h

SP houdt vast aan standpunt ook al wil provincie windturbines erdoor drukken

6 juni 2018

SP houdt vast aan standpunt ook al wil provincie windturbines erdoor drukken

Foto: Etriplus
B&W heeft na het besluit van de gemeenteraad in maart (tegen de plaatsing van de 9 windturbines) aan de provincie laten weten hoe Venlo er in staat. Daarop besloot de provincie Limburg om middels een PIP, een provinciaal inpassingsplan, de gemeente te passeren en het plan op eigen houtje erdoor te drukken. Echter kan de gemeenteraad aan de provincie een advies geven over dat PIP. Vanavond was de eerste aanzet daartoe.

 

Vanavond (6 juni) vertelden de gemeenteraadsfracties hoe ze over het PIP denken. De negen fracties bleken allesbehalve op dezelfde lijn te zitten. Er lijkt wel nog steeds een meerderheid tegen de plannen voor de huidige voorgestelde zoeklocatie en hoeveelheid windturbines.

 

Fractievoorzitter Ton Heerschop: “Op 27 juni dient de raad haar definitieve besluit in detail over het ontwerp-PIP te geven. Het PIP komt ook ter inzage te liggen waardoor iedereen (iedere belanghebbende) een zienswijze (bezwaar) kan indienen bij de provincie.”

“In september besluiten de leden van Provinciale Staten over het wel of niet doorgaan van het PIP. Reden te meer om als gemeenteraad een eensluidende reactie te geven richting de provincie.”

 

“De SP gaf ook vanavond wederom aan dat ze duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan maar dat de 9 windturbines zo vlak in de buurt van Boekend en Blerick een slecht plan zijn. Beter is het om alternatieven te onderzoeken (zoals turbines lans de A73) samen met de buurgemeente(n) en daarvoor eerst draagvlak te krijgen in plaats van dat de provincie slechte plannen erdoor probeert te drukken.”

 
Bekijk ook:

 

U bent hier