h

Begroting noodzaakt wel tot reparaties

9 november 2018

Begroting noodzaakt wel tot reparaties

Deze week besloot de gemeenteraad over de begroting voor de komende jaren. De raadsfracties betoogden hun visie, wensen, zorgen en bedenkingen. Op vrijdag (9 november) was het college van B&W aan zet om antwoord te geven op vragen en voorstellen. Ook op die van de SP-fractie.

 

Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “De gemeenteraad besprak de begroting voor de jaren 2019-2022. Geen gemakkelijke opgave gezien het miljoenentekort op (vooral) de jeugdzorg. De SP zit voor het eerst in de coalitie en neemt daarmee verantwoordelijkheid voor het besturen. We staan achter de begroting maar over de voorstellen waarmee het College van B&W kwam, om het gat in de begroting te dichten, waren we ontevreden.”

“Zeker nadat de gemeente vorige week 21,7 miljoen euro uit de ‘stroppenpot’ kreeg voor het tekort op de zorg mee te compenseren. We snappen dat dit geld is bestemd om de reserves mee aan te vullen maar als er zo’n groot bedrag komt dan is het niet te verkroppen wanneer daar geen relatief klein bedrag uit gebruikt kan worden om de voorgestelde bezuiniging mee terug te draaien op armoedebeleid, kunst, sport, wijkenaanpak, werk, cultuur.” 

“Meerdere partijen vonden dit en dus werd er een wijzigingsvoorstel ingediend en een opdracht hiervoor bij het gemeentebestuur gelegd.”

 

 

Voor aanvang van de raadsvergadering (woensdag 7 november) werden de 3007 opgehaalde handtekeningen voor het zwembad door de achtjarige Jarno overhandigd aan de burgemeester (zie de video), die ze overdroeg aan de sportwethouder. Gemeenteraad en college van B&W moet er nu mee aan de slag!

Jarno haalde honderden handtekeningen op, ging de deuren langs in zijn wijk, stond met de petitie voor het zwembad en spoorde anderen aan om hetzelfde te doen. Wat ook gebeurde want velen gingen met onze lijsten aan de slag wat aangeeft hoe betrokken mensen zijn bij dit onderwerp, de mogelijke sluiting maakt veel los.

Hartelijk dank voor het steunen van de actie en het tekenen van de petitie. Ruim drieduizend mensen die aangeven dat er een zwembad in Venlo/Blerick moet blijven. Niet alleen voor de verenigingen die het zwembad nodig hebben, voor de zwemlessen van onze kinderen, voor uw eigen gezondheid en de sociale contacten, maar ook voor al die bezoekers en vrijwilligers. Een gemeente met ruim 100.000 inwoners kan niet zonder een voorziening als een zwembad.

De SP is er van overtuigd dat de handtekeningenactie heeft bijgedragen aan het behouden van het zwembad.

 


 
Bij de begroting pleitte de SP-fractie voor: 
 • Een diversiteit aan woningen op het kazerneterrein;
 • Aanpak armoede door beter en efficiënter werken in plaats van bezuinigen;
 • Meevallers inzetten om de pijn te verlichten op onder meer bezuinigingen op sport en cultuur;
 • Om verhoging van de sporttarieven uit te stellen en in 5 ipv 3 trappen/jaren in te voeren;
 • Een pleidooi tegen marktwerking en perverse prikkels om te voorkomen dat de zorg het kind van de rekening wordt in Venlo;
 • Meer preventie, terugkeer van echte jongerenwerkers in de wijken;
 • Aanpak van hardrijders en overlastgevers, meer handhaving en controles op illegale woningen;
 • Een tandje bij om werkzoekenden aan duurzaam betaalde baan te helpen en daarmee uit de uitkering te krijgen;
 • Goed naar mensen luisteren en wat in de wijk de aandacht moet hebben;
 • Leegstand beter aanpakken, steun aan MKB door sneller vergunningen verlenen en helpen met invullen vacatures;
 • De SP vroeg om een besluit te nemen over het zwembad, geef het een toekomst of kies voor nieuwbouw maar sluit de Wisselslag niet voordat het nieuwe bad open is. Daartoe kwamen we met een motie die werd aangenomen (VVD, CDA, PVV, D66 stemden tegen).

 

Angelique Weingarten: “Daarnaast steunden we een wijzigingsvoorstel om de in 2019 voorgestelde bezuinigingen te schrappen op Kunstencentrum, Wijkgericht werken, uitgaven minima/armoedebeleid, sporttarieven, onderhoud groen en wegen, regionale samenwerking, fietspad langs de Maas, culturele activiteiten en projecten.”

 

 

Vrijdag 9 november werd in de gemeenteraad over alle voorstellen gestemd.
Angelique Weingarten: “De gewijzigde begroting werd aangenomen net als al onze wensen! Bezuinigingen op onder meer sport, cultuur, kunst, wijkenaanpak, armoede etcetera zijn van tafel!”

“Ook voor het zwembad komt een oplossing. Voor de voorjaarsnota in mei/juni krijgt de gemeenteraad “een keuzepallet aan scenario’s en mogelijkheden plus financiering voor de toekomst van een zwembad”, zoals onze wethouder Alexander Vervoort toezegde. Wij zijn zeer ingenomen hiermee maar Raad en College moeten nu wel aan de slag om zaken voor elkaar te gaan krijgen komende maanden. De SP-fractie zal het scherp in de gaten houden.”

 
Bekijk ook:

U bent hier