor het overal kunnen behalen van opkomsttijden, extra capaciteit in te zetten. Maar dat mag, wat de SP betreft, nooit betekenen dat de dienst daarvoor in de financiële problemen komt.

 

“Jammer genoeg kan de SP in Venlo geen directe invloed uitoefenen op de zorgverzekeraars. Maar we kunnen wel de voorzitter van de Veiligheidsregio in stelling brengen en hem zijn rol te laten pakken aan de diverse overlegtafels waar hij aanschuift. Vandaar dat de SP-Venlo raadsvragen stelt aan het College van B&W en met name de burgemeester, mede in zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio.”, zegt Heerschop.

 

De rol van de zorgverzekeraars blijkt kennelijk opnieuw gericht op geld en niet op het leveren van optimale zorg. Wat dat betreft bewijst dit verhaal wederom dat het huidige systeem van bekostiging van zorg en noodhulp absoluut niet deugt.

 

 

Heerschop: “Als SP hebben we een alternatief. Bij een Nationaal ZorgFonds zouden we kijken wat in een regio nodig is en hoe dat slim en betaalbaar te organiseren is. Ook als het ambulancediensten betreft.”

“De opkomsttijd en de snelheid waarmee slachtoffers naar een ziekenhuis worden gebracht is ten slotte van levensbelang. Niet iets om enkel financieel te benaderen, zoals de zorgverzekeraars nu doen. We hopen dan ook dat de burgemeester met ons signaal aan de slag gaat.”

 
Lees ook:

U bent hier