h

Heerschop gekozen tot partijbestuurslid en regiovertegenwoordiger

1 oktober 2011

Heerschop gekozen tot partijbestuurslid en regiovertegenwoordiger

Ton HeerschopVanmiddag hielden de Limburgse SP-afdelingen en de Provinciale Statenfractie de tweejaarlijkse regioconferentie. Als onderdeel van dit regionaal partijcongres hebben de afgevaardigde leden twee nieuwe regio-bestuurders gekozen waaronder ons gemeenteraadslid Ton Heerschop, die daarmee tevens lid werd van het landelijk partijbestuur van de SP.

Sleutelfiguren uit de landelijke partij en de regio benaderden Heerschop onlangs om zich te kandideren. Op 13 september werd zijn kandidatuur goedgekeurd door de ledenvergadering van de SP-Venlo.
01-10-2011 regioconferentie
Vandaag werden Ton Heerschop (uit Tegelen) en Andy Dijkstra (uit Sittard) officieel in functie gekozen als regiovertegenwoordigers voor respectievelijk de SP-afdelingen in Noord- en Midden-Limburg, en Andy voor die in Zuid-Limburg. Er waren geen tegenkandidaten.
De afscheidnemende regiovertegenwoordigers Bert Peterse (Weert) en Irma Koopman (Heerlen) werden bedankt met een mooie toespraak en bloemen.

Ton Heerschop Ton Heerschop: “Ik ben erg blij met het vertrouwen dat men in mij stelt. Ook ben ik trots dat ik als actief lid van de Venlose SP-afdeling deze functie mag uitvoeren, die een volgende stap betekent in mijn politieke rol.”
Heerschop vervult zijn nieuwe taken naast zijn huidige baan en taak als gemeenteraadslid, hierin verandert dus niets.

Regiovertegenwoordigers binnen de SP zijn aanspreekpunten voor de lokale afdelingen. Hoewel afdelingen autonoom zijn in hun optreden heeft een regiovertegenwoordiger de taak om de ontwikkeling van besturen en fracties te bewaken en hen gevraagd/ongevraagd te adviseren bij vraagstukken van zowel organisatorische als politieke aard. Uit hoofde van deze functie maken regiovertegenwoordigers deel uit van het landelijk partijbestuur.

16-09-2011: Heerschop kandidaat partijbestuurslid/ regiovertegenwoordiger
15-09-2011: Veel te bespreken met onze leden
09-05-2011: Heerschop slaagt voor SP Masterclass
Grafisch overzicht van de organisatiestructuur van de SP

U bent hier