h

Museum: SP besluit niet op basis van enkel aannames en risico’s

25 oktober 2017

Museum: SP besluit niet op basis van enkel aannames en risico’s

Op woensdag 25 oktober besloot de gemeenteraad dat het museum Van Bommel Van Dam niet alleen verzelfstandigd moet worden maar ook gaat verhuizen naar het voormalige postkantoor. De SP kreeg te veel signalen dat de plannen veel te ambitieus, onhaalbaar en risicovol zouden zijn. Reden om stevige bedenkingen te uiten tijdens het debat.

 

 

Sinds de oprichting van het museum Van Bommel Van Dam in 1971, maakt het deel uit van de gemeente Venlo. Dit nadat het echtpaar Van Bommel-Van Dam (waarnaar het museum is vernoemd) haar kunstverzameling aan de gemeente schonk en speciaal daarvoor het museum voor moderne kunst werd gebouwd, in een voor die tijd (en nog steeds) futuristisch gebouw dat vooral om haar unieke lichtinval wordt geprezen. Dat even vooraf.

 

 

SP-raadslid Alexander Vervoort: “De laatste jaren maken diverse raadsfracties zich druk om de jaarlijkse subsidie tegenover de dalende bezoekersaantallen. In tijden van bezuinigingen is het museum geslachtofferd omdat het te stevig op de begroting zou drukken.”

 

“Dat is dan ook de reden dat het museum Van Bommel Van Dam als zelfstandige organisatie verder moet en daarmee losgekoppeld wordt van de gemeente Venlo. Daarvoor zijn de afgelopen jaren diverse onderzoeken uitgevoerd en werd de samenwerking met naaste buur het Limburgs Museum gezocht.”

“Voor de SP hoefde dit allemaal niet zo gehaast, maar we wilden ook wel uitgezocht krijgen welke mogelijkheden er zijn om het museum überhaupt open te houden.”

 

Het provinciaal gesubsidieerde Limburgs Museum met links op de achtergrond het voormalige postkantoor.

 

Deze week stond het slotstuk op de raadsagenda, het voorstel voor de zogenaamde transitie oftewel loskoppelen en verzelfstandigen van het museum Van Bommel Van Dam. Na al die jaren van onderzoek en de talloze keren dat de gemeenteraad erover geconsulteerd werd, zou dit raadsvoorstel weinig stof doen opwaaien, zo leek het.

 

Vervoort: “Echter kreeg de SP van diverse deskundigen waarschuwingen en bedenkingen te horen. Er zou te veel worden uitgegaan van aannames en risico’s blijven onderbelicht.”

 

 

Vervoort: “We legden ons oor nog eens goed te luister en dat leidde ertoe dat de SP (net als de Lokale Democraten) tegen het raadsvoorstel stemde. Het zij zo, hopelijk zien we het verkeerd maar kom anders niet over enkele jaren klagen, als het misgaat, dat men niet gewaarschuwd was.”

 

Zie ook het betoog in de bijlage (PDF) waar u leest waarom en hoe de SP tot deze conclusies is gekomen.

 

Hoe dan ook gaat de transitie door, gaat het museum de komende twee jaar dicht om de verhuizing gereed te maken om in 2019 in het voormalige postkantoor te heropenen.

Vervoort: “Wij wensen het museum en alle medewerkers evengoed een succesvolle verhuizing toe en hopen dat dit zal leiden tot een mooie toekomst voor het museum voor moderne kunst in Venlo.”

 
Bekijk ook:

U bent hier