h

SP houdt rug recht in Provincie, geen windturbines zonder draagvlak

28 september 2018

SP houdt rug recht in Provincie, geen windturbines zonder draagvlak

Foto: Etriplus
Vandaag vond een pittig debat plaats in provinciale staten over het inpassingsplan voor de bouw van een windmolenpark in Venlo. De SP was tegen dit voorstel omdat er bij de omwonenden van de turbines veel weerstand bestaat en het plan niet voldoet aan enkele voorwaarden, die de provincie zelf heeft opgesteld zoals draagvlak en het bekijken van alternatieve locaties. Gaande het debat bleek het vertrouwen in een goede samenwerking weg en kon de SP niet anders dan uit de coalitie te stappen.

 

De rug recht houden en voor je principes blijven staan. In tegenstelling tot anderen die zich met wensenlijstjes laten ompraten en met pr-moties en voorstellen waarvan je weet dat ze onhaalbaar zijn (zoals coörperatie SamenStroom en ontwikkelaar Etriplus meermaals aangaven). 

De coalitiebreuk was niet nodig geweest maar als het vertrouwen er niet meer is dan houdt het op. Het belang van mensen gaat bij de SP boven het belang van het behouden van de macht.

 

De SP kon het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) niet steunen omdat het in onze ogen niet voldoet en de mensen in de kou laat staan, draagvlak ontbreekt, noodzaak blijft onduidelijk net als de locatiekeuze en het aantal en de grootte van de turbines. Alternatieven blijken onbespreekbaar, de politiek onwrikbaar.
De SP was juist wél op zoek naar alternatieven en draagvlak maar bleek in de coalitie (met CDA, VVD, PvdA, D66) alleen te staan. De SP is niet tegen windturbines maar de impact die deze negen op Heierhoeve, Boekend en Blerick zouden kunnen hebben gaat voorbij aan de voordelen en de nodige energietransitie, die ook op andere manieren voor elkaar gekregen kan worden.

 

Yolanda Claessens, SP-fractievoorzitter Limburgs Parlement: “De andere coalitiepartijen steunden wel het PIP-voorstel. Tijdens het debat diende GroenLinks een motie van afkeuring in tegen onze gedeputeerde Bob Ruers. Coalitiepartners D66 en PvdA steunden deze motie. We hebben tijdens diverse schorsingen van de vergadering over deze situatie gesproken, maar toen bleek dat beide fracties de motie zouden blijven steunen, restte ons niets anders dan uit de coalitie te stappen, omdat wij niet meer het vertrouwen voelden dat nodig was om deze coalitieperiode tot een goed einde te brengen.”

 

“Uiteraard hebben wij dit met de fractie en onze gedeputeerden besproken en iedereen was het erover eens dat er geen basis van vertrouwen meer was om verder te gaan. De SP wenst geen handjeklap te bedrijven over de rug van mensen om een onwenselijk ‘inpassinsplan’ erdoor te drukken.”

 

Ton Heerschop, SP-fractievoorzitter in Venlo: “De gemeenteraad zei in maart “nee” tegen de omstreden windturbines. Politiek Venlo stond daarna buitenspel omdat de provincie het plan er toch door wilde drukken. Dit zorgde terecht voor nog meer weerstand.”

“Wat in de provincie gebeurde is in Venlo niet aan de orde, het speelt geen rol in onze deelname aan de coalitie. In Venlo is genoeg werk aan de winkel, samen met EENLokaal, PvdA, GroenLinks en 50PLUS gaan we Venlo ten beste veranderen.”

 

Bekijk ook:

U bent hier