h

Kadernota: wat een verschil, binnen een jaar!

30 mei 2019

Kadernota: wat een verschil, binnen een jaar!

In mei sprak de gemeenteraad zich uit over de voorjaarsnota die de kaders meegeeft voor de begroting van de komende jaren, ofwel waaraan we wel en geen geld kunnen besteden in Venlo. Vorig jaar gaven we aan dat er kansen zijn voor financieel evenwicht maar we zijn ingehaald door het goede nieuws dat het miljoenentekort is weggewerkt en er zelfs een positief overschot te melden is. Binnen een jaar van -25 naar +2 miljoen euro zonder te stevige ingrepen zorgt voor de nodige verwachtingen.

 

Fractievoorzitter Angelique Weingarten vertelt: De SP is blij met de resultaten die bereikt zijn in 2018 en waar het huidige en ook mede het vorige college verantwoordelijk voor is. Nu is het zaak om deze strakke begrotingsdiscipline vast te houden zodat we weer spek op de ribben krijgen en kunnen investeren.

 

Meer vertrouwen in de dienstverlening

Goed dat het nieuwe college aan de is de slag om de organisatie te herstructureren, nieuwe manier van werken waar de medewerkers het vertrouwen genieten en hiermee initiatief durven nemen en zo de dienstverlening verbeterd.

 

Dit vertrouwen zou ook richting inwoners moeten gelden, zij kennen tenslotte hun eigen leefomgeving het beste. Vertrouwen bij aanvragen van mensen die jaarlijks terugkomen, is ook belangrijk. Neem het voorbeeld leerlingenvervoer, jaarlijks moet er opnieuw een aanvraag gedaan worden. Zonder uitzondering. Dit kost tijd en geld vanuit de gemeentelijke organisatie maar roept ook frustraties op bij ouders.

 

 

Ik gaf het voorbeeld van Nathalie, 36 jaar uit Venlo-oost, die me benaderde. Haar autistische zoon Bart van 10 jaar is aangewezen op leerlingenvervoer. Elk jaar opnieuw moet Nathalie bewijzen dat haar zoon recht heeft op deze voorziening en ‘nog steeds’ autistisch is. In een situatie als deze zorgt dit voor extra stress, onzekerheid en frustratie. Weer papieren inleveren, weer opnieuw je moeten verantwoorden…

Hoe mooi zou het zijn als een ambtenaar even een telefoontje naar Nathalie zou plegen, vragen: hoe gaat het? Is de hulp toereikend? Hiermee staat de mens meer centraal en levert dit ook nog een kostenbesparing op.

 

Armoede en schulden

In december vorig jaar heeft de raad het beleidsplan ‘integrale aanpak actief uit armoede en schulden’ aangenomen. Wij zijn hier gelukkig mee maar ook benieuwd naar de evaluatie eind dit jaar. Wij zien dat de afgelopen jaren 1500 minder kinderen in armoede leven in onze gemeente maar nog steeds zijn er 2000 kinderen die moeten leven in armoede, en dat zijn er 2000 te teveel.

 

 

Veel jongeren kampen met schulden. Het is bijna onmogelijk om hieruit te geraken en het belemmert de jongeren aan hun toekomst te werken. Een proactieve aanpak waarin aan schulden gewerkt wordt maar ook door intensieve begeleiding een toekomstperspectief te krijgen. Samen met de PvdA is de SP aan de slag met een initiatiefvoorstel, jongeren uit de schulden.

 

Deze week lanceerde onze SP-wethouder Alexander Vervoort, de Stadspas. Hiermee is een wens van de SP om de bestaande ondersteunende maatregelen makkelijker en laagdrempeliger te maken in vervulling gegaan.

Ook zijn wij verheugd dat het college gehoor heeft gegeven aan onze oproep om het voor volwassenen mogelijk te maken deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten middels deze Stadspas, en het mantelzorgcompliment is niet vergeten.

 

Werk

Werk met een fatsoenlijk loon is een goede remedie tegen armoede. Ondanks dat er veel mensen weer aan het werk zijn geholpen, staan er nog teveel aan de kant. De SP blijft strijden tegen loondumping en uitbuiting van arbeidsmigranten. En wij blijven vraagtekens zetten bij de roep om meer arbeidskrachten vanuit vooral de Oost-Europese landen. De baten vloeien niet terug in onze samenleving maar naar de aandeelhouders van de bedrijven. Wel de lasten voor onze gemeente maar niet de lusten.

 

 

Subsidies

Dat het nieuwe subsidiebeleid er nog niet ligt is een teleurstelling. Wij realiseren ons echter dat het van belang is dit zorgvuldig te doen en altijd in samenspraak met organisaties en verenigingen. Zij moeten de kans krijgen om mee te praten en onderling de verbinding te zoeken. En zo nieuwe kaders voor een eerlijk subsidiebeleid te realiseren en hiermee ook ruimte komt voor eventuele nieuwe initiatieven.

 

De SP vindt de 2,5% verlaging niet ideaal, de kaasschaaf is dat nooit en het zorgt voor onrust, maar wij geven niet lukraak het college de opdracht om het maar op te vangen, wij vragen het college om richting de begroting te bekijken wat hierin mogelijk is om dit op een andere manier op te vangen.

Daarvoor gaven we een mogelijke financiële dekking aan middels de Rijksuitkering die er binnenkort aankomt.

 

 

Visie

De roep om visie horen we regelmatig terugkomen en dan vooral vanuit de oppositiepartijen. Ze bedoelen daarmee de zogenaamde ontbrekende visie. Volgens de SP worden we bedolven onder visies. Angelique Weingarten bracht ruim een meter aan rapporten en visies mee en dat was nog maar een kleine greep uit het aanbod.

Het geblèr uit de oppositie (VVD, CDA, PVV, D66) geeft vooral aan dat ze in feite geen aanmerkingen hebben op het huidige beleid, ze geven er zelfs de complimenten voor. De roep om “visie” lijkt vooral ingegeven door een gebrek aan argumenten en werkelijke kritiek op het beleid.

 

Oppositie

De SP weet als geen ander wat oppositievoeren is. We deden het van 2010 tot 2018. De huidige (rechtse) oppositie had tijdens de vergadering een boel voorstellen ingediend, waarvan een groot deel door slim te opereren een meerderheid had kunnen halen.

 

 

Maar dat deden ze niet, het werd een slecht spelletje waarbij de oppositie uiteindelijk aan het kortste eind trok en alles verloor.

De oppositiepartijen hadden veel kunnen binnenhalen maar sloegen handreikingen af en stemden uiteindelijk tegen elk ander voorstel.

Opnieuw een gemiste kans, hopelijk gaat dat nog verbeteren want om Venlo werkelijk samen te veranderen is ook brede steun beter.

 
Bekijk ook:

U bent hier