h

Bewoners duidelijk over windpark tegenover depute Ruers

19 augustus 2018

Bewoners duidelijk over windpark tegenover depute Ruers

Foto: Etriplus
Op 18 augustus kwam gedeputeerde Bob Ruers op onze uitnodiging naar de Boekend om over de geplande locatie van de windturbines op Greenport in gesprek te gaan met bewoners die de gedeputeerde tevens vragen konden stellen en hun bezwaren en zorgen kenbaar maken.

 

In de Boostenhof in Boekend waren er zelfs stoelen tekort want een dikke honderd aanwezigen gingen met SP-gedeputeerde Bob Ruers (Energie, Duurzaamheid en Wonen) in gesprek over het geplande windturbinepark.

Eind september wordt in Provinciale Staten een besluit genomen over het windmolenpark, daarom wilde de gedeputeerde goed geïnformeerd worden en van omwonenden zelf vernemen hoe zij denken over de windturbines.

 

De volle zaal was zeker een goede opkomst maar er hadden ook wel wat meer voorstanders mogen komen opdagen waarmee er ook een meer gemengde discussie zou zijn. Nu waren er vooral tegenstanders van de geplande windmolens. Niets ten nadele daarvan want er werden goede vragen gesteld en sterke meningen geuit maar “bij aanvang was al duidelijk hoe de zaal dacht”, zei een meneer terecht.

 

Foto: SP

 

De discussie ging vooral over het ‘hoe nu verder in de provincie’ en wat er nodig is om ook andere fracties te benaderen en hen te vertellen hoe men in de zaal (en in Blerick, Boekend en Heierhoeve) denkt over de provinciale plannen.

Want de zaal was duidelijk; het draagvlak voor de geplande turbines en de locatie daarvoor lijkt nihil. In september is Provinciale Staten aan zet en zal een besluit moeten nemen.

Na het duidelijke “nee” van de gemeenteraad in maart, zijn de aanwezigen nu vooral boos en teleurgesteld in de provincie dat ze aantal turbines op de voorgestelde locatie er via een PIP (provinciaal inpassingsplan) kennelijk hoe dan ook door wil drukken.

 

Fractievoorzitter Ton Heerschop: “De SP blijft bij het standpunt dat er draagvlak moet zijn bij de direct getroffen omwonenden van het omstreden windmolenpark. Als dit draagvlak ontbreekt moet er gekeken worden naar alternatieven, daarvoor hebben we in de gemeenteraad al enkele keren aandacht voor gevraagd.”

 

Bekijk ook:

U bent hier