h

Nieuwe beleid om armoede en schulden aan te pakken en te voorkomen!

19 december 2018

Nieuwe beleid om armoede en schulden aan te pakken en te voorkomen!

De integrale aanpak actief uit armoede en schulden is vanavond unaniem aangenomen door de gemeenteraad in Venlo. Een belangrijk speerpunt van de SP in de coalitie is daarmee nu al ingevuld. “De komende jaren moeten ertoe leiden dat mensen echt een verandering en verbetering gaan merken.”

 

De nieuwe armoede- en schuldenaanpak steunt op vier pijlers: Een op de bewoner afgestemde houding en communicatie; een sluitende en integrale aanpak; doorontwikkeling van minimaregelingen; meer inzicht in en grip op de effectiviteit van het beleid. 2019 Wordt hierbij gebruikt om (ook bestaande) zaken te verbeteren en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken om zo te komen tot een volledig en goed functionerend armoedebeleid.

 

SP-wethouder Alexander Vervoort: “Ik ben erg blij dat de gemeenteraad na een stevige discussie het nieuwe beleid unaniem aannam. Dank voor het vertrouwen! Met de wensen die de raad uitsprak wordt het uitvoeringsprogramma de komende weken bijgesteld en aangevuld. Vervolgens kunnen we aan de slag met dit nieuwe beleid als basis.”

 

“Ik wil ervoor zorgen dat we mensen die in schulden dreigen te raken eerder in beeld krijgen. Zo kunnen we voorkomen dat iemand in grote problemen komt. Daarvoor wil ik samenwerken met diverse instanties in de sociale omgeving van mensen die vroegtijdig signalen kunnen oppikken. Denk bijvoorbeeld aan scholen of werkgevers. Ik zet me in om deze partners meer bewust te maken van de rol die ze kunnen spelen.”

 

 

Vervoort: “Daarnaast zet ik me in om de armoedeaanpak persoonlijker te maken met meer aandacht voor de mens. Ik hoor te vaak dat mensen zich niet door de gemeente geholpen voelen, dat ze zich niet gezien of niet serieus genomen voelen. We moeten als gemeente beter benaderbaar zijn en meer oog hebben voor wat mensen echt nodig hebben om uit die ellendige situatie te komen en te blijven. Werk, schuldhulpverlening en nazorg moeten ervoor zorgen dat mensen snel weer uitzicht op verbetering krijgen.”

 

“Het is mijn ambitie om armoede en schulden drastisch aan te pakken, problemen bij de bron aan te pakken. Armoede onder kinderen is mij een doorn in het oog. Elk kind verdient de beste kansen. We gaan kijken naar wat echt nodig is om mensen uit de armoedesituatie te helpen. Als we daar meer oog voor hebben, krijgen we beter in beeld of onze aanpak ook echt bijdraagt aan minder armoede.”

 

 

Vervoort: “Veranderingen gaan niet van vandaag op morgen maar dit nieuwe beleid zal ervoor moeten zorgen dat mensen echt een verandering gaan merken. Daar ga ik me voor inzetten.”
“En dat doe ik natuurlijk niet alleen, daar waar “ik” staat spreek ik namens de gemeente en al die mensen die zich hier hard voor maken om het voor mensen beter te krijgen in Venlo. Nu vlug aan de slag!”

 

Bekijk ook:

U bent hier