h

(Update) Uitstel geen afstel van bekritiseerd windturbinepark

1 maart 2018

(Update) Uitstel geen afstel van bekritiseerd windturbinepark

Foto: Etriplus
Woensdag 28 februari besprak de gemeenteraad het plan om langs het spoor, op industrieterrein Greenport, negen windturbines te bouwen van totaal 210 meter hoog. Zowel voor- als tegenstanders bestoken de raadsleden met informatie, zo veel dat onduidelijk is wat nu de gevaren zijn en wat niet. De onduidelijkheid blijft, de raad kwam er niet uit en stuurde aan op twee weken uitstel van het voorstel, in de tussentijd wordt er door de provincie een ‘plan van aanpak’ geschreven.

 

Fractievoorzitter Ton Heerschop: “We hebben goed geluisterd naar de inbreng van de diverse fracties. En ook vanavond met respect geluisterd maar constateer ook dat niet elke fractie er even goed in zit. Alle fracties hebben de overtuiging dat Nederland over moet naar duurzame energie. Dat onderschrijft de SP ook, het is niet de vraag of maar hoe en wanneer we de overgang naar duurzame energie moeten maken.”

 

“En dan kijk ik ook naar de zorgen van de mensen die nu direct getroffen worden door de plaatsing van deze windturbines. Zij maken zich zorgen voor de effecten op de volksgezondheid. Zorgen die je niet kunt wegnemen door te roepen dat er wel of geen wetenschappelijk bewijs is dat windturbines gezondheidsklachten veroorzaken. Er zijn vele rapporten en net zo velen trekken andere conclusies.”

 

Ton Heerschop: “Maar is het niet zo dat als we draagvlak willen creëren we minstens die zorgen had moeten wegnemen? Het brede draagvlak lijkt te ontbreken en het College van B&W lijkt hierin opnieuw compleet te falen.”

 

“Want wat gaat er gebeuren met de gelden uit het leefbaarheidsfonds? Waarom heeft dit college niet heel concreet aangegeven welke voordelen er voor de mensen in de omgeving van deze turbines in zouden zijn? Waarom heeft dit college geen antwoord gegeven op de zorgen aangaande gezondheid? Waarom heeft dit college zich alleen maar verdedigd middels het verschuilen achter wettelijke richtlijnen en niet het gesprek met de mensen in de Boekend, Heierhoeve en Blerick aangegaan?”

 

Ton Heerschop: “Het College had veel meer moeten praten, samen met alle partners, met de mensen die zich oprecht zorgen maken. Ze had moeten beoordelen of er wellicht een opdeling kon komen of alternatieve locaties beter zijn. Ze had heldere afspraken moeten hebben als het gaat over opkopen van woningen in het plangebied. Ze had kunnen aanvoelen dat er maatschappelijke onrust zou ontstaan en had dus moeten werken aan draagvlak onder de omwonenden. In plaats van dit nu door de raad te drukken en tegen jarenlange juridische procedures aan te kijken. Ook daarmee is namelijk niemand gebaat. En ook daarmee schiet de transitie naar duurzame energie niet op.”

 

Uiteindelijk bleek een stemming over het plan waarschijnlijk te stranden in stakende stemmen omdat er zowel 19 voor- als tegenstemmers zouden zijn, dan zou het voorstel pas eind maart opnieuw in de raad komen met mogelijk weer dezelfde stemverhouding.

Na drie uur debat en enkele schorsingen voor onderling overleg, besloot de gemeenteraad tot een tussenoplossing door het besluit over de windturbines twee weken voor zich uit te schuiven.

In de tussentijd dienen de gemeente en provincie met een plan van aanpak te komen waarin duidelijk wordt hoe de omwonenden (financieel) kunnen profiteren van de windturbines (door aandelen met renteopbrengst) of door woningbezitters uit te kopen.

 

UPDATE 12 maart 2018:
Op maandag 12 maart werd de extra raadsvergadering gehouden. In het kort kwam dat op hetvolgende neer: Het plan van aanpak werd als te zacht gezien, verbazing was er over een togezegde 8 ton vanuit de provincie terwijl er voor datzelfde bedrag haast geboden was met het aanvragen van een Rijkssubsidie, de wethouder was niet bereid tot wijzigingen in het anatal windturbines. Aangezien er verder niets veranderde, stemde om die reden een ruime meerderheid (ook de SP) tegen het windturbinepark. Op naar een beter plan.
 
 
Bekijk ook:

U bent hier