h

Debat over nieuw zwembad afgekapt door avondklok

28 januari 2021

Debat over nieuw zwembad afgekapt door avondklok

Foto: SP
Gisteravond zou de gemeenteraad een voorkeur aangeven voor het nieuwe zwembad, dat op de huidige locatie in de plaats moet komen van het verouderde De Wisselslag. De keuze was tussen een variant met 3 baden in 3 ruimtes of eentje met 3 baden waarbij er twee achter elkaar liggen. Het debat begon al extra vroeg en nog zorgde de avondklok dat voortijdig het debat afgekapt moest worden. De raad had toen wel al haar voorkeur uitgesproken.

 

B&W vroegen advies aan de raadsfracties hoe ze aankijken tegen onder meer de nieuwbouw van het binnenzwembad in Blerick, hoe het gebruik en uitbaten eruit moet zien, en wat ze vinden van een toekomstige samenwerking met het buitenbad (en de aanpassingen daarvoor).
Het debat spitste zich vooral toe op de variantkeuze voor het nieuwe binnenbad.

 

De zwemverenigingen willen graag een 50 meterbad, waarbij er – naast een 12 meter therapiebad – twee baden van 25 meter achterelkaar aangelegd worden die, door ze met elkaar te verbinden, een 50 meterbad vormen. Dit zou ten goede komen van het multifunctioneel gebruik en zou meer zwemmers tegelijk gebruik kunnen laten maken van het beschikbare zwemwater. Dit zou ook meer leden opleveren stellen de verenigingen, en meer en beter gebruik. Ook zou het mogelijk maken om kampioenschappen te houden.

 

 

Stichting Buitenbad Groot Venlo (dat in 2015 door vrijwilligers ontstond, nadat de gemeenteraad het buitenbad wegbezuinigde) vreest dat de nieuwbouw ten koste gaat van hun ligweide en park. Om die reden wil zij de drie badenvariant, met 3 aparte baden in drie aparte ruimtes (2x25 meter en een 12 meter therapiebad), wat iets minder bouwruimte in beslag neemt.

 

Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Het debat over de variantkeuze werd voortijdig door de burgemeester beëindigd omdat de raadsleden anders niet voor het ingaan van de avondklok om 21:00 uur thuis zouden zijn. En dat terwijl de raadsvergadering al om 17:00 uur was begonnen. Teleurstellend maar wel de realiteit van deze (coronacrisis)tijd.”

“Evengoed heeft de raad wel al enkele wensen meegegeven waarmee de gemeente aan de slag kan. Alle aanwezige fracties gaven, net als de SP, hun voorkeur aan de variant met drie aparte baden. Daarvoor dienden ze tevens een motie in om die keuze (en andere wensen) kracht bij te zetten. B&W kan eigenlijk niet om onze wensen heen dus niemand verwacht een besluit dat niet in lijn is met wat de gemeenteraad wil.”

 

Foto: SP

 

Weingarten: “De SP heeft vanaf het begin gepleit om met de nieuwbouw minimaal hetzelfde terug te krijgen als met de vervanging van De Wisselslag ingeleverd moet worden. Met een actie haalden we daarvoor in 2018 ruim 3000 handtekeningen voor op.”

“Hopelijk kan het gesprek binnenkort voortgezet worden, zodat er vervolgens een goed afgewogen besluit genomen kan worden. Gisteravond een plots einde maar dat wordt vast vervolgd.”

 

“Een onbevredigend gevoel overgehouden dat de raadpleging gisterenavond vanwege de avondklok afgekapt moest worden.”, zo stelde onze sportwethouder Alexander Vervoort. “Begrijpelijk waarom, wel jammer dat er op die manier ook geen reactie gegeven kon worden op de vragen vanuit de gemeenteraad omdat "de tijd op was". Die beantwoording volgt schriftelijk.”

Vervoort: “Door het plotse einde van de vergadering moest ik het, als wethouder sport, namens B&W ook bij enkel bij een korte verklaring houden. Dat is voor iedereen denk ik een onbevredigend einde geweest. Juist wanneer je goed met elkaar over de lange termijn toekomst van zwemmen in onze gemeente wil praten. Juist met een groot miljoenenproject als de nieuwbouw van een binnenbad.”

 

Omdat door het plotste einde van de raadsvergadering er niet over de motie is gestemd eind januari, werd op 31 maart de motie alsnog in stemming gebracht. Inmiddels hadden alle aanwezige raadsfracties deze motie ondertekend. Terwijl het college de motie al had overgenomen en inmiddels een eigen besluit nam waarbij de motie leidend was, en toegezegd om die waar mogelijk uit te voeren.

 

Bekijk ook:

U bent hier