h

Stefan Hugues per direct partijbestuurslid en nieuwe regiovertegenwoordiger

15 februari 2018

Stefan Hugues per direct partijbestuurslid en nieuwe regiovertegenwoordiger

Het Venlose gemeenteraadslid Stefan Hugues is gekozen tot regiovertegenwoordiger voor de SP-afdelingen in Noord- en Midden-Limburg, en is daarmee tevens lid geworden van het landelijk partijbestuur van de SP. Onlangs hebben, tijdens hun regionale overleg, de gezamenlijke SP-afdelingen Stefan hiervoor aangewezen als gewenste kandidaat, partijvoorzitter Ron Meyer heeft hem daarop gevraagd om per direct de functie in te vullen voor in ieder geval de komende twee jaar.

 

Stefan Hugues: “Ik ben erg blij met het vertrouwen dat men in mij stelt. Ook ben ik trots dat ik als actief lid van de Venlose SP-afdeling deze functie mag uitvoeren, die een volgende stap betekent in mijn politiek-bestuurlijke rol.”

 

Hugues vervult zijn nieuwe taken naast zijn huidige baan en functie als gemeenteraadslid, hierin verandert dus niets. Sterker, Hugues staat op plek 5 van de SP-kandidatenlijst voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

 

Foto: De huidige SP-fractie in de gemeenteraad van Venlo, Stefan Hugues zit tweede van links.

 

Regiovertegenwoordigers binnen de SP zijn aanspreekpunten voor de lokale afdelingen. Hoewel afdelingen autonoom zijn in hun optreden heeft een regiovertegenwoordiger de taak om de ontwikkeling van besturen en fracties te bewaken en hen gevraagd en ongevraagd te adviseren bij vraagstukken van zowel organisatorische als politieke aard. Uit hoofde van deze functie maken regiovertegenwoordigers deel uit van het landelijke partijbestuur.

 


 

Achtergrondinformatie:

Sinds maart 2014 neemt Hugues zitting in de gemeenteraad van Venlo. Daarin heeft hij de nodige initiatieven en alternatieven voorgesteld rondom sociale woningbouw en vooral op het gebied van zorg en welzijn. Daarnaast was hij lid van de onderzoekscommissie naar de gang van zaken in de stadswijk Q4, dat eind 2017 met een vernietigend rapport kwam.

 

De regiobestuurders uit de 20 SP-regio’s zijn onderdeel van het landelijk partijbestuur. De voorzitter (Ron Meyer), de secretaris, en 13 algemeen bestuursleden zijn allen gekozen door de leden op het partijcongres, 20 januari jl. Ook de fractievoorzitters van de Eerste Kamer, Tweede Kamer en EU-fractie hebben zitting in het partijbestuur. Zie: organisatiestructuur van de SP.

 

Stefan Hugues neemt het stokje over van Joep Gielens van de SP uit Venray, wiens termijn er op zit.

 

Mooi detail: In de periode 2011-2013 vervulde raadslid/ fractievoorzitter Ton Heerschop uit Venlo dezelfde functie als partijbestuurslid/ regiovertegenwoordiger. De SP-Venlo is er dan ook trots op dat opnieuw een lid van haar SP-afdeling voor deze functie werd gevraagd.

 

U bent hier